KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Schůzka Luks, Kahánek, Hrůša, Bělor a Zaorálek english

Dnes 30. března proběhla poradní schůzka s muzikantskou obcí, kterou inicioval ministr kultury Lubomír Zaorálek. Za Sdružení umělců klasiky SUK a „klasickou“ hudbu obecně se zúčastnili Václav Luks, Ivo Kahánek a Jakub Hrůša, za pořadatele ředitel Pražského jara Roman Bělor. Schůzka trvala přes hodinu a podle přítomných byla „velmi otevřená a konstruktivní“. Předmětem debaty byl stav kultury a kulturního školství po roce s COVIDem, výhledy do budoucna a otevřený dopis Pavla Šporcla. Ministr Zaorálek údajně pozorně vyslechl názory všech. Ze setkání vyplynuly tři body.

1/ PLÁNY. Po Velikonocích Ministerstvo kultury uveřejní další jasné plány, co bude s kulturou, včetně dalšího fungování kompenzačních bonusů, jejichž prodloužení se připravuje. Po Velikonocích by měl být také zveřejněn plán navracení kultury do života. Ve výhledu do léta nevyloučil ministr vyzkoušení pilotních projektů koncertních pořadů s organizovaným živým publikem u České filharmonie a Pražského jara, aby se pořadatelská činnost mohla rozjet v nejbližším možném časovém horizontu.

2/ ZUŠ. Spolu s tvůrčí uměleckou sférou bude Ministerstvo odteď myslet stejnou měrou také na základní umělecké školství, o jehož důležitosti není pochyby. Na to bylo na schůzce velmi výrazně upozorněno a ministr s tím byl v souladu. Spolu s otevřením ZŠ mají být otevřeny také ZUŠ, přinejmenším výuka 1:1. Bylo také jasně řečeno, jak důležité jsou umělecké obory v zestručněných osnovách základního školství, kde nově bohužel chybějí.

3/ MÉDIA. Jasně zaznělo, že o bližší i vzdálenější budoucnosti umělecké scény bude ministr Zaorálek pravidelněji a výrazněji informovat v mediálním prostoru, aby nedocházelo ke krajnímu dojmu, že kultura je zcela mimo zájem zodpovědných institucí nebo že přímo přestala existovat.

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky