KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Festival Jakuba Jana Ryby popáté english

Zahajovacím koncertem v Galerii Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem začíná dnes, v pátek 16. září, od 19 hodin pátý ročník Festivalu Jakuba Jana Ryby. Rybův festival letos nabídne hudbu laureáta skladatelské soutěže Jakuba Jana Ryby a osm na sebe navazujících koncertů vokálně-instrumentální, symfonické a komorní hudby, ve kterých se představí renomovaní i mladí umělci. Koncerty budou letos prozářeny světelnými objekty Jana Kindla, které ještě umocní atmosféru festivalového dění. Festival potrvá až do konce září.

Letos budou moci posluchači vyslechnout nejen hudbu Jakuba Jana RybyJohanna Sebastiana Bacha, ale i díla Monteverdiho, Michny, Dlaska, Josefa Fialy, Františka Bendy, Rafaela Kubelíka, Veita, Tartiniho, Martinů, Zelenky, Thuriho, Michala Nováka alias Sandrika Giovannina de Provoloneho, Pelikána, Campana Vodňanského, Kopřivy, Jana NovákaEmmerta.

Dramaturg Rybova festivalu Zdeněk Klauda uvedl, že obsahem programu letošního ročníku festivalu je pohled na Rybovo pestré symfonické, komorní, vokálně-instrumentální a duchovní dílo v souvislostech odkazu Johanna Sebastiana Bacha a v kontextu hudby autorů z období renesance, baroka, klasicismu, romantismu až po hudbu 21. století a premiéry skladeb současných skladatelů. Rybův vztah k Bachovi lze nazvat obdivným, jelikož zjevně Bachovo dílo dobře znal a nechal se ve svojí tvorbě inspirovat kontrapunktickými technikami. I přes rozdílnosti nejen v jejich osudech, kdy Rybův byl jednoznačně těžší i co se týká životních a tvůrčích podmínek, ale i v rozdílných přístupech k jinak velmi pevné víře, totiž, že Ryba byl katolík a Bach protestant, však nalezneme důležité společné aspekty. Oba měli společné to, že nalezli oporu jak v širokém rodinném zázemí, které si vytvořili, tak v praktikování řemesla regenschoriho, i když Bach měl daleko více možností pro různá uplatnění, ale předně právě v samotné duchovní tvorbě. To se odrazilo na Bachově kantátové tvorbě pro celý liturgický rok a u Ryby v jeho cyklu Cursus sacro harmonicus.

Ředitel Festivalu Jakuba Jana Ryby Šimon Kaňka k tomu doplnil, že dnešní Zahajovací koncert se tradičně odehraje v Rožmitále pod Třemšínem: „Opět představíme jeden z Rybových instrumentálních koncertů, tentokrát rožmitálskou a světovou premiéru Koncertu pro cembalo a orchestr C dur, který má však to specifikum, že sólový part cembalového koncertu byl ztracen, a proto byla pro 5. ročník Rybova festivalu vyhlášena skladatelská soutěž o jeho dokomponování na základě dochovaných orchestrálních partů. Vítězem soutěže se stal královéhradecký varhaník Václav Uhlíř. Interpretem koncertu budou dirigent a cembalista Vojtěch Spurný a Jihočeská filharmonie.“

Během dvou týdnů bude na pořadu celkem osm koncertů, mše s pietní vzpomínkou na Jakuba Jan Rybu a edukativní projekty – to vše na rybovských místech v Rožmitále pod Třemšínem, v Přešticích, v Mníšku pod Brdy, v Plzni, na zámku v Březnici a v Nepomuku.

Závěrečný koncert se bude konat ve farním kostele Povýšení svatého Kříže ve Starém Rožmitále. V rámci Rybova festivalu 2022 vedle už jmenovaných umělců vystoupí violoncellista Jiří Bárta a koncertní mistr České filharmonie houslista Jiří Vodička, dále violista Karel Untermüller, fagotista a dirigent Martin Petrák a jeho soubor Haydn Ensemble, flétnista Oto Reiprich nebo Sedláčkovo kvarteto, ale i umělci mladí, například Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu s dirigentkou Věrou Hrdinkovou.

Přijměte, prosím, naše srdečné pozvání k prožití nevšedních nejen hudebních zážitků s Festivalem Jakuba Jana Ryby. Veškeré informace o programu, rybovských místech, o historii Rybova festivalu, o světelných objektech Jana Kindla nebo jak můžete Festival Jakuba Jana Ryby podpořit, naleznete na www.rybuvfestival.cz,“ uzavírají svou pozvánku pořadatelé.

Foto: Fb a archiv festivalu

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky