KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Adventní program ve FOKu i s recitálem Iva Kahánka či premiérou Jany Vöröšové english

3. prosinec je v roce 2023 dnem začátku adventního času a Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK v rámci něj a s přesahem do vánoc chystá svátečně laděný program. Světová premiéra díla s názvem Pražský kapr české skladatelky Jany Vöröšové, které vzniklo na objednávku FOK, otevře 6. a 7. prosince Adventní koncert Pražských symfoniků. V rámci cyklu Světová klavírní tvorba vystoupí v sobotu 9. prosince v pražském Rudolfinu český klavírista Ivo Kahánek a zahraje díla Franze Schuberta, Antonína Dvořáka, Viktora Kalabise a Roberta Schumanna. Střed prosince patří Bachovu Vánočnímu oratoriu, 19. prosinec pak polskému souboru Orkiestra Historyczna. A v závěru adventu a na první svátek vánoční se diváci ještě těší na Kouzelnou Rybovku Matěje Formana.

Světová premiéra, Bachův „varhanní koncert“ a Katta na adventním koncertě

Adventní koncert Pražských symfoniků je tradičně věnován Dětskému fondu při OSN UNICEF. Taktovky se ujme šéfdirigent FOK Tomáš Brauner. Přestože od Johanna Sebastiana Bacha žádný varhanní koncert neexistuje, varhanice Katta ho zahraje. Jde o kompilaci dvou Bachových kantát, v nichž skladatel užívá varhan ve virtuózní podobě. V druhé půli večera zazní Symfonie č. 5 Felixe Mendelssohna-Bartholdyho zvaná „Reformační“.

Felix Mendelssohn Bartholdy a Johann Sebastian Bach k sobě neodmyslitelně patří; romantický skladatel se zasloužil o znovuobjevení díla barokního velikána a hluboce se jím inspiroval. „Bachovo dílo je natolik geniální a nadčasové, že přímo vybízí ke spojení s romantickými, moderními i soudobými autory v rámci jednoho programu. Bach ve velké části svých děl pracuje s duchovní tematikou. I ve skladbách, ke kterým není vyloženě zpíván duchovní text, můžeme cítit spiritualitu,“ říká varhanice Katta. S duchovní tematikou pracuje také Felix Mendelssohn-Bartholdy, jehož Pátá symfonie je oslavou protestantské víry.

Skladatelka Jana Vöröšová ke své skladbě Pražský kapr uvádí, že celou skladbu provází „pocit bohatosti, košatosti a mnohovrstevnatosti. Také je spojena s představou neustálých změn a vývoje v duchu slov režiséra Davida Lynche, že svět je spíš nekonečný než konečný. Od statického začátku přes pohyb a neustálé proměny dojde v závěrečné větě až k hypnotickému stavu.“

Jana Vöröšová studovala skladbu na Hudební fakultě AMU v Praze ve třídě prof. Václava Riedlbaucha. Absolvovala roční stáž na Královské konzervatoři v Bruselu a tříměsíční pobyt pod záštitou skladatelské asociace La Sacem v Paříži. V roce 2018 se stala vítězkou skladatelské soutěže České filharmonie a v roce 2019 zvítězila v soutěži Pražského jara.

Ivo Kahánek vystoupí s recitálem v Rudolfinu

Základní myšlenkou mého recitálu bylo uvést české autory (Antonína Dvořáka a Viktora Kalabise), jejichž kompletní klavírní dílo jsem v minulosti nahrál, v nějakém kontextu se světovým repertoárem. Zvolil jsem tedy konstrukci ‚Schubert – Schumann‘, který českou hudbu orámuje,“ říká pianista Kahánek. První polovina jeho recitálu se Schubertovými ImpromptusDvořákovou Suitou bude laděna spíš intimněji, snad i náznakem adventně, zatímco druhá, kalabisovsko-schumannovská, bude virtuóznější a expresivnější ve výrazu, korunovaná jedním z technicky nejobtížnějších Schumannových děl, Symfonickými etudami op. 13.

