KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Janáček, Rubinstein a Čajkovskij SOČRu a Marka Ivanoviće english

Symfonický orchestr Českého rozhlasu připravil na pondělí 7. listopadu další ze svých abonentních koncertů pořádaných od 19:30 hodin ve Dvořákově síni Rudolfina. Pod taktovkou Marka Ivanoviće tam zaznějí balada Šumařovo dítě od Leoše Janáčka, Pátá symfonie e moll Petra Iljiče Čajkovského a Čtvrtý klavírní koncert d moll Antona Rubinsteina s Martinem Kasíkem. Přímý přenos koncertu vysílá ČRo Vltava, záznam nabídne ČRo D-dur.

Symfonická báseň Šumařovo dítě zazněla poprvé v listopadu 1917 na pražském koncertě České filharmonie řízené Otakarem Ostrčilem,“ uvádí SOČR. Inspiraci našel Janáček v básni Svatopluka Čecha – v sociálně zabarveném příběhu o chudém muzikantovi, který se po smrti vrátí pro své dítě a vezme je s sebou na věčnost, aby na zemi netrpělo bídou. V mysteriózní atmosféře dospěl autor k místy dramatickému a vroucímu, ale převážně smutnému a melancholickému výrazu.

V případě Koncertu pro klavír a orchestr č. 4, díla Antona Rubinsteina z roku 1864, čeká návštěvníky romantická hudba naplněná patosem i poetičností. V první větě zaujmou dramatické plochy, vedle nich i lyrická témata. Druhá věta přináší nádhernou hlavní melodii a finále brahmsovsky mohutnou koncepci. „Člověk si vybaví neradostnou sebereflexi autora, který si zaznamenal, že Rusové ho nazývají Němcem, Němci Rusem, Židé křesťanem, křesťané Židem, klavíristé skladatelem a skladatelé klavíristou…,“ doplňují pořadatelé.

Svou Pátou symfonii napsal Petr Iljič Čajkovskij na konci osmdesátých let devatenáctého století, kdy už měl za sebou řadu evropských úspěchů. Podařilo se mu vytvořit strhující skladbu, ve výrazu plnou autobiografických nálad, v mnohém tragických, pesimistických a nerozhodných. Fantazie zde skladatele dovedla k hudebnímu vyjádření takřka filozofického programu: bezbřehého zoufalství i impulzivních, extatických a vášnivých projevů radosti a pocitů triumfu.

Foto: D. Konečný, V. Veverka

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky