KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Jitka Čechová: Klavírní svět Josefa Páleníčka mě úplně dostal english

„K vrcholné Páleníčkově klavírní tvorbě jsem se prokutala díky třem klavírním koncertům a Concertinu, které jsem točila v roce 2014.“

„Nemohla jsem s ním osobně některé nejasnosti probrat, ale věřím, že mě intuice vedla správným směrem.“

„Janáček jako velký ctitel Dvořáka, Novák se Sukem vynikající studenti z jeho třídy… Páleníček – student skladby ve třídě Nováka – a Ježek ve třídě Suka.“

Pianistku Jitku Čechovou čeká 6. listopadu recitál v pražském koncertním cyklu Hybatelé rezonance. Program sestavila z děl českých autorů, skoro jako kdyby už předjímala Rok české hudby 2024. V něm je před ní mnoho sólových vystoupení se Smetanovou klavírní hudbou, kterou už před lety kompletně natočila, ale bude mít samozřejmě i řadu koncertů se Smetanovým triem, se kterým budou dokonce pro nadcházející rok rezidenčním souborem ve Wigmore Hall v Londýně. Čeští autoři budou podle jejích slov v roce 2024 určitě v převaze. A protože pro listopadový recitál vybírala z tvorby Vítězslava Nováka, Josefa Suka, Leoše Janáčka, Jaroslava Ježka a svého již nežijícího tchána Josefa Páleníčka, je i aktuální rozhovor pro portál KlasikaPlus.cz směřován k tuzemské klavírní literatuře.

Jaký vztah jste získala k hudbě Josefa Páleníčka, jejíž jste se v poslední době stala tak trochu „advokátkou“?

Josef Páleníček mě svou hudbou provázel už od dětství, v hudebce jsem hrála jako malá holka jeho Pohádky a měla jsem je ve velké oblibě. Později jsem se díky mému muži Janu Páleníčkovi dostala k dalšímu nádhernému repertoáru jeho otce – a to především k úžasným Chorálovým variacím pro violoncello a klavír, které jsou oblíbeným, i když velmi náročným šperkem našich duových večerů. I další komorní tvorbu, Malou suitu pro klarinet a klavír či Suitu piccolu pro housle a klavír, ráda zařazuji do programu se svými kolegy. K vrcholné Páleníčkově klavírní tvorbě jsem se prokutala až díky třem klavírním koncertům a Concertinu, které jsem točila ke stému výročí jeho narození v roce 2014.

Pomohly vám?

Tam mě jeho klavírní svět úplně dostal, Jožka ve svých koncertech nádherně kombinuje vliv Moravy, francouzského impresionismu propojeného s Dálným Východem a s prvky neobaroka a neoklasicismu, mluví velmi spontánní a sdílnou hudební řečí a používá pianisticky vděčné prostředky. Koncerty považuji za jedny z nejlepších klavírních koncertantních počinů druhé půle dvacátého století.

A vaše cesta k Sonátě?

Ta byla trochu složitější, je to Páleníčkova absolventská kompoziční práce oceněná sice Cenou Českého spolku pro komorní hudbu, ale je to obtížné, do několika vět rozprostřené dílo, kterým jsem se musela nejprve důkladně prokutat, než jsem začala odkrývat neskutečné taje, mnohovrstevnost a barevnost jeho vyjadřování. Bylo mi líto, že jsem s ním nemohla osobně některé nejasnosti probrat, ale věřím, že mě intuice vedla správným směrem.

Je rovnocenná Ježkova hudba koncertní a „jazzová“?

To ani trošičku. Ježek je na poli klasické hudby zcela jiným autorem, než jej známe z Osvobozeného divadla či z filmové hudby třicátých let. Velmi neotřelý experimentátor a konstruktivista, ale samozřejmě genialitu svého nadání nezapře. Jeho hudba prýští nápady a je zcela přirozeně ovlivněna trendy doby – vlivy jazzu a swingu, které Ježka zajímaly a v hudební řeči inspirovaly. Jedna posluchačka se vyjádřila nedávno k jeho Toccatě velmi trefně, připomíná jí mraveniště. Ano, hbitý a nepřeberný zmatek, ale zároveň dokonalý systém celé stavby.

Mají skladby, které jste vybrala a dnes hrajete, něco společného – kromě toho, že se všichni autoři narodili u nás?

Nevybírala jsem repertoár náhodně, ale s vizí jakési propojenosti – Janáček jako velký ctitel a obdivovatel Dvořáka, Novák se Sukem vynikající studenti ze třídy Mistra Dvořáka… a následníci Páleníček – student skladby ve třídě Nováka – a Ježek ve třídě Suka. Už tento výčet dává na vědomí společný fundament, ze kterého všichni vycházeli, a jen kvas doby a mnoho dalších vlivů posouvaly v životě každou z osobností svébytným, velmi originálním směrem.

————

Program koncertu v Anežském klášteře 6. listopadu:

Vítězslav Novák: Vzpomínky, op. 6

Josef Páleníček: Sonáta pro klavír

Leoš Janáček: Sonáta pro klavír 1. X. 1905 es moll „Z ulice“

Jaroslav Ježek: Toccata

Josef Suk: Jaro, op. 22a

————

Čtěte rovněž nedávný rozhovor s Jitkou Čechovou mající základ v její rezidenci na festivalu Lípa Musica. Má titulek V počtu světových skladatelů a uměleckých veličin je česká hudba fenoménem.

Mimo jiné v něm říká: „Česká hudba je svým způsobem skutečným fenoménem, a to nejen v počtu skladatelů a uměleckých veličin, které naši malou zemičku proslavili po celém světě, ale i v té úžasné schopnosti promlouvat k duším ostatních národů a vzbuzovat v nich niterné a hluboké emoce. Mám radost, že jako centrum a srdce Evropy neustále dokazujeme celému světu, že se u nás rodí neskuteční jedinci, kteří svou invencí, originalitou a kvalitou směle obstojí v mezinárodním měřítku.“

Foto: Martin Kubica, Lukáš Marhoul, Discogs

Petr Veber

Novinář, hudební kritik

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispíval do odborných českých hudebních měsíčníků i do deníků a dalších časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe například do Lidových a Hospodářských novin a do Týdeníku Rozhlas, publikoval na internetu. Píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem a spolumajitelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...Příspěvky od Petr VeberVíce z této rubriky