KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Závěr letošního mahlerovského festivalu v Jihlavě english

Dvě velká oratoria osmnáctého století zazní na festivalu Mahler Jihlava – Hudba tisíců 3. a 6. září. O den později přijde řada na program Piš mi, Tvoje Alma… , jehož scénář vytvořil Zdeněk Geist a vychází z tragických osudů neteře Gustava Mahlera Almy Rosé. Posledním koncertem letošního dvaadvacátého ročníku festivalu bude 24. září vystoupení rakouského orchestru Academia Allegro vivo.

Oratorium Josepha Haydna Stvoření 3. září interpretují sólisté z Německa a USA (Serena Hart, Philipp NicklausJoonyeop Kim), Smíšený sbor Bosch Stuttgart (sbormistr Till Drömann), Komorní filharmonie Pardubice a dirigent Marek Štilec v kostele Povýšení svatého KřížeJihlavě od osmnácti hodin. Poprvé zaznělo ve Vídni v dubnu 1798 pro zvané hosty a veřejná, publiku zcela přístupná premiéra se uskutečnila v březnu 1799. Zajímavostí je, že toto provedení dirigoval rodák z Nové Říše a častý repertoárový host na jihlavském festivalu Pavel Vranický. Velmi brzy po vídeňské premiéře znělo Haydnovo mistrovské dílo i v Čechách a na Moravě.

Dalším velkým oratoriem bude 6. září Ester Carla Ditterse Dittersdorfa, jejíž některé árie diváci uslyší v provedení laureátů Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech Lucie LaubovéJakuba Trnečky. Sborové partie zazpívají Český chlapecký sbor Boni pueri (sbormistr Pavel Horák) spolu se Smíšeným pěveckým sborem Waidhofen (rakouská sbormistryně Ilse Bernhard). Rezidenční orchestr festivalu Wranitzky Kapelle diriguje opět Marek Štilec. Koncert se odehraje nejdříve v kostele sv. Petra a PavlaNové Říši a ještě jednou následující den 7. září v katedrále ve Waidhofenu v rámci festivalu Allegro vivo.

Pořad s názvem Piš mi, Tvoje Alma… se týká neteře Gustava Mahlera, houslistky Almy Rosé, jež pocházela z prominentní vídeňské hudební rodiny a jejíž matka Justina se narodila v Jihlavě. Alma Rosé (která byla díky sňatku s českým houslistou Vášou Příhodou také držitelkou československého cestovního pasu) vystupovala ve dvacátých a třicátých letech jako hudebnice v řadě evropských zemí. Po obsazení Vídně německou armádou uprchla kvůli židovskému původu rodiny ze země. 7. září v prostoru DIOD Jihlava účinkují herečka Zuzana TruplováGraffovo kvarteto. Zazní mimo jiné úryvky z děl Viktora Ullmana, Gideona Kleina či Antona Weberna.

Posledním koncertem letošního dvaadvacátého ročníku festivalu Mahler Jihlava – Hudba tisíců bude představení orchestru Academia Allegro vivo, jehož dirigentem a sólistou je Vahid Khadem-Missagh. Uskuteční se v Gotické síni RadniceJihlavě 24. září od osmnácti hodin a zazní při něm díla Johanna Sebastiana BachaKoncert pro housle a orchestr E dur, BWV 1042 – a Antona Brucknera, jeho Smyčcový kvintet F dur v orchestrální verzi. Festival tak i v poslední skladbě posledního koncertu naplní svůj letošní základní dramaturgický záměr „vídeňských stop“.

Foto: Jakub Koumar, z archivu Belánské knihovny, archiv sboru Boni pueri, Academia Allegro vivo, Dominik Bachůrek

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky