KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Mezinárodní akordeonový kongres a festival 2020 english

„Druhému koncertu bude předcházet prohlídka sbírek muzea, kde se nacházejí proslulé nástroje značky Kebrdle, heligonky rodiny Hlaváčků i argentinské bandoneony.“

„Vzorem ostatním bylo otevření akordeonových oddělení na našich konzervatořích již v 60. letech minulého století.“

„Třikrát ročně se setkávají zástupci celého světa k řešení aktuálních úkolů v akordeonové oblasti.“

Praha bude během nadcházejícího víkendu, od pátku 28. února do neděle 1. března, hostit 142. ročník Mezinárodního kongresu a festivalu světové akordeonové konfederace CIA. V jeho průběhu se návštěvníci mohou těšit na dva koncerty a závěrečnou prezentaci výrobců těchto nástrojů a hudebních vydavatelství. Festival podporuje Státní fond kultury a Nadace OSA a jeho partnery jsou Pražská konzervatoř a Národní muzeum.

Po téměř 40 letech se tak opakuje akce, u které kdysi stála osobnost a legenda českých akordeonistů Milan Bláha. Právě jemu je věnován zahajovací koncert, který proběhne v Koncertním sále Pražské konzervatoře, kde Milan Bláha dlouhá léta působil jako pedagog. Posluchači budou mít možnost vyslechnout v autentické podobě komorní díla Václava Trojana, řadící se dnes v oblasti akordeonové tvorby k tomu nejlepšímu. Účinkovat bude soubor Trojanovo trio ve složení Pavel Hůla – housle, Jaroslav Novák – kytara a Ladislav Horák – akordeon. O vzpomínky na Milana Bláhu se s publikem podělí jeho životní i umělecká družka Věra Ublová, syn spřáteleného skladatele Václav Trojan ml. i švédský přítel českého virtuóza Jörgen Sundeqvist.

O den později se v Muzeu české hudby uskuteční koncert z děl českých soudobých autorů – na programu bude mj. Petr Fiala, Jiří Teml, Jiří Pazour, Adam Skoumal, Pavel Trojan, Pavel Samiec či Jiří Lukeš v podání pedagogů a žáků Pražské konzervatoře a jejich hostů. Koncertu bude předcházet prohlídka sbírek muzea, kde se nacházejí proslulé nástroje značky Kebrdle, heligonky rodiny Hlaváčků i argentinské bandoneony. V neděli po poledni akci uzavře přehlídka s prezentací výrobců českých nástrojů i hudebních vydavatelství (firmy Delicia Hořovice, Harmonikas Louny a vydavatelství Edition Rondo Prague).

Právě bohatá originální tvorba je velkým přínosem české akordeonové školy ve vývoji nástroje ve světě. Vzorem ostatním bylo i otevření akordeonových oddělení na našich konzervatořích již v 60. letech minulého století (např. v Itálii se tak stalo až po roce 1980). Naopak absencí vysokoškolského vzdělání se Česká republika řadí po bok Kypru či Rumunska, jediným evropským zemím, kde se nástroj nevyučuje na akademické půdě. Zdá se však, že další prozíravou osobností je vedle někdejšího ředitele konzervatoře Václava Holzknechta i Ivan Klánský, který v pozici děkana HAMU činí kroky k nápravě této situace.

Akordeon je stejně jako další nesymfonické nástroje často uzavřen příliš do sebe: jsou pořádány výhradně akordeonové koncerty, akordeonové festivaly, akordeonové soutěže. Přitom samotnému nástroji jednoznačně prospívá zapojení do spolupráce s dalšími nástroji, participace na prestižních víceoborových festivalech a soutěžích a multiinstrumentální prostředí. Tím je například letní hudební festival a kurzy Třeboňská letní setkávání, která se budou letos již po osmé konat v Třeboni mezi 11. a 16. srpnem. Akordeonu zde dělají společnost hoboje, violoncella a kytary, v jejichž doprovodu se objevuje na seminářích i koncertech včetně společných skladeb. Mimořádnou aktivitu vyvíjí i nakladatelství Edition Rondo Prague se svým zaměřením na komorní hudbu.

Platforma světové organizace je nicméně velmi přínosná. Třikrát ročně (letní a zimní kongres a soutěž) se setkávají zástupci celého světa k řešení aktuálních úkolů v akordeonové oblasti – standardizace nástroje, vznik kvalitní původní literatury, zapojení ve školských systémech nebo uplatnění koncertní formy nástroje. Za Českou republiku je stálým delegátem Jiří Lukeš, vynikající interpret a skladatel, pedagog Pražské konzervatoře. Je nominantem Společnosti českých akordeonistů, organizace, která navázala na původní Svaz harmonikářů a která byla po dlouhá léta jednou ze složek někdejší České hudební společnosti.

———-

Program pro veřejnost:

pátek 28. 2. 2020

Koncert in memoriam Milan Bláha

ve 20 hodin, Koncertní sál Pražské konzervatoře (Dvořákovo nábř. 2, Praha 1)

s uvedením díla Václava Trojana (suity Princ Bajaja, Císařův slavík, Lidové písně) v provedení Trojanova tria a studentů herectví Pražské konzervatoře Filipa Červenky a Michala Pazderky

sobota 29. 2. 2020

Koncert z děl českých skladatelů

v 18 hodin, České muzeum hudby (Karmelitská 388, Praha 1)

večerní koncert ze soudobých skladeb českých autorů (Jindřich Feld, Petr Fiala, Jiří Teml, Pavel Samiec, Adam Skoumal, Pavel Trojan, Jiří Lukeš ad.) v podání předních českých sólistů (Marcela Halmová-Kysová, Anna Paulová, Pavla Tesařová, Markéta Laštovičková, Josef Hřebík, Jiří Lukeš, Filip Kratochvíl, Martin Šulc)

neděle 1. 3. 2020

od 13 hodin, Sál hotelu Olympik (Sokolovská 138, Praha 8)

prezentace českých akordeonových firem Delicia Hořovice, Harmonikas Louny a vydavatelství Edition Rondo Prague

Foto: archiv Ladislava Horáka, Pixabay

Ladislav Horák

Akordeonista, pedagog

Byl vedoucím akordeonového oddělení a zástupcem ředitele Pražské konzervatoře. Sám je absolventem Pražské konzervatoře a poté Západočeské university v Plzni u prof. Jaroslava Vlacha. Během studií se stal vítězem národní soutěže v Hořovicích (1990) a laureátem mezinárodních soutěží v Andoře, Itálii a Španělsku (1987-1990). Vedle pedagogické činnosti koncertuje jako sólista, komorní hráč a za doprovodu orchestrů. Pravidelně vystupuje na prestižních festivalech v Severní Americe, Asii i po celé Evropě. Je propagátorem a prvním interpretem skladeb soudobých českých a zahraničních autorů, které pravidelně nahrává pro česká i mezinárodní média. Reprezentuje českou akordeonovou školu v mezinárodních organizacích a jako předseda porot mezinárodních soutěží. V Praze je uměleckým ředitelem soutěžních festivalů Evropský festival akordeonových orchestrů a Dny harmoniky. Příspěvky od Ladislav HorákVíce z této rubriky