KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Perspektivních mladých pěvců je dostatek.
Ohlédnutí za Mezinárodní pěveckou soutěží Antonína Dvořáka v Karlových Varech english

„Poroty se jednoznačně shodly na hodnocení soutěžících.“

„Ne vždy měli všichni soutěžící vhodně volený repertoár.“

„Věřím, že uslyšíme nejen o oceněných, ale i o těch, kteří si letos žádnou cenu neodvezli.“

Slavnostním koncertem a vyhlášením výsledků šestapadesátého ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech skončila 11. listopadu v Městském divadle tato naše nejvýznamnější pěvecká soutěž. Už několik let probíhá ve čtyřech kategoriích: Operní naděje pro nejmladší adepty pěveckého umění ve věku mezi 16 a 20 lety, pak kategorie Junior pro soutěžící do 24 let včetně a kategorie Opera pro pěvce do 35 let. Speciální kategorie je věnována písňové interpretaci, která je rovněž ohraničena věkem 35 let. Za soutěží se ohlíží Zbyněk Brabec, jeden z porotců.

Letos se této významné mezinárodní pěvecké soutěže zúčastnilo celkem šestaosmdesát soutěžících, přičemž někteří soutěžili i ve více kategoriích. Přijeli nejen z naší republiky, ale i ze Slovenska, Polska, Japonska, Číny, USA a dalších zemí. Každá kategorie má přesně vypsané podmínky, které soutěžící musí splnit. Například v kategorii Operní naděje je první kolo ohraničeno délkou do devíti minut, druhé kolo pak do deseti minut. V prvním kole musí soutěžící zazpívat píseň Antonína Dvořáka v tištěném vydání pro daný hlasový obor a vokální dílo autora italského baroka. V druhém kole pak jednu operní árii a jednu umělou píseň dle vlastní volby. Kategorie Opera je tříkolová, také minutově ohraničená. V prvním kole musí soutěžící přednést operní árii z období baroka nebo klasicismu, árii z opery, kantáty nebo oratoria Antonína Dvořáka a operní árii dle svého výběru. V druhém kole pak vokální dílo v kompozičním stylu 20. nebo 21. století, operní árii autora 19. století a jakoukoliv další operní árii. Ve třetím kole s orchestrem pak zazpívá árii z repertoárové přílohy soutěže v originálním jazyce.

A tak by se dalo pokračovat podmínkami jednotlivých kategorií, mohlo by se hovořit i o dalších omezeních, například že ti soutěžící, kteří v minulých ročnících získali první cenu, už nemohou v kategorii, v níž zvítězili, soutěžit nebo že písně Antonína Dvořáka musejí být interpretovány v českém jazyce. Vedle cen v jednotlivých kategoriích poroty udělily i řadu čestných uznání a významná jsou i ocenění udílená jednotlivými divadly nebo koncertními agenturami, které nabízejí vybraným vítězům nastudování role v profesionálním operním divadle nebo různá koncertní vystoupení.

Soutěž už léta pořádá Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka v Karlových Varech, jehož ředitelem je Alois Ježek, který má na svých bedrech veškerou organizaci soutěže. Pomáhá mu tým čtyř velice schopných dam, kterými jsou Jana Beranová, Jitka Hradílková, Jitka ArnoldováIvana Pekárková. Dámy se starají nejen o všechny soutěžící, ale i o obě poroty. Soutěž má totiž dvě odborné poroty – pro kategorii Operní naděje je porota osmičlenná. Letos jí předsedala Daniela Štěpánová Šimůnková, jejími členy byli Zdeněk Šmukař, Monika Brychtová, Eva Dřízgová-Jirušová, Jarmila Chaloupková, Simona Procházková, Zbyněk BrabecJan Králík.

Porota pro ostatní kategorie byla letos desetičlenná a předsedal jí významný operní pěvec Peter Dvorský. Jejími členy byli Zbyněk Brabec, Monika Brychtová, Magdaléna Hajóssyová, Eva Randová, Daniela Štěpánová Šimůnková, Antonio Carangelo, Ondřej Hučín, Nikola Mijailović a Zdeněk Šmukař. Práce obou porot byla velice náročná, nicméně je důležité konstatovat, že poroty se jednoznačně shodly na hodnocení soutěžících.

Úroveň většiny mladých pěvců byla výborná, leč zvítězili ti absolutně nejlepší. Pěvci byli velice dobře připraveni, prokázali nesmírnou píli, talent a touhu vyniknout na „prknech, která znamenají svět“, případně na koncertních pódiích. Pro některé zahraniční pěvce (většinou) byla problematická výslovnost českých textů písní nebo árií Antonína Dvořáka. Také ne vždy měli všichni soutěžící vhodně volený repertoár, což se především ukázalo ve třetím kole s orchestrem, které trochu pozměnilo výsledné pořadí.

Karlovy Vary žily mezi 4. a 11. listopadem zpěvem, především operním. Třetí kolo s orchestrem, které probíhalo v Městském divadle, a závěrečný koncert, doprovázený Karlovarským symfonickým orchestrem pod taktovkou zkušeného operního dirigenta Jiřího Štrunce, byly velice dobře navštíveny nejen odbornou veřejností, ale i karlovarskými milovníky zpěvu.

Soutěž ukázala, že perspektivních mladých pěvců je u nás i v zahraničí dostatek. Věřím, že uslyšíme nejen o těch oceněných, ale i o těch, kteří si letos z Karlových Varů žádnou cenu neodvezli. Mladí pěvci by ovšem potřebovali získat angažmá v divadle, kde by je šéf opery obsazoval s ohledem na jejich vývoj, dirigent pak s nimi pracoval na svěřených rolích a režisér s nimi nejen operu nastudoval, ale sledoval a připomínkoval jejich výkony i o reprízách. A to je, bohužel, utopie.

————–

O soutěži jsme psali také v článcích Mladistvě a uvěřitelně, ale přece jen s menší dávkou emocí… Postřehy z finále karlovarské pěvecké soutěžeBarytonista Robin Červinek vyhrál pěveckou soutěž Antonína Dvořáka, kde je také k nalezení výsledková listina.

Foto: Facebook soutěže – Jan Prudík

Zbyněk Brabec

Zbyněk Brabec

Tenorista, dramaturg, režisér, pedagog a publicista
 
Začínal jako sólista operety a opery DJKT v Plzni, zpíval na většině českých operních scén. Od osmdesátých let je dramaturgem plzeňského operního souboru, režíruje rovněž operní a operetní představení. Po léta spolupracoval s Českým rozhlasem Vltava na pořadech o operním a pěveckém umění, je dlouholetým publicistou v odborných médiích, aktivním členem výboru Jednoty hudebního divadla a členem odborné poroty pro udělování cen Thálie. Pedagogicky působí na Pražské konzervatoři.Příspěvky od Zbyněk BrabecVíce z této rubriky