KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Francouzské Trio Wanderer na českou notu. V Rudolfinu den poté i Doležalovo kvarteto

Z ukrajinštiny se do slovanských jazyků rozšířilo slovo dumka označující melancholickou lidovou baladu. Dumky však pronikly i do tvorby nejvýznamnějších skladatelů včetně Antonína Dvořáka. Jeho Klavírní trio č. 4 patří k nejobdivovanějším komorním skladbám. V rámci ryze českého programu je v Dvořákově síni Rudolfina 15. ledna přednese světově proslulý francouzský soubor Trio Wanderer. A den…

Číst dál…

ČRo D-Dur: Úvodní koncert sezóny SOČRu a skvosty komorní hudby

„Pondělí začíná na stanici D-dur Koncertem č. 2 pro klavír a orchestr B dur Johannesa Brahmse v podání klavíristky Helene Grimaud a za doprovodu Vídeňských filharmoniků.“ „Ve středu v 11:15 zazní Peléas a Melisanda Arnolda Schönberga na jednom z prvních snímků, které se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu natočil nový šéfdirigent Petr Popelka.“ „V neděli ve 20:08…

Číst dál…

Festival Qu@rtet+ 2023 přinesl další skvělé vystoupení

„Čtyřvětou skladbu hrálo kvarteto s uvědomělým ohledem na dobu, kdy dílo vzniklo, a zahájilo ji velkolepým nástupem úvodního akordu. Takto demonstrovaná verva a nasazení doprovázely dílo do poslední noty, třebaže se mocnost zvuku stala vzápětí už jen vzpomínkou a první věta kvartetu se pohroužila do vlídné hravosti.“

„Finale v živém pohybu přidalo kvartetu punc spolehlivého výkonu ověřené repertoárové skladby.“

„Mimořádného účinku dosáhla skladba při využití hry con sordino a následném umocnění zvukové masy sejmutím dusítek v další části skladby. Obsahu skladby se tím dostalo nevšedního a výmluvného zvýraznění.“

Doležalovo kvarteto, které nese jméno violisty Karla Doležala, oslavilo v roce 2022 padesát let svého trvání. V průběhu let se stalo podivuhodnou tvůrčí dílnou, kterou prošla řada instrumentalistů, mezi nimi Jan Opšitoš, Bohuslav Matoušek, Vlastimil Holek, Josef Kekula, Vladimír Leixner, Jan Fišer, Bohuslav Pavlas, Petr Hejný a další. Proměny, kterými těleso prošlo, se ale interpretačních kvalit nijak nedotkly, jak svědčí řada domácích i zahraničních ocenění. Před pár lety představil soubor veřejnosti atraktivní programovou řadu s titulem Qu@rtet+.

Číst dál…

Půlstoletí Doležalova kvarteta

„K provedení pozval soubor famózní klarinetistku Annu Paulovou, s níž loňského roku provedli v cyklu Břevnovská hudební setkání atraktivní program s názvem Podoby klarinetu.“

„Primarius Václav Dvořák pak upřesnil program koncertu, který soubor přizpůsobil komorní podobě setkání tím, že z každé skladby programu uvedl jen jednu větu, kromě poslední skladby vždy první.“

„V současném zájmu o život a dílo Josefa Myslivečka lze připomenut supraphonskou nahrávku smyčcových kvartetů a kvintetů s hobojistou Michaelou Hrabánkovou Josefa Myslivečka.“

V sobotu 21. ledna uspořádalo Doležalovo kvarteto vzpomínkový koncert v kostele sv. Vavřince v Hellichově ulici na Malé Straně v Praze, aby tak vzdalo hold svému jubileu. Již celých padesát let existuje a hraje na pódiích ve vlasti i v zahraničí české kvarteto, které nese jméno svého zakladatele, violisty Karla Doležala, třebaže už není mezi námi a soubor tvoří generace nová. Kontinuitu názvu a interpretačního stylu si byli souhlasně vědomi jak zakladatel, tak nový primarius současné sestavy Václav Dvořák, který dědictví s kolegy přebíral. Stalo se tak rok po slavnostním koncertu k 30. výročí založení Doležalova kvarteta, který se konal ve Dvořákově síni Rudolfina v únoru roku 2003.

