KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Plány a financování českých festivalů klasické hudby english

Asociace hudebních festivalů České republiky iniciovala na konci března setkání ředitelů více než deseti významných českých přehlídek klasické hudby se zástupci kulturní politiky v čele s ministrem kultury Martinem Baxou. Tématem jednání byly nejen dva stěžejní projekty pro rok 2024, tedy Rok české hudby a dvousté výročí narození Bedřicha Smetany, ale i problematika financování kultury.

Inspirací pro český kulturní sektor může být v oblasti financování slovenská praxe, kdy je podstatná část kulturních dotací poskytována prostřednictvím slovenského Fondu na podporu umění. Ten hospodaří s rozpočtem dvaceti milionů eur ročně garantovaných zákonem, což umožňuje vypisování víceletých grantových programů, zpravidla s dobou trvání čtyř let. Z rozpočtu ministerstva jsou financovány pouze státní příspěvkového organizace. Míru nezávislosti slovenských kulturních subjektů na financování z veřejných zdrojů na druhou stranu zvyšují takzvané daňové asignace, tedy postoupení až dvou procent daně z příjmu fyzickou či právnickou osobou vybrané řádně registrované neziskové organizaci.

Setkání dále představilo spolupráci domácí Asociace hudebních festivalů s agenturou CzechTourism na přípravě speciální festivalové komunikační kampaně. Kultura je důležitým tématem rovněž Unie zaměstnavatelských svazů, která je součástí tripartity a má tak možnost připomínkovat jednotlivé legislativní návrhy. Aktuálně je napříč kulturní scénou diskutován zákon o veřejných kulturních institucích. Významným tématem pro Asociaci, která při svém setkání zvolila za nového člena Rady Jana Simona, ředitele festivalu Dvořákova Praha, je i dlouhodobé úsilí o dosažení takové výše rozpočtu resortu, který by odpovídal jednomu procentu celkového objemu státního rozpočtu. Tento cíl je obsažen i v programovém prohlášení současné vlády.

Foto: Fb ministra kultury, ilustrační – Fb Smetanovy Litomyšle

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky od KlasikaPlus.czVíce z této rubriky