KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Leoš Čepický: Litomyšlské Setkání přátel komorní hudby má za sebou první půlstoletí english

„Kurzů se za dobu jejich existence zúčastnily tisíce studentů, z nichž vyrostli jak význační profesionální, tak hudebně vzdělaní amatéři.“

„Padesátý ročník kurzů nabídl účastníkům i široké veřejnosti v Litomyšli cyklus devíti komorních koncertů lektorů a hostů.“

„Posledních šestatřicet ročníků byla duší kurzů Eva Štrausová. Zasloužila se o jejich podobu jako místa setkávání, inspirace a kvalitního hudebního i kulturního vzdělávání.“

Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy Litomyšl 2024 už mají přesný termín. Budou se konat od 8. do 19. července, bezprostředně po skončení festivalu Smetanova Litomyšl. O jejich smyslu, náplni a směřování při rekapitulaci toho, co se podařilo realizovat letos v létě, uvažuje v rozhovoru pro portál KlasikaPlus.cz Leoš Čepický, primárius Wihanova kvarteta a vedoucí strunné katedry Hudební a taneční fakulty AMU, jeden z těch, kdo každoročně připravuje litomyšlské kurzy.

Jak zní vaše rekapitulace?

Letošní padesátý ročník tradiční letní vzdělávací akce nazvané Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy Litomyšl 2023 byl výjimečný nejen svým jubileem. Účastníci byli z osmapadesáti českých měst a také mezi nimi bylo jedenáct zahraničních studentů, mimo jiné z Ukrajiny, ze Slovenska a z Indie… Z celkem sto pětačtyřiceti se sto devatenáct aktivně účastnilo výuky nástrojových oborů a volitelně seminářů, tvůrčích dílen, orchestrální hry, komorní hry a sborového zpěvu. Setkání doprovázely komorní koncerty lektorů, hostujících umělců a studentů. Závěrečným slavnostním koncertem ve Smetanově domě s radostným názvem HU-HU (Humor v hudbě) se uzavřelo půlstoletí této záslužné letní kulturní aktivity, které se za dobu existence kurzů zúčastnily tisíce studentů všech věkových kategorií, z nichž vyrostli jak význační profesionální a světově uznávaní hudebníci, tak hudebně vzdělaní amatéři, pro které byla účast na těchto kurzech pramenem inspirace a nadhledu pro jejich osobní i profesní rozvoj.

Co je na Setkání přátel komorní hudby nejpodstatnější?

Během dvou intenzivních týdnů mají účastníci kurzů příležitost setkávat se s vynikajícími pedagogy, rozvíjet své hráčské dovednosti, navštěvovat lekce ostatních účastníků, vytvořit komorní soubor, hrát v orchestru, zpívat ve sboru, účinkovat na koncertech a navštěvovat koncerty lektorů či hostujících profesionálů. V neposlední řadě mají příležitost navázat přátelství a spolupráci s ostatními talentovanými hudebníky v překrásném prostředí malebné Litomyšle, města s bohatou historií a kulturním dědictvím, které je ideálním inspirativním místem pro pořádání letních hudebních kurzů.

A doprovodné programy?

Jubilejní padesátý ročník kurzů nabídl účastníkům i široké veřejnosti v Litomyšli cyklus devíti komorních koncertů lektorů a hostů z řad profesionálních umělců. Mezi účinkujícími nechybělo slavné Guarneri Trio Prague, Kalliopé Trio Prague, flétnový soubor Magistri, Komorní orchestr Jaroslava Kociana a mladý houslový virtuos Daniel Matejča s klavíristou Danielem Bourou.

Koho byste – vedle sebe – jmenoval z lektorů?

Výzvu věnovat svůj čas o letních prázdninách studentům z řad neprofesionálů i budoucích profesionálů přijali za houslovou sekci Ivan Štraus, legendární profesor pražské HAMU, Michaela Štrausová, zkušená lektorka nejmladších houslistů působící na The International School of Music and Fine Arts Prague, a Čeněk Pavlík, člen význačného Guarneri Tria Prague. Klavírní oddělení vedli František MalýMiroslav Sekera z HAMU. Violistům se intenzivně věnoval Jan Pěruška, profesor HAMU. Studenti violoncella měli příležitost studovat u Michala Kaňky, vyhledávaného pedagoga HAMU, u Marka Jerie, vysokoškolského profesora, který působil v Lucernu ve Švýcarsku, a u Jana Zemena, pedagoga Pardubické konzervatoře. Kontrabasovou třídu vedl Petr Ries, dlouholetý člen České filharmonie a člen Pražských komorních sólistů, flétnovou třídu vedla Magdalena Bílková-Tůmová, pedagožka pražské ZUŠ Šimáčkova a laureátka soutěže Pražské jaro. Vedení orchestru bylo svěřeno do rukou Bohuslava Mimry, dirigenta Komorního orchestru Jaroslava Kociana, a sborový zpěv vedla mladá dirigentka, varhanice a sbormistryně Jana Mimrová. Nepostradatelnými klavíristkami, které obětavě doprovázely malé i zkušenější účastníky, byly pedagožky HAMU Ludmila ČermákováJana Vychodilová. Na vedení komorních uskupení se podíleli všichni oslovení lektoři.

Kdo kurzy organizuje, kdo je jejich duší?

Organizátorem kurzů zůstává Česká hudební společnost – Spolek přátel krásných umění, a to ve spolupráci s Hudební a taneční fakultou pražské Akademie múzických umění, Základní uměleckou školou v Litomyšli a tamním Smetanovým domem. Posledních šestatřicet ročníků byla duší těchto kurzů paní Eva Štrausová, která se nejvíce zasloužila o jejich dnešní podobu jako místa setkávání, inspirace a kvalitního hudebního i kulturního vzdělávání dostupného a otevřeného všem zájemcům. Právě proto se účastníci těchto kurzů s radostí vracejí a každoročně jich přibývá. Evě Štrausové patří právem velký dík za tuto záslužnou a společností nedocenitelnou činnost, která představuje cenný přínos pro hudební vzdělání v České republice. Organizaci nadcházejícího ročníku předala do rukou nového týmu, ve kterém bude působit jako laskavý rádce.

Takže v roce 2024 navážete, nebo bude něco zásadně nového?

Rádi bychom navázali v duchu předchozích ročníků. Navíc chceme prohloubit spolupráci s městem Litomyšl a přivést na naše koncerty více místních milovníků hudby. A další ukáže až čas.

———-

Čtěte také rozhovor s Leošem Čepickým z roku 2022, týkající se vystoupení na festivalu Smetanova Litomyšl.

Foto: Youtube / Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli

Petr Veber

Novinář, hudební kritik

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispíval do odborných českých hudebních měsíčníků i do deníků a dalších časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe například do Lidových a Hospodářských novin a do Týdeníku Rozhlas, publikoval na internetu. Píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem a spolumajitelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...Příspěvky od Petr VeberVíce z této rubriky