KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Premiéra k poctě Janáčkovi, tentokrát od sbormistra Petra Fialy english

Ve světové premiéře posluchači Filharmonie Brno na koncertech dnes a zítra uslyší Poctu Leoši Janáčkovi, kterou zkomponoval Petr Fiala, zakladatel a sbormistr Českého filharmonického sboru Brno. Jedná se o další dílo věnované hudebnímu velikánovi, které spoluobjednaly Filharmonie Brno a Nadace Leoše Janáčka. Dirigentské taktovky se v Besedním domě chopí Robert Kružík.

Hlavní myšlenkou spolupráce je série nových skladeb inspirovaných osobností a tvorbou Leoše Janáčka z pera zahraničních i tuzemských autorů. Otevřená řada, která nabídne různé tvůrčí pohledy na Janáčkova génia,“ vysvětlil dramaturg Filharmonie Brno Vítězslav Mikeš.

Jednovětou skladbu pro varhany a orchestr napsal Fiala letos v létě ve formě předehry, sestávající z několika vzájemně kontrastních ploch. „Jde o jakousi fantazii na motivy Glagolské mše, kterou považuji za jednu z nejnádhernějších a nejoriginálnějších vokálně-instrumentálních skladeb 20. století. Koncertantní varhany jednak propojují jednotlivé části, jednak vytvářejí slavnostní charakter celého díla,“ uvedl Fiala. Během večera zazní také Koncert pro dechové kvinteto a komorní orchestr, který Fiala zkomponoval v roce 1987. Posluchači se mohou těšit na sólové výkony filharmonických „dechařů“: flétnisty Petra Pomkly, hobojistky Barbory Trnčíkové, klarinetisty Lukáše Daňhela, fagotisty Petra Hlavatého a hornisty Nicolase Pereze. Za varhany usedne Petr Kolař. Uvedením obou děl se Filharmonie Brno připojí k zástupu gratulantů – Petr Fiala totiž v březnu oslavil 80. narozeniny.

Jubilantem je i druhý autor slavnostního večera. Od narození Johannesa Brahmse letos uplynulo 190 let. Připraven je jeho Koncert d moll pro housle, violoncello a orchestr. V roli sólistů se představí houslista Roman Patočka a violoncellista Václav Petr. Navzdory technické virtuozitě obou sólových partů je dílo koncipováno podobně jako Brahmsovy předchozí koncerty, tj. jako symfonicky závažný a důmyslně prokomponovaný tok, ve kterém oba protagonisté i orchestr vystupují v roli rovnocenných partnerů.

Foto: Archiv Českého filharmonického sboru Brno

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky