KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

SOUTĚŽ O VSTUPENKY:
Collegium 1704: Královský ohňostroj 30.12. english

Vyhlašujeme soutěž o dvě dvojice vstupenek na poslední koncert barokního ansámblu Collegium 1704 v letošním kalendářním roce. Nese podtitul Královský ohňostroj a zazní na něm Hudba k ohňostroji a Concerto a due cori Georga Friedricha Händela, Sinfonia C dur Antonia Caldary a dva Concerti grossi Francesca Barsantiho. Koncert se koná tentokrát ne na Silvestra, ale už ve čtvrtek 30. prosince ve Dvořákově síni Rudolfina od půl osmé večer. Dirigovat bude Václav Luks.

Soutěžní otázka: Kde je pohřben Georg Friedrich Händel?

Odpovědi posílejte na: web@klasikaplus.cz

Jako předmět zprávy uveďte: COLLEGIUM 1704  a nezapomeňte napsat i váš TELEFON a ADRESU.

Výherce vylosujeme ve STŘEDU 29. PROSINCE 2021

Hudba ke královskému ohňostroji je jednou z vrcholných a posledních Händelových skladeb. Toto jiskrné dílo napsal v roce 1749 pro gigantické, čistě dechové obsazení k provedení pod širým nebem v rámci oslav ukončení války o rakouské dědictví a uzavření míru v Cáchách. Vzápětí po prvním uvedení vyhotovil verzi pro smyčcový orchestr s dechovými nástroji. V této podobě se stalo dílo nesmrtelným a získalo si obdiv Händelových současníků i generací budoucích skladatelů.

Čistě instrumentální program letošního předsilvestrovského koncertu Collegia 1704 uvede majestátní Sinfonie C dur Antonia Caldary, který byl známý spíše jako autor oper, kantát či oratorií. Partitura Sinfonie se dochovala u drážďanského dvora, svou monumentalitou ale odkazuje na vídeňský dvůr s tzv. císařským stylem a skvělými trubači. Francesco Barsanti, který je v českém prostředí nejméně známý, strávil stejně jako Händel podstatnou část své kariéry v Británii, uplatnil se v Londýně a Edinburghu a komponoval zejména instrumentální a duchovní hudbu, ale také skladby inspirované skotskými lidovými písněmi. Zastoupen bude dvěma Concerti grossi op 3. Händelovo slavné Concerto a due cori, přesněji vlastně koncert pro dva orchestry, dává vyniknout zejména dechovým nástrojům a obsahuje okouzlující sólové pasáže pro hoboje.

Dílo Georga Friedricha Händla je rozsáhlé. V rozmezí necelých čtyřech dekád napsal mimo jiné čtyřicet čtyři oper, tří pasticia, tedy hudebně-dramatická díla složená z vlastních oper, a třicet dva oratorií. Zřejmě nejúplnější seznam Händlových prací sestavil Berndt Baselt z Univerzity Martina Luthera v Halle, který poprvé vyšel ve třech svazcích v letech 1978 až 1986 pod názvem Händel-Handbuch a čítá 612 položek. Každá skladba je označena zkratkou HWV (Händel-Werke-Verzeichnis) a pořadovým číslem. Obsahuje všechny známé skladby Georga Friedricha Händela včetně několika, u kterých jsou ohledně autorství jisté pochybnosti. Tento seznam má pro katalogizaci díla stejný význam jako známý Seznam skladeb J. S. Bacha Bach-Werke-Verzeichnis (BWV) nebo Köchelův seznam (KV) díla Wolfganga Amadea Mozarta.

Další koncerty Collegia 1704 v sezóně 2021/22 v Rudolfinu:

15 | 2 | 2021 Missa 1724 – J. D. Zelenka, A. Vivaldi

22 | 3 | 2021 Chiaroscuro veneziano – C. Monteverdi, F. Cavalli, G. F. Sances

12 | 4 | 2021 Janovy pašije – J. S. Bach

Foto: Petra Hajská, Wikipedia 

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky