KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Jihlavské vzpomínání a koncert jubilanta Petra Fialy english

„Samotnému koncertu předcházel odpolední prolog v Domě Gustava Mahlera, kde Petr Fiala v uvolněné atmosféře rád zavzpomínal na dětství a mládí strávené v početné rodině v Jihlavě.“

„Výslovnost sboristů byla i ve ztišené dynamice zřetelná a modlitba v pomalém tempu naplnila celý chrámový prostor; až se zamyšlené publikum zdráhalo závěrečného potlesku.“

„Petr Fiala v naprostém odevzdání provedl sbor i sólisty dávným příběhem a dopřál „svojí“ Jihlavě opravdu silně emotivní zážitek.“

Festival Mahler Jihlava – Hudba tisíců stojí od samého počátku na jednom z pevných dramaturgických pilířů, kterým je sborový zpěv. Vokální hudba, a především ta duchovní, má v Jihlavě hlubokou tradici sahající do dob založení jihlavských nejstarších kostelů. Jeden z nich, farní kostel sv. Jakuba Většího, se stal 1. června dějištěm druhého sborového koncertu letošního festivalu. V rámci tuzemského turné k oslavám březnových osmdesátých narozenin zakladatele sboru Petra Fialy zde vystoupila komorní sestava Českého filharmonického sboru Brno a hosté, sopranistka Marta Chila Reichelová, barytonista Tomáš Chloupek, flétnistka Hana Hána a varhaník Martin Jakubíček.

Pro jihlavský festival byl připraven chrámový program včetně děl samotného jubilanta Petra Fialy, jenž má k Jihlavě blízký vztah. Samotnému koncertu předcházel odpolední prolog v Domě Gustava Mahlera, kde Petr Fiala v uvolněné atmosféře rád zavzpomínal na dětství a mládí strávené v početné rodině v Jihlavě, pro kterou bylo „muzicírování“ přirozenou součástí života. Poutavě vyprávěl o prvních hudebních zkušenostech na místní „lidušce“ či o varhanické kariéře na kůrech místních kostelů, kde hrával již od deseti let. V Jihlavě coby gymnaziální student vedl dětské sbory, pro své sourozence komponoval drobné skladbičky a pro místní divadlo scénickou hudbu. Dlouze bilancoval svoji celoživotní cestu dirigentskou, sbormistrovskou a především skladatelskou. Moderátoru Marku Štilcovi spontánně napomáhali svými trefnými dotazy i posluchači. Byli mezi nimi totiž i bývalí jihlavští spolužáci, žáci či přátelé Petra Fialy. Úsměvné tak bylo přátelské pokárání „spolužáka“ Fialy za neúčast na posledním třídním srazu. Petr Fiala v rozhovoru zmínil i zajímavou spolupráci na oceňovaném snímku KaprKód, který měl premiéru na podzimním Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava (informovali jsme zde). Režisérka Lucie Králová ve spolupráci s Petrem Fialou a brněnským filharmonickým sborem natočila unikátní snímek ve formátu dokumentární opery věnované rozporuplnému příběhu skladatele Jana Kapra, jehož je Fiala posledním žijícím žákem. Milé setkání se stále svěžím Petrem Fialou v domě, kde vyrůstal Gustav Mahler, bylo plné zajímavých detailů z jeho hudbou naplněného života a mimořádně plodné kariéry.

Monumentální prostor farního kostela sv. Jakuba Většího kdysi vítal i mladého Gustava Mahlera, jenž zde od svého učitele hudby Heinricha Fischera získal kvalitní základy a znalosti o provozování chrámového repertoáru. Koncert komorního obsazení Českého filharmonického sboru Brno otevřela slavná polyfonní kompozice Laudetur Jesus Christus (Pochválen buď Ježíš Kristus) představitele vrcholného českého hudebního baroka Bohuslava Matěje Černohorského. Vynikající varhaník a improvizátor s přízviskem „český Bach“ uměl dokonale převést svoje mistrovské kontrapunktické umění i do vokálního zpracování. Hlasy brněnského sboru se a capella společně rozezněly v krátkém majestátním úvodu, aby s disciplinovanou lehkostí rozvíjely harmonii umně se proplétajících hlasů nádherné fugy a směřovaly ke zbožnému vrcholu skladby.

Následoval výběr z duchovních motet Antona Brucknera, za jejichž kompletní nastudování a nahrávku obdržel sbor v roce 2007 prestižní hudební cenu Echo Klassik, již uděluje Institut Deutsche Phono-Akademie. Sbor tak mohl jihlavskému publiku předvést svoje vysoce oceňované kvality v těchto drobných vícehlasých skvostech, které tvoří jakýsi protipól rozsáhlým Brucknerovým symfoniím. Petr Fiala vedl sbor s jasnou interpretační představou, vyvážeností hlasových skupin a obdivuhodnou zvukovou kompaktností. Jednotlivá moteta byla niternou oslavou krásy lidského hlasu a sbor prokázal spolehlivé interpretační ukotvení v oblasti duchovní tvorby.

Na programu byla i další religiózní kompozice Totus Tuus polského skladatele Henryka Mikołaje Góreckého zhudebňující mariánský text o bezpodmínečném odevzdání těla i duše Ježíši prostřednictvím Panny Marie. V roce 1987 Górecki touto působivou latinskou modlitbou vzdal hold papeži Janu Pavlu II., který si liturgické heslo „Totus Tuus“ (Celý Tvůj) vzal za vlastní jako projev mariánské úcty. Dílo je emocionálně působivé a posluchačsky atraktivní, publikum rozjímalo ve ztišené a capella modlitbě v soustředěném podání brněnského sboru. Jak je o Petru Fialovi známo, úcta a důvěra v Matku Boží je jeho celoživotním postojem a krédem. Naléhavá sborová invokace Panny Marie byla pod Fialovým vedením prodchnutá nepatetickou zbožností a upřímnou úctou. Výslovnost sboristů byla i ve ztišené dynamice zřetelná a modlitba v pomalém tempu naplnila celý chrámový prostor; až se zamyšlené publikum zdráhalo závěrečného potlesku.

Vrcholná část koncertu patřila kompozicím Petra Fialy. Jak se sám zamyslel a možná i lehce posteskl na prologu v Domě Gustava Mahlera, celý život si přál být spíše tvůrčím skladatelem než žádaným dirigentem. I tak se mu podařilo vytvořit rozsáhlé a posluchačsky atraktivní kompoziční dílo založené na citlivé syntéze nových postupů a hudební tradice. Vrcholem večera tak bylo Fialovo oratorium Křest svaté Ludmily komponované v roce 1992 jako oslava první české světice, kněžny a patronky českých zemí. Předlohou oratoria byl Fialovi moderní básnický text Zuzany Novákové Renčové, se kterou spolupracuje celý život. Důležitý dějinný okamžik zpřítomnil Fiala v originálním dvacetiminutovém pozastavení k uctění památky české kněžny, a to jedinečnou kombinací zpěvu, mluveného slova, flétny a varhan. Recitátor Vítězslav Šlahař výrazně znělým hlubokým hlasem přibližoval atmosféru dávného křestního obřadu. Představitelka sv. Ludmily sopranistka Marta Chila Reichelová se lyricky kultivovaným, komorně procítěným zpěvem vyznávala z pocitů křtěného člověka. Famózně se náročného flétnové partu zhostila sympatická Hana Hána. Roztančeně prožívala exponovaná flétnová sóla, zároveň se uměla upozadit při extaticky vzrušených pasážích sborového vyznání víry. Varhanní opora Martina Jakubíčka byla jistá a skvěle napojená na sbor i sólisty, kterým dával dostatečný prostor pro nádechy a nástupy. Petr Fiala v naprostém odevzdání provedl sbor i sólisty dávným příběhem a dopřál „svojí“ Jihlavě opravdu silně emotivní zážitek. Během závěrečného dlouhého aplausu a „standing ovation“ bylo na mistru znát hluboké dojetí. Festival Mahler Jihlava se tak důstojně a s hlubokou úctou připojil k narozeninovému turné legendy českého sborového i kompozičního umění.

Foto: Jana Petrůjová

Jana Součková

Jana Součková

Muzikoložka, kurátorka, edukátorka, redaktorka a recenzentka

Jana Součková je absolventkou oboru hudební věda na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Zájem o kulturu i přírodu Finska ji na část studií zavedl na University of Helsinki. Po návratu do rodné Jihlavy krátce působila jako učitelka hudební výchovy a angličtiny. Od roku 2008 (s rodičovskou pauzou) pracuje jako odborný pracovník a kurátor Domu Gustava Mahlera v Jihlavě. Věnuje se i tvorbě edukačních programů pro školy a především produkci výstavních projektů umělecké galerie v muzeu umístěné.Příspěvky od Jana SoučkováVíce z této rubriky