KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Tradiční koncert brněnského sboru Kantiléna na první svátek vánoční english

„Koncert zahájily Zpěvy betlémské skladatele Jana Seidela, které složil už v roce 1943.“

„Cyklus koled Václava Mladého doprovázel Marek Paľa na varhanní pozitiv a sbor přípravného oddělení Kantilénka vedla sbormistryně Veronika Novosádová.“

„Posledním blokem slavnostního odpoledne byla skladba brněnského varhaníka Martina Jakubíčka, který hrál na varhanní pozitiv.“

Sbor dětí a mládeže Kantiléna uspořádal svůj tradiční vánoční koncert v brněnské katedrále Petra a Pavla na Boží hod, v neděli 25. prosince. Koncertní sbor Kantiléna pod vedením sbormistra Michala Jančíka byl posílen o starší přípravné oddělení Kantilénka se sbormistryní Veronikou Novosádovou. Děti zpívaly méně známé koledy a vánoční písně od autorů Jana Seidela, Václava Mladého a Martina Jakubíčka. Doprovázel komorní soubor, sestavený z mladých hudebníků, vesměs studentů, a sólisty byli mezzosopranistka Iva Táborská a barytonista Robin Červinek. Loď katedrály byla přeplněná hrdými rodiči a jako vždy měl koncert obrovský ohlas.

Vánoce a děti, to k sobě neodmyslitelně patří. Proto je Vánoční koncert Kantilény, sboru dětí a mládeže, který působí při Filharmonii Brno, vždy spolehlivě naplněný. Většinou se koná v sále Besedního domu, v neděli 25. prosince 2022 se odehrál v hlavní brněnské katedrále svatých Petra a Pavla. Ale i zdejší kapacita je omezená a kdo nepřišel minimálně půl hodiny před koncertem, neměl si kam sednout. Stálo se všude, po bocích i v uličkách, což způsobovalo nervózní reakce. Ale nakonec zvítězil upřímný a čistý projev dětí a společné zpívání písně Narodil se Kristus Pán sjednotilo všechny zúčastněné do dojaté nálady.

Koncert zahájily Zpěvy betlémské skladatele Jana Seidela, který je znám spíše svými budovatelskými písněmi, které skládal ve víře v komunistickou ideologii v padesátých létech minulého století. Zpěvy betlémské složil už v roce 1943 a na koncertě zazněl výběr jedenácti koled. Známé i méně známé písně byly v podání koncertního sboru průzračné a půvabné a nápaditou harmonii jim dal doprovod flétny Marie Janíčkové, hoboje Arsenyho Menkova, klarinetu Jany Krejčí, fagotu Aleše Novotného a lesního rohu Petra Macka. Vstupy barytonu Robina Červinka a mezzosopránu Ivy Táborské byly příjemné a spolehlivé a provázely cyklus jako červená nit.

Starší přípravné oddělení Kantilénka nastoupilo v počtu asi dvaceti pěti dětí, z nichž asi deset bylo viditelně starších než ostatní. Cyklus koled Václava Mladého doprovázel Marek Paľa na varhanní pozitiv a sbor vedla sbormistryně Veronika Novosádová. Zazněly moravské koledy, doplněné autorskými koledami skladatele (Na nebesích nad Betlémem, V svaté noci, Jako poupě u růžičky). V písni Kdybych já měl hodně peněz zpíval sólo příjemným hlasem chlapec asi desetiletý, pro nosnost do mikrofonu. Děti byly obdivuhodné přesností intonace i rytmu a soustředěním na přednes, přestože akustika v chrámu není přátelská a od středu lodi se zvuk slévá.

Posledním blokem slavnostního odpoledne byla skladba brněnského varhaníka Martina Jakubíčka, který hrál na varhanní pozitiv. Doprovod tvořil komorní orchestr, složený z flétny, hoboje, klarinetu, fagotu, lesního rohu, dua houslí, violy, violoncella a kontrabasu. Dirigování se zhostil Michal Jančík a vedl děti s vervou a přesností. Cyklus koled Chvalmež Boha zpívajíce sestává ze sedmi částí, z nichž jedna je zpívána v latině (Adeste fideles). V první Děťátko se narodilo zvěstuje novinu příjemný baryton, opět zpívaný Robinem Červinkem, Veselým hlasem zpívejme je radostná koleda, stejně jako následující Sem, sem, děťátko, podložené pizzicatem a přednášené měkkým mezzosopránem Ivy Táborské. Adeste fideles patří barytonu s varhanami a lesním rohem, následovanými sborem. K Ježíškovi miláčkovi je tříčtvrteční pohodová melodie, Bohu čest, sláva nejvyšší je sborová záležitost, stejně jako Nastal přeradostný čas, kde se zapojují do radostné nálady všichni zúčastnění. Radostný a velebný závěr pokračoval ještě společným zpěvem písně Narodil se Kristus Pán, který spojil všechny zúčastněné radostnou a povznášející emocí. Však vánoční čas má takový být, smazat spory a starosti a zaměřit se na péči o budoucnost, na děti, což koncert dokonale splnil.

*******

Foto: Jakub Joch a ilustrační – vánoční koncert 2021 / Jiří Jelínek

Karla Hofmannová

Hudební a divadelní publicistka, novinářka, kulturoložka

Pochází z Brna, kde žije a pracuje. Vystudovala pěveckou konzervatoř v Brně a kulturologii v Praze. Pracovala na různých pozicích v kultuře, jako zpěvačka, pedagožka, působila v marketingu a managementu kulturních institucí, což ji přivedlo ke kulturní politice a k žurnalistice. V současné době je v důchodu a působí jako nezávislý novinář, píše recenze především na opery a koncerty klasické hudby a realizuje rozhovory se zajímavými lidmi, kteří se profilují v oblasti kultury. Zajímá se o historii a cestování a jejím velkým koníčkem a relaxací jsou malá vnoučata.Příspěvky od Karla HofmannováVíce z této rubriky