KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Pražská konzervatoř představí na koncertu klavírního oddělení světově známou klasiku english

Reprezentativní koncert klavírního oddělení, jak se událost jmenuje, se koná v úterý 17. ledna večer,  a to přímo v prostorech Koncertního sálu Pražské konzervatoře na Dvořákově nábřeží. Od úspěšných žáků tam zazní především světově známá klasika. Mezi účinkujícími se objeví úspěšní studenti neméně úspěšných pedagogů klavírního oddělení. Například žačka profesora Michala Rezka Veronika Lišková nebo Vojtěch Paukert, žák profesora Adama Skoumala.

Koncert otevře dílo Roberta Schumanna Arabeska op. 18 a následovat bude jeden ze známých kusů Sergeje RachmaninovaPreludium g moll op. 23, č. 5. Obojí v podání mladé Adély Mužíkové, žačky prvního ročníku u profesora Milana Langera. Tvorbu Alexandra Skrjabina Etuda fis moll op. 42, č. 2 Etuda Fis dur op. 42, č. 3 i Sergeje Rachmaninova Salónní kusy op. 10 III. Barkarola, zase představí Veronika Nováková, žačka druhého ročníku, studující u profesora Adama Skoumala

Fryderyka Chopinajeho Etudy op. 10 /výběr/ č. 8 F dur, č. 5 Ges dur, č. 4 cis moll zahraje Veronika Lišková (3. roč., prof. Michal Rezek). Bachovo Preludium a fugu h moll z druhého dílu Dobře temperovaného klavíru i Schumannovy Variace Abegg op. 1 představí Veronika Jaklová, žačka pátého ročníku, studující opět u profesora Milana Langera. Tvorbu Adama Skoumala BerceuseFranze Liszta a jeho Koncertní parafráze na Verdiho operu Rigoletto uvede přímo Skoumalův žák Vojtěch Paukert ze 6. ročníku. Na scéně Pražské konzervatoře nakonec ještě zazní César Franck a jeho Preludium, chorál a fuga v přednesu Radima Tichého (5. roč., prof. Libor Nováček) nebo Franz Liszt a jeho Transcendentální etuda „Divoký lov“, spolu s Chopinovou Polonézu As dur op. 53 od Kláry Skalkové, žačky čtvrtého ročníku, ve třídě profesora Milana Langera. 

Vstup na akci je volný. 

Foto: Pixabay

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky