KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Vláda schválila projekt Smetana 200. Řešitelem je Česká filharmonie, klíčovou roli zastane Smetanova Litomyšl english

V roce 2024 uplyne 200 let od narození Bedřicha Smetany, hudebního skladatele, který položil základy české hudby a v širším kontextu i české kultury. Ministr kultury Martin Baxa proto vládě dne 11. července 2023 předložil záměr programu „Smetana 200“ v rámci Roku české hudby 2024, který vláda schválila. Základním cílem programu je oslava osobnosti Bedřicha Smetany a jeho díla, šíření povědomí o jeho hudbě v České republice i zahraničí a v této souvislosti i propagace obrazu České republiky jakožto země s obrovským hudebním a kulturním potenciálem. Program spojí projekty napříč kulturní sférou a bude podněcovat spolupráci a oslovovat co nejširší část veřejnosti prostřednictvím široké škály kulturních projektů od hudebních událostí až po podporu edukačních programů a zájmových aktivit. Bližší informace o připravovaném dění předložilo tiskové oddělení Ministerstva kultury.

Propagace směrem k zahraničí by měla být koordinována ve spolupráci se zahraničními partnery. Soustředí se na oslovení osvědčených uměleckých a organizačních partnerů českých uměleckých subjektů, partnerů žádoucích a prestižních, zejména v zemích prioritního zájmu zahraniční politiky České republiky s využitím služeb organizací zřizovaných a kooperujících s Ministerstvem zahraničních věcí. „Dvousté výročí narození Bedřicha Smetany vnímám jako silný impuls k propagaci české kultury u nás i za hranicemi naší vlasti. Výročí je pro Českou republiku celonárodním tématem, které se neomezuje jen na oblast hudby, ale má světu ukázat Českou republiku jako kulturní velmoc a Bedřicha Smetanu jako skladatele světového formátu,“ řekl ministr kultury Martin Baxa.

Projekt „Smetana 200“ je z důvodu kulatého jubilea zakladatele české národní hudby projektem stěžejním či pilotním, je ovšem zasazen do širšího rámce tzv. Roku české hudby. Do celého projektu se zapojí významné české kulturní instituce, například Národní divadlo, Pražské jaro, Opera Europa, Česká centra či Český spolek pro komorní hudbu a mnohá česká divadla a orchestry, dále Institut umění – Divadelní ústav, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Unie českých pěveckých sborů a další. Nezbytným předpokladem pro dosažení všech cílů bude zapojení Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy a Českých center.

V roli administrátora a řešitele projektu bude vystupovat Česká filharmonie jako příspěvková organizace Ministerstva kultury v úzkém sepjetí s festivalem Smetanova Litomyšl, ve spolupráci a vzájemné koordinaci s Institutem umění – Divadelním ústavem jako administrátorem Roku české hudby. Program se neomezuje pouze na výroční smetanovský rok, už od roku 2022 jej avizují přípravné programy na smetanovská témata. Kromě živých kulturních akcí díky němu vzniknou edukační materiály, publikace a hudební nahrávky, které umožní další naplňování cílů projektu i po jeho ukončení. Usnesením vlády je na celý projekt „Smetana 200“ určeno dvě stě milionů korun.

Foto: Wikipedia / František Dvořák / volné dílo, Smetanova Litomyšl / František Renza

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky