KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Epoque Quartet a současní čeští skladatelé na festivalu Concentus Moraviae english

Multižánrové smyčcové kvarteto Epos Quartet, které si letos připomíná dvacet let společného hraní, má dnes večer koncert na festivalu Concentus Moraviae. Koná se v Třebíči ve foyeru Divadla Pasáž a přinese hudbu několika současných autorů, včetně premiéry. Přehlídka rozvržená tradičně na řadu míst jihomoravského regionu a přilehlých oblastí Vysočiny je letos zaměřena na smyčcová kvarteta. Epoque Quartet je ovšem v programové nabídce jedinečnou položkou – říkává se o něm, že nabízí cestu do dosud netušených světů kvartetního repertoáru.

Premiéru má večer v Třebíči skladba „Coffee with Ennio M.“ od Lukáše Sommera koncipovaná pro smyčcové kvarteto, klavír, basklarinet a vibrafon. Inspirací bylo osobní setkání s legendárním skladatelem, které Sommer popisuje pro KlasikuPlus takto: „Před rokem proběhla mým počítačem zpráva, že předsedou poroty skladatelské soutěže Concorso Novaro bude Ennio Morricone. Protože jsem měl s vedením soutěže dobré vztahy, nelenil jsem a vyrazil do Říma. Po úvodních oficiích mi bylo dopřáno trávit téměř celé odpoledne v neformálním hovoru s touto hudební ikonou Itálie. V prvních minutách jsem maestru Morriconemu vyjmenovával své oblíbené soundtracky z jeho dílny, oblíbené okamžiky z filmů. Chvíli poslouchal, snad dvě minuty, pak se laskavě usmál a řekl: Parlando italiano… S mými znalostmi italštiny jsme zbytek hovoru věnovali už jen jídlu, vínu a kávě. Radostné zaujetí a nadšení, s jakým o těchto prostých věcech hovořil, bylo nakažlivé a stalo se zážehem pro novou skladbu.“

Na koncertě zazní také v nové komorní verzi klavírní koncert Fallin Leaves od Aleše Březiny, který měl v plné podobě premiéru na festivalu Musica Holešov v roce 2012. Sólistou byl a i dnes je Karel Košárek, ale tehdy s ním hrála PKF-Prague Philharmonia. Březina, jinak také známý muzikolog specializovaný na dílo Bohuslava Martinů, je oceňovaným autorem hudby ke dvěma desítkám českých filmů, ale i orchestrálních a komorních děl. Jeho komorní opera „Zítra se bude…“ o procesu s Miladou Horákovou zaznamenala v letech 2008 až 2013 bezmála stovku vyprodaných repríz v Praze a na řadě míst České republiky, v Nitře, Vratislavi a Helsinkách. O jeho skladbě Fallin Leaves, vzdáleně inspirované Vivaldiho houslovými koncerty Čtvero ročních dob, se po premiéře v Holešově psalo jako o posluchačsky neobyčejně vděčném díle, které se nicméně vůbec nepodbízí. Interpreti tehdy „kouzelně probarvenou partituru“ zahráli s citem a pochopením, „jaké se při premiérách soudobé hudby zažije jen zřídka“.

Dalším zastoupeným autorem je dnes v Třebíči Alexey Aslamas, od roku 2011 primárius Smyčcového kvarteta Pavla Bořkovce a vedle toho hudebník aktivní v nejrozmanitějších stylech od blues, přes funk až k hip hopu. Pro Epoque Quartet už vytvořil víc věcí, dnes se hraje skladba s názvem EQ 172. Od Petra Wajsara zazní Tuitytuityutyu song. A na programu jsou také skladby Jana Kučery Zrození, Pljeskavica a Sluneční hodiny. Epoque Quartet si na koncert přizval klavíristu Karla Košárka, basklarinetistu Petra Valáška a perkusionistu Olega Sokolova.

Foto: Archiv Concentus Moraviae, archiv Lukáše Sommera

Petr Veber

Novinář, hudební kritik

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispíval do odborných českých hudebních měsíčníků i do deníků a dalších časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe například do Lidových a Hospodářských novin a do Týdeníku Rozhlas, publikoval na internetu. Píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem a spolumajitelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...Příspěvky od Petr VeberVíce z této rubriky