KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Koncert klavíristů klávesové katedry HAMU english

V úterý 21. února od půl osmé večer se koná v Galerii HAMU konat koncert klavíristů klávesové katedry, na němž vystoupí studenti Hudební a taneční fakulty AMU v oboru klavír. Zahrají Eva Strejcová, Anna Knoulichová, Daniel Boura, Alena Mazáková, Pavol Praženica a Magdalena Koudelková a znít mají díla od Beethovena, Smetany, Chopina, Schumanna, Liszta či Prokofjeva.

Eva Strejcová začala s hrou na klavír v šesti letech na ZUŠ v Bohosudově ve třídě Lady Abrahámové a poté pokračovala v ZUŠ Neštěmice u Renaty Fričové. Dále studovala na konzervatoři Teplice pod vedením Romana Friče. Získala 1. cenu na Mezinárodní Novákově klavírní soutěži, 1. cenu na Mezinárodní soutěži Pro Bohemia v Ostravě, 1. cenu na klavírní soutěži Beethovenovy Teplice, 2. cenu na Mahlerově interpretační soutěži a vystoupila se Severočeskou filharmonií Teplice pod taktovkou Petra Vronského

Anna Knoulichová se začala věnovat hře na klavír v šesti letech na ZUŠ Havlíčkova v Pardubicích ve třídě Inny Tolmačové. Od osmi let se pravidelně účastnila celostátních i mezinárodních soutěží, kde získávala přední ocenění: Prague Junior Note (2. cena), Amadeus (2. cena), Mládí a Bohuslav Martinů (1. cena), Virtuosi per musica di pianoforte (2. cena) a Music Seasons v Kodani (2. cena). Věnovala se také komorní hře, dvakrát zvítězila v celostátním kole soutěže ZUŠ. V roce 2016 nastoupila na Pražskou konzervatoř do třídy Veroniky Böhmové, od třetího ročníku studovala pod vedením Evy BoguniovéMartina Kasíka. Během studia na konzervatoři se zúčastnila několika soutěží: Broumovská klávesa (3. cena), Brněnská klavírní soutěž (1. cena), Gustav Mahler Prize Piano Competition (2. cena) a také se stala laureátkou Mladého klavíru Pražské konzervatoře. V roce 2022 získala 1. cenu na italské soutěži Orbetello Piano Competition. Absolvovala mistrovské kurzy u A. Kouyoumdjiana či I. Kahánka, největším úspěchem pro ni byla účast na klavírních kurzech pořádaných Académie musicale de Villecroze ve Francii, které vedl Louis Lortie.

Daniel Boura začal hrát na klavír ve čtyřech letech pod vedením Petera Toperczera ml. Již v mládí se úspěšně účastnil mnoha tuzemských soutěží, např. Prague Junior Note, Amadeus v Brně, Broumovská klávesa. V letech 2013-2021 studoval na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy ve třídě Petera ToperczeraMarka Kozáka. Zaznamenal mnoho soutěžních i uměleckých úspěchů, například 1. cena a absolutní vítězství v mezinárodní soutěži Pro Bohemia 2016, 1. cena v soutěži Beethovenovy Teplice 2020, nebo provedení Třetího klavírního koncertu Ludwiga van Beethovena na podzim roku 2021 ve Smetanově síni Obecního domu za doprovodu Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. V březnu roku 2022 získal 1. cenu, cenu pro absolutního vítěze a zvláštní cenu za nejlepší interpretaci díla F. Chopina na soutěži Beethovenovy Teplice. Kromě tuzemska vystupoval v Itálii, Švýcarsku, Belgii, nebo Nizozemsku. 

Alena Mazáková začala hrát na klavír v pěti letech na ZUŠ ve Frýdku-Místku ve třídě Hany Školové. Vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě pod vedením prof. Moniky Tugendliebové. Získala 2. cenu na Mezinárodní Novákově klavírní soutěži, 1. cenu, titul laureáta a absolutního vítěze s klavírním triem Unius Trio, poprvé na Mezinárodní interpretační soutěži komorních souborů Karla Ditterse ve Vidnavě, podruhé pak na 31. ročníku European Music Competition Città di Moncalieri v Itálii. Účastnila se mnoha mistrovských kurzů (např. Ivan Klánský, Eliška Novotná, Richard Charles-Hamelin, Francois Dumont, Michele Campanella). V současné době spolupracuje s prof. Tatianou Sarkissovou na londýnské Royal Academy of Music a s prof. Ednou Stern na londýnské Royal College of Music. 

Pavol Praženica studoval na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy pod vedením Libuše Tiché, zároveň se zde věnoval sólovému zpěvu. Mezi jeho největší úspěchy patří 1. cena na mezinárodní soutěži Piano Talents for Europe (2018), absolutní vítězství na soutěži konzervatoří (2019) či čestné uznání a cena děkana Ostravské univerzity na soutěži Beethovenův Hradec (2022). Dále absolvoval mistrovské kurzy pod vedením renomovaných interpretů (např. Epifanio Comis, Michel Beroff). Jako sólista spolupracoval se Státním komorním orchestrem Žilina, Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, Janáčkovou filharmonií Ostrava či orchestrem Národního divadla v Praze. Účinkoval na koncertech v Německu, Izraeli, Turecku, Nizozemsku nebo Slovensku. Kromě sólového hraní se věnuje i komorní hudbě, je členem tria Vyšehrad, spolupracuje rovněž s dalšími interprety či Kühnovým dětským sborem

Magdalena Koudelková začala hrát na klavír v sedmi letech. Studovala Gymnázium a hudební školu hl. m. Prahy pod vedením MgA. Hany Dvořákové. Mezi její největší úspěchy patří 1. cena na Soutěži konzervatoří a hudebních gymnázií v Pardubicích a 1. ceny s titulem absolutního vítěze na soutěžích Prague Junior Note, Brněnská klavírní soutěž a Beethovenovy Teplice.

Foto: Youtube, Fb Anny Knoulichové, Eva Bebko, Fb – Hudobné centrum, Fb Magdaleny Koudelkové

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky