KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Petr Nouzovský: Asociaci hudebních umělců a vědců spojuje pocit vzájemného obohacení english

„Výslednicí je jedenáct hudebních festivalů a dvě mezinárodní hudební soutěže.“

„Umělec je nešťastný, když je někým organizován. Jsme zde proto, abychom nabízeli pomocnou ruku v případech, kdy si umělci sami nevědí rady.“

„Jsme společenství lidí, ve kterém panuje vzdělanost a touha pomáhat.“

Komorním koncertem v Sále Martinů v pražském sídle Hudební a taneční fakulty AMU si dnes večer připomíná třicet let Asociace hudebních umělců a vědců. V čele AHUV stojí druhým rokem violoncellista Petr Nouzovský. V rozhovoru pro portál KlasikaPlus.cz shrnuje smysl a cíle profesní organizace zastupující interpretační a skladatelskou sféru, vědu, publicistiku, dramaturgii, organizaci přehlídek a festivalů, pořádání koncertů, pedagogiku, stavbu nových a rekonstrukce historických nástrojů, popularizační a edukační programy věnované mládeži i školská vzdělávací zařízení.

Co je pro AHUV hlavním nadčasovým tématem?

Asociace hudebních umělců a vědců, společenství bezmála pěti set aktivních členů napříč celou republikou, vidí největší přínos ve spojování jednotlivých společností a jejich členů. Vznikají tak fúze, jejichž výslednicí je jedenáct hudebních festivalů a dvě mezinárodní hudební soutěže. A dále také příležitosti ke spoluutváření stabilní hudební společnosti. Jsme jedním z poradních orgánů Státního fondu kultury Ministerstva kultury, profesní organizací kolektivního správce Intergram, pořadatelem Dnů soudobé hudby či Přehlídky koncertního umění a nominantem dnes již legendární Senior Prix Nadace Život umělce.

Tématem dneška je koronavirus. Jak jím je pro asociaci?

Jsme velice rádi, že jsme mohli být jako jedna z profesních organizací kolektivního správce Intergram u aktivní pomoci potřebným umělcům nejen z řad Asociace hudebních umělců a vědců. Díky grantové podpoře Covid 19 Intergram se, spolu s Nadací Život umělce, podařilo rozdělit bezmála tři miliony korun umělcům napříč celou republikou. Byla to práce mravenčí, ale smysluplná. Dovolím si zde vyzdvihnout erudovanost pana ředitele Intergramu JUDr. Ludvíka Bohmana, ředitelky Nadace Život umělce paní ing. Dagmar Hrnčířové a kolegů ze Správní rady Nadace Život umělce Oldřicha Smoly, Jakuba Hrubého, Jana Komína, Vladimíra Koppa, Miroslava SekeryMarka Vašuta, kteří peníze rozdělovali. Bez výše zmíněných by se jednotlivé dotace nepodařilo odeslat. Patří jim naše poděkování.

Cítí muzikanti potřebu být organizováni?

Jednou ze základních potřeb umělce je svoboda. Umělec je nešťastný, když je někým organizován. Jsme zde proto, abychom nabízeli pomocnou ruku v případech, kdy si umělci sami nevědí rady, nebo se dostanou do situace, ze které není bez pomoci stabilní společnosti cesta ven.

Je nějaký zastřešující a sjednocující pocit, spojující všechny členské společnosti?

Ano. Jsme společenství lidí, ve kterém panuje vzdělanost, touha pomáhat a díky pestrosti jednotlivých společností i pocit vzájemného obohacení. Není to jen klišé, ale skutečná podstata našeho bytí, kterou si potvrzujeme na schůzích grémia každé první úterý v měsíci.

Jak vznikal program dnešního koncertu?

Program koncertu jsme vzhledem k výročí Asociace koncipovali jako jednotlivé prezentace všech našich společností. A ty měly volnou ruku ve výběru skladeb i interpretů.

Spočívají ambice AHUV v masivním kontaktu s širší veřejností?

Snažíme se být zástupcem umělců napříč spektrem, o němž dotyční vědí. Naše potřebnost tkví v intenzivním kontaktu s jednotlivými společnostmi, skrze které se dostáváme k potřebám jejich členů. K tomu masivní kontakt zatím nepotřebujeme.

Proměnila se tuzemská situace a s ní AHUV za těch uplynulých třicet let nějak zásadně?

To by přece jen byla otázka spíše na profesora Jiřího Hlaváče, který Asociaci hudebních umělců a vědců vedl po dobu dvaceti let…

————-

AHUV je občanské sdružení, organizace profesionálních tvůrců české hudební kultury. Má za cíl přispívat ke všestrannému rozvoji české hudební kultury a obecné hudebnosti a k tomu vytvářet podmínky pro svobodnou uměleckou, teoretickou a organizátorskou práci a její vysokou odbornou a mravní úroveň. Hájí a prosazuje profesionální zájmy členů. Je jich na pět set. AHUV tvoří dvanáct spolků, samostatných profesních společenství: sdružující koncertní umělce, skladatele, textaře, libretisty, muzikology, kritiky, hudební pedagogy a další hudební profese a obory, dále jde o územně působící společenství a generační společenství. Jsou to Společnost českých skladatelů, Společnost koncertních umělců, Fórum mladých, Společnost populární hudby a jazzu, Klub moravských skladatelů, Západočeské hudební centrum, Tvůrčí centrum Olomouc, Tvůrčí centrum Ostrava, Kruh klavírníků a varhanářů, Kruh umělců houslařů, Společnost dechové hudby a Společnost Hudební rozhledy. Podnět ke vzniku AHUV byl dán 3. prosince 1989 na setkání Občanského fóra v Lidové škole umění ve Voršilské ulici v Praze. Ustavující sjezd se konal v únoru 1990.

Foto: ilustrační – Fb Intergramu, Daniel Havel

Petr Veber

Novinář, hudební kritik

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispíval do odborných českých hudebních měsíčníků i do deníků a dalších časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe například do Lidových a Hospodářských novin a do Týdeníku Rozhlas, publikoval na internetu. Píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem a spolumajitelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...Příspěvky od Petr VeberVíce z této rubriky