Ivo Kahánek se v roce 2004 stal absolutním vítězem mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro a již předtím získal ocenění v mnoha významných kláních u nás i v zahraničí. Po úspěšných debutech na festivalu Beethovenfest v Bonnu a na Pražském jaru obdržel pozvání od Symfonického orchestru BBC k vystoupení na festivalu BBC Proms v londýnské Royal Albert Hall. Ke dvěma vystoupením s Berlínskými filharmoniky si Iva Kahánka v listopadu 2014 vybral sir Simon Rattle. Mladý klavírista se po Rudolfu Firkušném stal druhým českým pianistou v historii, jenž vystoupil s tímto světoznámým tělesem.

Bachovo Vánoční oratorium a Händelovo Concerto grosso

Vánoční oratorium je jedním z nejvýznamnějších Bachových duchovních děl a symbol vánočních svátků v anglosaských zemích, podobně jako v Čechách Rybova mše. Toto velkolepé vokálně instrumentální dílo, v němž se střídají orchestrální, sborové a sólové části, tvoří cyklus šesti kantát, které jsou určeny pro různé vánoční svátky. Z toho důvodu i pro svou délku se většinou neprovádí celé. Z téměř tříhodinového kompletu FOK uvede první tři kantáty. Provedení 13. a 14. prosince řídí Jac van Steen, dirigent srostlý nejen s FOK, ale jako bývalý hudební ředitel Nijmegen Bach Choir i s hudbou Johanna Sebastiana Bacha. Program večera doplní Concerto grosso op. 6: č. 7 G. F. Händela. Vedle čtyř sólistů (Rachel Harnisch, Marta Fontanals-Simmons, Maximilian Schmitt, André Morsch) vystoupí také Český filharmonický sbor Brno.

Trio Orkiestra Historyczna

V roce 2012 se v Katovicích zrodil dnes už slavný orchestr věnující se starší hudbě Orkiestra Historyczna, ve zkratce {oh!}. Soubor založila a dodnes vede polská houslistka Martyna Pastuszka. Z orchestru vyšlo mnoho dalších předních muzikantů, mezi nimi rovněž manželé Firlusovi: Krzysztof a Anna. Dnes spolu všichni zmínění tvoří trio. Pro svůj český debut si {oh!} trio vybralo zejména francouzský program, vždyť „kde je viola da gamba, je i Francie“. Koncert se koná za podpory Polského institutu v Praze 19. prosince v kostele sv. Šimona a Judy.

Kouzelná Rybovka Matěje Formana a Pražských symfoniků

Již třetí sezónu se na předvánočním repertoáru FOK objevuje scénicky zpracované provedení Rybovy České mše vánoční. A znovu se těší velké oblibě. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK letos opět uvádí toto představení s pestrobarevnými kulisami, dřevěnými loutkami a kostýmovanými pěvci v kostele sv. Šimona a Judy i ve Smetanově síni Obecního domu. První dvě uvedení se již uskutečnila v konci listopadu.

„Naše pojetí v úplném počátku nesla touha zpřístupnit ‚Rybovku‘ dětem, vytvořit představení pro rodinu. V Rybově hudbě je určitý kus naivity a líbeznosti. Tomu odpovídá poetika obrazu, která směřuje především k dětem. Výsledkem ale je, že i dospělí jsou z toho často hotoví. Jedna starší paní mi po představení se slzami v očích říkala, jak se jí nejvíc líbily ovečky,“ směje se režisér Matěj Forman. Představení Kouzelná Rybovka vzniklo v roce 2020 ve spolupráci s Divadlem bratří Formanů. Jeho plánovanou premiéru ale zhatila pandemie covidu, premiéra se tedy uskutečnila až v roce 2021. Pro velký divácký úspěch se o rok později konaly dvě reprízy také v Obecním domě. Spolupráce s Matějem Formanem se osvědčila natolik, že si vyžádala pokračování v podobě scénického ztvárnění Janových pašijí Johanna Sebastiana Bacha, ke které FOK přizval soubor Musica Florea Marka Štryncla. (FOK Janovy pašije opět uvede o Velikonocích 2024kostele sv. Šimona a Judy.)

Zbylá letošní představení Kouzelné Rybovky se konají 20. a 21. prosince v Obecním domě a 25. prosince nadvakrát (15:00 a 18:00) v kostele sv. Šimona a Judy.

Foto: archivy umělců, Facebook K. Motlové, Jana Plavec, Jan Slavík, archiv Klasiky+, Pavla Hartmanová

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky