KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Händelův Mesiáš v letních schwarzenberských kulisách, emotivní i krasopisný english

„Vzhledem k tématu by se dokonce dalo v nadsázce hovořit o jakémsi obživlém betlému.“

„Na Otáčivé hlediště se chodí za komplexním dojmem, potěšením, pobavením. Je to svého druhu atrakce, nikoli koncertní síň.“

„Dobré důvody, proč příběh využít jako odrazový můstek pro civilní, letní, neobvyklé, vizuálně poutavé divadelní ztvárnění slavného duchovního díla.“

Händelovo oratorium Mesiáš, jak ho od čtvrtka hraje Jihočeské divadlo před Otáčivým hledištěm v zahradě českokrumlovského zámku, je jedinečným hudebně-vizuálním projektem. Idylickým, nenáboženským, přesto s duchovním ukotvením. Režisér Tomáš Ondřej Pilař přidal k hudbě volně plynoucí náznaky příběhu Josefa Adama Schwarzenberka, vídeňského a krumlovského šlechtice. Zdůvodnění našel nejen v jeho zásluhách o zámecký areál, ale především v až magicky působících souvislostech jeho a skladatelových životních dat.

Soubor Jihočeského divadla podává Händelova Mesiáše před Otáčivým hledištěm bezprecedentně jako jakousi barokní féerii, plnou fantazie a stylizace, pantomimických a tanečních a baletních výjevů. Vzhledem k tématu – kterým přes překrytí hlavního smyslu a obsahu libreta příběhem z šlechtického prostředí je a zůstává osoba a odkaz Mesiáše, Spasitele, tedy Ježíše Krista – by se dokonce dalo v nadsázce hovořit o jakémsi obživlém betlému. V některých okamžicích, když se postupně objevují živé obrazy korespondující s představami devítiletého chlapce, právě tyto momenty převládají. Jindy jde o němé momentky ze života u dvora, včetně kouzelně vykreslené oslavy narozenin. Výrazným momentem je výstřel, ke kterému se dlouho neodvratně schyluje. Josef Adam Schwarzenberg přišel totiž o otce, kterého nešťastnou náhodou trefil při lovu sám císař…

Režie si v souladu s biblickým tématem přeneseně pohrává s motivy beránka a laskavého otce, ale také s postavou kněze jako rozporuplného cizorodého symbolu. Zpřítomňuje postavu Ježíše, ale stejně tak zaplňuje hrací plochy šlechtici, dětmi nebo jeleny. Nezdůrazňuje kříž, ale naznačuje paralely s utrpením v civilním životě a snad i zrání k víře. A výrazně pracuje s faktem, že kníže zřídil v krumlovském kostele kapli, kam uložil srdce svých rodičů.   

Hudební stránku inscenace má v rukou dirigent David Švec. Aniž by šlo o opravdu historicky poučenou, specializovanou interpretaci, daří se mu zvukově s orchestrem některým znakům takového stylu a přístupu přiblížit. Volí však v souladu s příjemně plynoucím divadelním časem o dost volnější tempa, než jaká známe z koncertů a nahrávek barokních orchestrů. Hudbě dává pěkný výraz, primárně pozitivní, jdoucí po idylické kráse, méně po kontrastech a vyhrocených momentech.  

Ve sboru, zejména v mužských hlasech, bylo při premiérovém večeru slyšet víc nedokonalostí, ale pravdou je, že projekt má v první řadě aspekty divadelní a že hudbu lze v tomto případě vnímat jako něco, co plní služebnou úlohu. Jinými slovy – na Otáčivé hlediště se nechodí za ryze koncertním zážitkem, ale za komplexním dojmem, potěšením, pobavením. Je to svého druhu atrakce, nikoli koncertní síň.  

Patří k tomu samozřejmě amplifikace. Zvuk orchestru a sboru je přenášen z letohrádku Bellarie (a případně míchán se sboristy pohybujícími se v plenéru) pěkně, nicméně u sólistů, zpívajících na dosah od publika, se dostavuje logické, patrně neodstranitelné, ale ne zcela příjemné zdvojení, echo, dané zpožděním mezi reálným a reprodukovaným zvukem. Ve čtveřici zazářila zejména sopranistka Markéta Klaudová, pěvecky podmanivě a herecky přiměřeně a zrale se vedle ní ve známých áriích uplatnili Markéta CukrováRoman Hoza. Příjemně se k nim přiřadil tenorista Marek Žihla.      

Josef Adam Schwarzenberk byl ustanoven knížetem 22. srpna 1741, ve stejný den, kdy začal Händel komponovat Mesiáše. Narozeniny slavil šlechtic na Boží hod vánoční; letos tomu bude tři sta let, co se ve Vídni narodil. Minimálně dva dobré důvody, proč jeho příběh využít jako odrazový můstek pro civilní, letní, neobvyklé, vizuálně poutavé divadelní ztvárnění slavného duchovního díla.

Tomáš Ondřej Pilař měl silný nápad a dokázal ho mocně a přesvědčivě, výrazně emotivně, ale také krasopisně scénicky zrealizovat. Až k závěrečnému chvalozpěvu, spojenému s vypuštěním holubice a uložením srdce Josefa Adama Schwarzenberga do kaple. A pak už jen jako vyústění, duchovní poselství a pointa zůstává do ticha svítit scénograficky zvýrazněné slovo figurující v jedné z árií anglického libreta: light, světlo.

Foto: FB Jihočeské divadlo 

Petr Veber

Novinář, hudební kritik

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispíval do odborných českých hudebních měsíčníků i do deníků a dalších časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe například do Lidových a Hospodářských novin a do Týdeníku Rozhlas, publikoval na internetu. Píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem a spolumajitelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...Příspěvky od Petr VeberVíce z této rubriky