KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Varhanní hudba ve Filipově. Co je to bazuna? english

Spolek Arte Musica sdružující hudebníky a příznivce klasické hudby pořádá šestnáctý ročník mezinárodního hudebního festivalu. Každou z následujících srpnových nedělí uslyší návštěvníci baziliky Panny Marie ve Filipově ve Šluknovském výběžku koncert s užitím tamních unikátních varhan postavených v druhé polovině 19. století. Interpretovat budou hudebníci z Polska, Ukrajiny a České republiky. Poprvé zde zazní bazuna, bezventilový dechový nástroj, který kombinuje zvuk lidové trubky s trubkou barokní. Všechny koncerty tohoto festivalu s názvem Varhanní duchovní hudba začínají ve čtrnáct hodin a vstup je volný.

První koncert 6. srpna představí dva Poláky s podobným příjmením. Gedymin Grubba rozezní varhany, Pawel Gruba pak zmíněnou bazunu, neboli trůbu, a umělci představí tradiční repertoár J. S. Bacha (Varhanní koncert a moll) a také svou vlastní tvorbu. 13. srpna prostor baziliky kromě varhan ovládaných ukrajinskou varhanicí Tetianou Tishchenko naplní také nástroj violy v rukou Evy Mokré. Osu repertoáru opět tvoří dílo Bachovo, dále posluchači uslyší například Brittenovu Elegii pro sólovou violu či Brahmsovo Preludium a fugu a moll. Třetí odpoledne festivalu patří kromě hudby také slovu. Herci Carmen MayerováPetr Kostka svými vstupy poezie i prózy proloží hudební čísla opět zejména bachovská v podání Jiřího Chluma. Na posledním koncertě festivalu 27. srpna diváci vedle varhan v péči Ludvíka Šuranského uslyší také zvuk orchestru. Komorní orchestr Pražských symfoniků byl založen v roce 1989 violistou a nyní také uměleckým vedoucím Pavlem Peřinou. Je složen z předních členů Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Repertoár orchestru obsahuje především česká a světová díla zahrnující klasiky dvacátého století, ale i barokní a klasicistní skladby, často provádí i premiéry skladeb. Ani při posledním zastavení srpnové kulturní události nebude chybět ikona varhanního umění a hudby vůbec J. S. Bach, jeho dílo pak doplní mimo jiné Mozartovo Divertimento D dur KV 136 či Suita Z časů Holbergových, op. 40 Edvarda Griega.

Varhany, které se nachází v prostoru filipovské baziliky, byly postaveny v roce 1888 německou varhanářskou firmou Hermann Eule Bautzen. Nástroj má dva manuály, pedál, dvacet dva znějících rejstříků a mechanickou trakturu s kuželkovým systémem, který je původní a poněkud hlučný. Pro svůj originální zvuk jsou varhany vyhledávány nejen mnoha interprety, ale i posluchači varhanní hudby. Varhany byly zrekonstruovány v roce 2009 firmou Eule Bautzen.

Foto: Youtube / Paweł Gruba, Facebook / bazilika Filipov

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky