KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Ivo Medek: Aby řemeslo nevymřelo ani po přeslici, ani po meči english

„Symposium Trstěnice nabízí experiment jako vyzkoušení si toho, co podmínky a řády konzervatoří a akademií neumožňují.“

„Hlavním hostem byl – byť vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci „jen online“ – věhlasný francouzský skladatel Tristan Murail.“

„Přístup k tak rozsáhlému instrumentáři, jaký je v Hudebním centru Urban k dispozici, nemají mladí skladatelé ani na akademiích.“

Mezinárodní kompoziční a perkusionistické kurzy s názvem Symposium Trstěnice mají za sebou pětadvacátý ročník. Skončily v Hudebním centru Urban v Trstěnicích u Litomyšle, v obci na Svitavsku, v neděli. Propojením skladatelských a interpretačních kurzů v oboru bicích nástrojů jde o akci ojedinělou nejen v České republice, ale i v rámci Evropy. V rozhovoru pro portál KlasikaPlus.cz shrnuje uplynulý týden skladatel Ivo Medek, profesor brněnské JAMU, který se komponování pro bicí nástroje prakticky i teoreticky věnuje po léta a trstěnických kurzů, za jejich pořádáním stojí, se každoročně zúčastňuje jako pedagog.

V čem jsou tato setkání tak jedinečná?

Komponování pro bicí nástroje je velmi specifické vzhledem k tomu, že se běžně využívají stovky nástrojů včetně etnických. A podobně je tomu i u interpretace – houslista se učí celý život na housle – bicista ale, i při specializaci třeba na melodické nástroje, musí umět ovládat stejně bravurně desítky instrumentů. Trstěnické kurzy poskytují nejen špičkové vedení v obou oblastech, dané těmi nejlepšími mezi renomovanými světovými odborníky, ale i prostor pro experiment: vyzkoušení si toho, co jim zpravidla podmínky a řády konzervatoří a akademií neumožňují.

Kdo všechno na kurzech vyučuje? Mezi světovými skladatelskými a perkusionistickými kurzy jsou „Trstěnice“ všeobecně známou stálicí…

Jsou. Svědčí o tom mimo jiné již pětadvacetiletá historie a ochota světové skladatelské i perkusionistické elity do Trstěnic se vracet. Jako lektoři kurzů působily takové osobnosti, jako například Vinko Globokar, Clarence Barlow, Olaf Tschoppe, Francoise Rivalland, David Rosenboom, Ulrich Krieger, Christian Dierstein, Martijn Padding, Jurij Kasparov, Fabian Panisello, Dano Matej a jiní. Z Čechů pak Marek Kopelent, Martin Smolka, Dan Dlouhý, Martin Opršál a mnoho dalších. Stálými lektory jsou německý skladatel, bicista a výtvarník Jeff Beer nebo hráč na desítky nástrojů evropských i etnických a odborník na hudbu mnoha národů celého světa Tomáš Ondrůšek, který mimo jiné zakládal oddělení bicích nástrojů na HAMU a učí na několika akademiích v Evropě i Asii.

Trstěnické kurzy pořádáte vy?

Ano… a kromě „Trstěnic“ pořádáme s přáteli i každoroční Dílnu pro nejmladší skladatele v Hradci nad Moravicí a v kooperaci s Hudební fakultou JAMU i mezinárodní festival soudobé hudby Setkávání nové hudby Plus. Ten bude mít letos čtyřiadvacátý ročník. Věřím, že významnou měrou přispívá i k tomu, aby skladatelské řemeslo „nevymřelo ani po přeslici, ani po meči“.

Co vše se dělo při jubilejním trstěnickém ročníku?

Uskutečnil se od čtvrtého do jedenáctého července. Hlavním hostem byl – byť vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci „jen online“ – věhlasný francouzský skladatel Tristan Murail, jeden z nejvýznamnějších zástupců spektrální hudby. Z koncertů je nutno zmínit tři sólová vystoupení – Jeffa Beera s jeho autorskou tvorbou a dvou mimořádně talentovaných mladých perkusionistů Kristýny ŠvihálkovéMartina Švece se skladbami světových skladatelů 20. a 21. století.

Jaké poznatky si mohli odnést skladatelé?

Kurzy mají pro mladé skladatele zásadní význam – přístup k tak rozsáhlému instrumentáři, jaký je v Hudebním centru Urban k dispozici, nemají ani na akademiích. Přitom znalost zvukových možností stovek nástrojů tvořících v současnosti rodinu bicích je pro tvorbu skladeb naprosto nezbytná.

A interpreti?

Interpreti mají – kromě možnosti vlastního růstu interpretačního – možnost být při komponování skladeb a jejich nacvičování od okamžiku vzniku skladby. Mohou spoluovlivňovat jejich podobu. Rovněž to je zcela neobvyklé a mimořádně inspirativní.

Přibližte prosím program. Jde jen o individuální výuku?

Každé dopoledne je věnováno přednáškám lektorů, na ně navazuje prostor pro vlastní práci na nově vznikajících skladbách-miniaturách, které jsou jedním z výstupů projektu. Následují individuální lekce se studenty nad jejich kompozicemi – nově vznikajícími i již hotovými. Večer se každý den konají koncerty, včetně závěrečného sobotního, na kterém jsou provedeny nově vzniklé skladby frekventantů. Noční round-table je pak otevřenou tribunou, kde se diskutují koncerty a prezentují přivezené skladby studentů.

Jak a co plánujete na další roky?

Kurzy se konají za laskavé a dlouholeté finanční podpory ministerstva kultury, Jihomoravského kraje, Nadace Gideona Kleina, Nadace Český hudební fond, programu OSA-talent a statutárního města Brna, bez které by nebylo možné je uskutečnit, natož zvát excelentní lektory z celého světa… Věříme, že tato podpora potrvá nadále a umožní i zdárnou realizaci šestadvacátého ročníku v roce 2022.

Jak spolupůsobí prostředí? Je jeho inspirativnost rozhodující pro charakter kurzů?

Specifickými rysy kurzů je unikátní prostředí starého barokního statku, přebudovaného do podoby funkčního hudebního centra. Je památkově chráněn a leží v překrásné krajině na pomyslné ose dvou „hudebních“ měst – Litomyšle a Poličky, rodišť Smetany a Martinů. Je tam přátelské, tvůrčí prostředí, panují neformální vztahy mezi lektory a účastníky a je tam i zajímavá kuchyně – letos v africko-českém duchu.

Foto: Archiv Ivo Medka

Petr Veber

Novinář, hudební kritik

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispíval do odborných českých hudebních měsíčníků i do deníků a dalších časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe například do Lidových a Hospodářských novin a do Týdeníku Rozhlas, publikoval na internetu. Píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem a spolumajitelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...Příspěvky od Petr VeberVíce z této rubriky