Číst dál…

Doležalovo kvarteto slaví 50 let koncertem

Doležalovo kvarteto v této sezóně slaví kulaté jubileum, 50 let od svého založení. Soubor u této příležitosti uspořádá vzpomínkový večer, kde se sejde na pódiu i v hledišti s bývalými členy souboru i současnými spolupracovníky. Koncert se uskuteční v sobotu 21. ledna od půl osmé večer v koncertním sále Pražského jara v kostele Sv. Vavřince. Na programu budou…

Číst dál…

Zanícení a elán. Postřehy z Forfestu Kroměříž 2022

„Rozhodně jim nelze upřít značnou míru odvahy a hledačství, když se odvážili do objemných prostor chrámové lodi přijít se subtilními sólovými zobcovými flétnami a s převážně neznámým repertoárem.“ „Laburdovo kompoziční dílo nebylo na Forfestu zastoupeno poprvé. Evidentně se mezi mladými českými, moravskými a japonskými interprety těší nemalé oblibě.“ „Doležalovo kvarteto předneslo v chrámu svatého…

Číst dál…

Festival Qu@rtet+ zahájen

„Jedna z nejkrásnějších pražských vil otevřela své dveře také návštěvníkům koncertu.“ „Doležalovo kvarteto našlo úžasnou moderní kompozici a dokázalo ji naprosto jedinečně a sdílně předat posluchačům.“ „Flétnový hlas opakovaně upoutával pregnantní kantabilitou za vlídného doprovodu smyčcových nástrojů.“ V úterý 31. května otevřelo Doležalovo kvarteto a flétnista Naoki Sato druhý ročník Festivalu komorní hudby s výše…

Číst dál…

Čtyři tváře klarinetu

„Anna Paulová působí, jako by si s technickými výzvami jen pohrávala, stejně lehce vyzněla i hra členů Doležalova kvarteta.“ „Vzájemné přebírání a doplňování hlasů basklarinetu a smyčců, vyniknutí barev nástrojů i lkavost basklarinetu daly vyniknout skvělému výkonu kvarteta.“ „V druhé větě Larghetto jako by se rozklenulo nebe – smyčce se stáhly ve prospěch klarinetu, následující…

Číst dál…

Doležalovo kvarteto s Janáčkem a Dvořákem

„Janáčkův kvartet v podání Doležalova kvarteta unášel i pohlcoval, byl to Janáček, který po všech citových vzryvech nakonec přinesl srozumění, katarzi.“ „Velký podíl na vyznění Dvořákova díla měl Ivo Kahánek. Zkušený dvořákovský interpret ví velmi dobře, kde vést a kde se ztišit, aby vynikla hra smyčců. Jeho akcentace byla logická, promyšlená, nerušila celkové…

Číst dál…

Doležalovo kvarteto hrálo s fenomenálním Jeanem-Guihenem Queyrasem

„Soubor zaujal od prvních tónů bezstarostnou hrou, intonační čistotou a stylem interpretace svěžího Myslivečkova díla.“ „Jean Guihen Queyras svým zvukovým projevem zapadl do souhry tělesa.“ „Veškeré zvukové nuance byly zřetelně slyšet díky mistru zvuku Jakubu Hadrabovi.“ Druhým koncertem pokračoval nekomerční první ročník Festivalu komorní hudby 2021. Pořádající Doležalovo kvarteto si tentokrát…

Číst dál…

Doležalovo kvarteto a jeho festival Qu@rtet+

„Zejména v pomalé větě se Jan Bartoš detailně dotýká poezie Mozartovy hudby.“ „Nevelký prostor, chovající se však akusticky jako mnohem větší, ve sledovaném programu nejvíc sluší Ravelovu Smyčcovému kvartetu.“ „Založit v době koronaviru nový, takto nekomerční festival…!“ Streamovaných koncertů je v posledních měsících řada, dlouhá řada, virtuální prostor je zaplněn, poptávka nevyzpytatelná a těžko…

Číst dál…

Doležalovo kvarteto v den památky obětí holocaustu ve Španělské synagoze online

Ve středu 27. ledna, v Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, se uskuteční tři významné vzpomínkové akce v Praze, Terezíně a v Jeruzalémě. Vzhledem k aktuální nepříznivé epidemiologické situaci a s ohledem na krizové opatření Vlády ČR se uskuteční v online prostoru, přístupné tak budou více zájemcům. V závěrečné části od 18 hodin vystoupí…

Číst dál…