KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Nový knižní titul na téma nedoceněných Janáčkových oper english

Osud a Výlety páně Broučkovy je název novinky muzikologa Jiřího Zahrádky. Kniha navazuje na předchozí Příběh Janáčkovy Její pastorkyně, dílo stejného autora vloni ve Velké Británii ověnčené cenou Prestomusic Awards v kategorii kniha roku. Zahrádkův nový počin s podtitulem Opery Janáčkových nadějí a zklamání se zabývá operami na „Jenůfu“ navazujícími a leckdy přehlíženými.

Kniha pojednává o dvou pozoruhodných Janáčkových operách OsudVýlety páně Broučkovy. Obě díla přišla na svět po dlouholeté skladatelově práci na jeho snad nejslavnější opeře Její pastorkyňa, během níž nalezl pro realistický námět adekvátní a zcela osobitý hudební jazyk, postavený na mluveném projevu. Ve svých následujících operách pak Janáček hledal nové způsoby, jak dále rozvíjet své skladatelské principy a užít je ve spojení s různorodými náměty. Právě období vzniku oper OsudVýlety páně Broučkovy tak patří k Janáčkovým nejzajímavějším tvůrčím, ale i osobním životním etapám. Tyto kompozice tvoří spojnici mezi Její pastorkyní a vrcholnými hudebnědramatickými díly z období Janáčkova „velkého stáří“, v nichž skladatel po dlouhé tvůrčí cestě dospěl k dokonalé shodě slova, myšlenky a hudby. Kniha o operách OsudVýlety páně Broučkovy přináší o této nesnadné cestě svědectví v podobě mnoha informací o skladatelových inspiracích, zvažovaných námětech ke zhudebnění, neslavné spolupráci s literáty, Janáčkových setkáních s hudebními díly, která mu otevřela oči, ale také o vyrovnání se se ztrátou milované dcery Olgy. Zmiňuje rovněž skladatelova citová vzplanutí odrážející se v jeho tvůrčím procesu. Knihu doprovází bohatý a často unikátní obrazový materiál.

Jiří Zahrádka (*1970) je muzikolog, kurátor Janáčkova archivu Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea a pedagog na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Centrem jeho badatelského zájmu je život a dílo skladatele Leoše Janáčka, zabývá se i problematikou hudebního Brna v období let 1850—1970. Je autorem desítek odborných studií, spoluautorem knihy Leoš Janáček ve fotografiích (se S. Přibáňovou, Brno 2008) a spolupracoval na rozsáhlé janáčkovské monografii Johna Tyrrella Janáček. Years of a Life. Dlouhodobě se zabývá přípravou kritických edic díla Leoše Janáčka.

———

Shodou náhod právě opera Výlety páně Broučkovy zahájí významné bienále Janáček Brno 2024.

Foto: Wikipedia / a.n. / volné dílo

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlus



Příspěvky redakce



Více z této rubriky