KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Věčnou naději zahájí Verdiho Requiem english

Šestý ročník festivalu Věčná naděje se bude konat od 23. února do 30. března. Zahajovací koncert představí ve čtvrtek v kostele sv. Šimona a Judy v Praze Rekviem (Messa da Requiem) Giuseppe Verdiho, a to v provedení, které se konalo v terezínském ghettu roku 1943, to znamená se sólisty, sborem a pouhým klavírním doprovodem. Na koncertě vystoupí Český filharmonický sbor Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy a sólisté Jana Sibera, Jana Sýkorová, Tomáš Černý a Jozef Benci s klavírním doprovodem Heleny Fialové za řízení dirigenta Tomáše Braunera. Festival pak nabídne také koncerty Iva Kahánka, souborů Krása Quartet a Trio Bohémo, přednášku o hudbě v ghettu Terezín či filmovou projekci dokumentu Defiant Requiem a mnoho dalšího.

„Nápad na uvedení Verdiho Requiem ve mně zrál od roku 2020, kdy jsem přijal pozici festivalového dramaturga. Ale není provedení kolosálního díla za doprovodu jediného klavíru bláznivou ideou? Není, ubezpečil mě sbormistr Petr Fiala. Díky konotacím jde o velmi silný příběh, který stojí za provedení, za reprízu, za dramaturgickou zmínku do naší pomyslné kroniky,“ uvedl dramaturg festivalu Věčná naděje, violoncellista Petr Nouzovský, jenž dodává, že podnětem k realizaci koncertu bylo letošní osmdesáté výročí terezínského provedení, výročí dvou set desíti let od narození Giuseppe Verdiho a také významné životní jubileum sbormistra a skladatele Petra Fialy. Promítání dokumentárního filmu Defiant Requiem nominovaného roku 2014 na dvě ocenění Emmy Awards v kategoriích Zpravodajství a Dokument, bude na pořadu 9. března v Bio Oko.

Rafael Schächter byl československý hudební skladatel, pianista a dirigent židovského původu, který se aktivně podílel na kulturním životě v terezínském ghettu. Díky neutuchající touze po provozování milované hudby, která ho neopustila ani v tragických chvílích jeho života, vznikla neopakovatelná představení Figarovy svatby, Prodané nevěsty či Requiem Giuseppe Verdiho. V případě Verdiho velkolepého díla se jednalo o největší hudební projekt, který se v Terezíně uskutečnil. Novodobé reprízy tohoto tematického programu včetně promítání filmu Defiant Requiem se konaly v Terezíně v rámci MHF Pražské jaro a taktéž v Katedrále sv. Víta, avšak vždy ve verzi symfonické.

Festival dále uvede benefiční klavírní recitál Iva KahánkaZrcadlové kapli Klementina, Krása Quartet s přednáškou Lubomíra SpurnéhoEvy Hazdrové-Kopecké ve Winternitzově vile, Trio Bohémokostele sv. Vavřince či speciální koncert Terne Čhavepražském Vzletu. Přímo pro Věčnou naději vzniklo ve spolupráci s Terne Čhave pásmo romských písní, které v koncentračních táborech vznikly nebo s romských holocaustem souvisejí. Kromě Verdiho představí hudebníci dílo Hanse Krásy, Ludwiga van Beethovena, Pavla Haase, Gideona Kleina, Franze Schuberta, Bély Bartóka, Dmitrije Šostakoviče či Benjamina Yusupova.

Terezínští autoři dávají světu naději. Naději v to, že jejich hudba má šanci na přežití, i když měla být navždy umlčena,“ dodává Nouzovský. 

Festival Věčná naděje se od roku 2017 systematicky věnuje prezentaci děl hudebních skladatelů i hudebníků tvořících v těžko představitelných podmínkách koncentračních táborů během druhé světové války. Detailní program naleznete na vecnanadeje.org.

Foto: archiv festivalu, Dušan Svíba

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky