KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

FOK uvede Zelenku Capelly da Camera Praga, online pak Dřízalovu Praga Arcana english

Cyklus Stará hudba Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK nabídne koncert Triových sonát Jana Dismase Zelenky. Půjde o završení cyklu uvedení celkem šesti triových sonát barokního skladatele v hudebním nastudování věhlasného fagotisty Sergia Azzoliniho. Společně s ním vystoupí hobojisté Giovanni de Angeli a Georg Fritz za doprovodu Capelly da Camera Praga. První tři sonáty zazněly v září loňského roku ve stejném obsazení. Koncert se bude konat v úterý 28. února večer v kostele sv. Šimona a Judy. FOK zároveň zve k online sledování záznamu uvedení symfonické suity Praga Arcana Jana Ryanta Dřízala. Skladba byla ve světové premiéře uvedena loni na podzim na zahajovacím koncertu osmaosmdesáté sezóny orchestru v Obecním domě.

Fagotista a laureát Pražského jara Sergio Azzolini nastudoval triové sonáty českého barokního velikána Jana Dismase Zelenky, jejichž kompletní cyklus zařadili Pražští symfonikové do svého komorního cyklu Stará hudba. První polovinu z nich uvedl Azzolini již v září loňského roku společně s hobojisty Giovannim de AngelimGeorgem Fritzem a souborem Capella da Camera Praga pod uměleckým vedením kontrabasisty Lukáše Vernera. V tomto obsazení umělci vystoupí i nyní.

Tři sonáty Zelenkova cyklu č. 3 B dur, č. 5 F durč. 6 c moll, které 28. února na koncertě zaznějí, jsou ukázkou skladatelovy mistrovské melodické vynalézavosti spolu s harmonickým bohatstvím a rozhodně patří k nejvýznamnějším komorním dílům své doby.

Zelenkovský repertoár doplní houslová Sonáta G dur Johanna Sebastiana Bacha, která upoutá pozornost nezvykle exponovaným propracovaným partem bassa continua.

Z původních šesti suit jsme v září zahráli tři a nyní nás čekají zbylé tři. Jsou to velmi náročná a virtuózní díla. Zelenka měl ve své době k dispozici úžasné muzikanty, Drážďanský orchestr byl tenkrát nejlepším orchestrem v Evropě, naprostá špička,“ říká umělecký vedoucí Capelly da Camera Praga Lukáš Verner a dodává, že obsazení prvních tří sonát je psáno pro dva hoboje, fagot a continuo, ale už od čtvrté sonáty je jednoznačně psáno, že je pro čtyři nástroje. Skladatel postupně přechází do concerta grossa, používá různé taneční rytmy a slyšitelné italské vlivy.

Pražští symfonikové odhalili svým posluchačům online nahrávku skladby Praga Arcana, kterou přímo pro orchestr a jeho šéfdirigenta Tomáše Braunera napsal český skladatel Jan Ryant Dřízal. FOK se již několikátým rokem zasluhuje o repertoár věnovaný pražské metropoli. Oslovuje současné skladatele, kteří dosavadní, ne příliš rozsáhlý repertoár věnovaný Praze obohacují o nová díla a nové pohledy. Praga Arcana zazněla loni ve světové premiéře na zahajovacích koncertech sezóny 2022/2023 a zaznamenala velký úspěch.

Praga Arcana se podobá pergamenu, jehož starší vrstvy byly vyškrabány a překryty novými texty. Podobně i Praha je místem, kde se prolínají staletí kultur a mnohdy do sebe překvapivým způsobem vrůstají. Přívlastek „Arcanum“ znamená latinsky „skrytý, utajený“ a odkazuje tak na paralelní, duchovní dějiny Prahy,“ říká ke své skladbě sám autor s tím, že půdorys díla je koncipován jako hexagram šesti vět, jimž předchází slavnostní fanfára. Každá z vět obsahuje charakteristické hudební citace, které jsou dále rozvíjeny v šesti velkých hudebních formách a stylizovány do hudební řeči šesti historických období od středověku po současnost. „S citacemi jsem se pak snažil zacházet co možná nejcitlivěji, aby nové zpracování nesnižovalo jejich původní hodnotu, ale naopak přinášelo překvapivé a bohaté kontexty,“ doplnil Dřízal.

Foto: Petr Dyrc, archiv orchestru

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky