KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

FOK v příští sezóně od sametové revoluce k Pivnímu oratoriu english

„FOK uspořádá speciální abonentní řadu Beethoven – 250 let génia.“
„Pád komunistického režimu připomenou koncerty s Renée Flemingovou a pak mimo jiné i se skupinou Spirituál kvintet.“
„Atelier hudební edukace nabídne studentům možnost vyzkoušet si práci s dětmi při hudebních workshopech.“

Poslední sezóna v rukou Pietariho Inkinena jako šéfdirigenta čeká od září 2019 Pražské symfoniky. Finského umělce pak po jeho pětiletém období vystřídá od září 2020 Tomáš Brauner.    

Třináct abonentních cyklů a více než sedmdesát koncertů tvoří nabídku, kterou připravil Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK pro sezónu 2019/2020. Připomínky 30. výročí sametové revoluce předznamená koncert sopranistky Renée Fleming. Rezidenčním umělcem bude houslista Pinchas Zukerman, který 85. sezónu tělesa symbolicky otevře, a to s violoncellistkou Amandou Forsyth, i uzavře – tam mu bude partnerem na pódiu šéfdirigent orchestru Pietari Inkinen, ale v roli houslisty. Zukerman je nepřehlédnutelným fenoménem koncertních pódií už celé půlstoletí a Inkinen u něj kdysi absolvoval interpretační kurzy. Orchestr bude se svým šéfem pokračovat ve volném cyklu postupného uvádění všech podstatných Beethovenových a Brucknerových děl. FOK dokonce uspořádá speciální abonentní řadu Beethoven – 250 let génia.

Kromě Inkinena a designovaného šéfdirigenta Tomáše Braunera, který se má ujmout funkce v září 2020, se Pražští symfonikové na pódiu Smetanovy síně opakovaně potkají s Jac van Steenem v roli hlavního hostujícího dirigenta, ale také s dirigenty Michaelem Sanderlingem, Andrejem Borejkem, Janem Kučerou, Antoni Witem, Petrem Vrábelem nebo Petrem Altrichterem. Mezi spoluúčinkujícími umělci mají být houslista Vadim Repin, violoncellista Jean-Guihen Queyras, první klarinetista Berlínských filharmoniků Wenzel Fuchs a úspěšní mladí čeští pěvci Jan MartiníkPetr Nekoranec. S orchestrem nebo na recitálech se v Praze objeví rovněž silná sestava klavíristů: Lukáš Vondráček, Elizabeth Leonskaja, Jevgenij Kissin a Maria-João Pires.

Hosty budou v symfonických programech Bennewitzovo kvarteto, soubor Hradišťan a kapela minus123minut, která hraje na pomezí jazzu, blues, funky a world music… Pád komunistického režimu v roce 1989 připomene po koncertě s americkou pěvkyní Flemingovou (9. 7.) ještě další letní koncert: v srpnu ve Valdštejnské zahradě přivítá FOK populární zpěvačku Anetu Langerovou a hudební osobnosti spojené se sametovou revolucí – Jaroslava Hutku, Michaela Kocába a Jiřího Tichotu se skupinou Spirituál kvintet.

Sezóna FOK slibuje publiku ve spolupráci s Pražským filharmonickým sborem, s Pueri GaudentesDětským pěveckým sborem Radost Praha provedení Mahlerovy Třetí symfonie a s Českým filharmonickým sborem Brno uvedení oratoria Eliáš od Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Na programu se objeví také Pivní oratorium pro sóla, vypravěče (jemuž propůjčí hlas herec Jiří Lábus), mužský sbor a orchestr, které bude dirigovat sám jeho autor Jan Kučera. V komorních řadách jsou ohlášeny mimo jiné písňový recitál Kateřiny Kněžíkové nebo vystoupení Radka Baboráka a Pavla Šporcla, který zahraje světovou premiéru skladby Lukáše Sommera. Připraven je cyklus Stará hudba, jehož hosty mají být Jordi Savall se souborem Hespérion XXI a soubor L’Arpeggiata. Pokračovat budou varhanní recitály ve Smetanově síni i programy pro děti a mladé lidi. Nově otevřený Atelier hudební edukace nabídne studentům učitelství hudební výchovy možnost vyzkoušet si práci s dětmi při hudebních workshopech… A mimořádně adrenalinová bude sezóna podle ředitele Daniela Sobotky listopadovým anglickým turné, u něhož stále přetrvávají otazníky, jestli bude „předbrexitové, nebo postbrexitové“.

Foto: FOK

Petr Veber

Novinář, hudební kritik

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispíval do odborných českých hudebních měsíčníků i do deníků a dalších časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe například do Lidových a Hospodářských novin a do Týdeníku Rozhlas, publikoval na internetu. Píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem a spolumajitelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...Příspěvky od Petr VeberVíce z této rubriky