KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Barokní zážitek hudbou i prostředím english

„Život Arcangela Califana je z velké části zakryt rouškou tajemství.“

„Sonata à 4 C dur Antonia Vivaldiho je mimořádně zajímavá.“

„Hobojisté Jan Souček a Vladislav Borovka i fagotista Ondřej Šindelář zvládli všechna technická úskalí Zelenkových sonát výtečně.“

V krásném barokním sále Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v rámci komorního cyklu PKF – Prague Philharmonia slyšeli návštěvníci 10. února krásnou barokní hudbu. Tentokrát to byly skladby pro dva hoboje, fagot a basso continuo a dramaturgie kromě dvou stálic, Vivaldiho a Zelenky, sáhla i po opusech skladatelů, jejichž práce nejsou zdaleka tak známé. Vděčíme za to Ondřeji Šindelářovi, který díla vybral a připravil k provedení.

Na pódiu se sešla skvělá sestava mladých, přesto v komorní hře zkušených hudebníků. Navíc hudebníků poučených, kteří se interpretaci barokní hudby věnují. Platí to především o fagotistovi Ondřeji Šindelářovi, kterému lásku ke staré hudbě v Basileji vštěpovala prof. Donna Agrell. V Basileji se také se souborem Ensemble Quadrel specializuje na skladby baroka a klasicismu interpretované na dobové nástroje. Hru na historické nástroje rovněž učí na JAMU v Brně. Aby měl o čem učit, dělá si doma z historických nástrojů sbírku.

Kdo by měl mít blíže k barokní hudbě než cembalista. Filip Dvořák potvrzuje, že tomu tak je. Má za sebou imponující sérii studií staré hudby, což mu umožnilo ji vidět i jinou optikou než jenom optikou „správné“ interpretace. A užít si i trochu recese. Už jenom ty názvy souborů, které založil. Kromě barokního souboru Hipocondria Ensemble stál u zrodu i jazzové barokní (!) formace Transitus Irregularis, hrající ovšem hlavně díla soudobých skladatelů!

Hobojisté Jan SoučekVladislav Borovka si barokní skladby zahrají se stejnou chutí jako kontrabasista Petr Ries. Byť se nehrálo na historické nástroje, byla to hudba autentická a u některých autorů i objevná.

Jsou hudební skladatelé, kteří jsou pro publikum autory jedné nebo dvou skladeb. Buďto jejich ostatní skladby upadly v zapomnění, nebo o nich prostě nevíme. K nim patří i Arcangelo Califano, italský barokní skladatel, jehož život je z velké části zakryt rouškou tajemství. Nevíme kde a kdy se narodil, u koho studoval hudbu, jaké byly jeho profesní začátky. Objevuje se nám až jako významný hudebník – violoncellista na saském kurfiřtském dvoře. Nejsme ale schopni identifikovat, kolik měl v té době let. Víme zcela jistě, že byl i skladatelem, ale nevíme, kolik opusů složil. V současné době jsme schopni ztotožnit pouze šest sonát, z toho jsou čtyři napsány pro dva hoboje, fagot a basso continuo, jedna pro dva hoboje a basso continuo a jedna pro dva hoboje a dva fagoty. Na koncertě zazněla Sonata à 4 C dur pro dva hoboje, fagot a basso continuo. Nenechte se splést tím à 4 – původně hoboje a fagot doprovázelo pouze cembalo, v pražském provedení se díky Ondřeji Šindelářovi k cembalu připojil i kontrabas. Během provedení bylo dle mne zvoleno v první části Vivace značně ostré tempo, naopak bych pochválil provedení třetí části Allegro.

Jestliže toho o životě Arcangela Califana moc neznáme, pak život Antonia Vivaldiho je prozkoumaný do nejjemnější detailů. Vivaldi, vystudovaný kněz, sice skoro celý život prožil v kostele, avšak nikoliv u oltáře, ale na kůru. Přitom jeho světské skladby (koncerty, kantáty, opery a serenády) mnohanásobně počtem převyšují jeho skladby duchovní. Jen koncertů pro housle, smyčcový orchestr a basso continuo napsal 120, zatímco všech duchovních skladeb pouze 62. Jeho Sonata à 4 C dur RV 801 je mimořádně zajímavá. Sám Vivaldi ji v rukopise zapsal takto: Sonata a 4 per flauto traverso (oboe, violino), oboe (violino), violoncello (fagotto) e basso continuo. Není to jediné dílo, kde Vivaldi nechával poměrnou volnost instrumentace. Třeba v sonátách pro jeden nástroj a basso continuo vypisuje často až pět nástrojů. U Sonáty C dur řeší muzikologové ještě jeden oříšek – na jednom z rukopisů opisovač uvedl jako autora cembalového partu Georga Friedricha Händela. Händel během svého italského pobytu byl i v Benátkách, kde Vivaldi zastával funkci koncertního mistra v ústavu Pio Ospedale della Pietà, nikde ale nemáme žádnou zprávu, že by se oba umělci setkali, a je také otázka, proč by Händel psal zrovna cembalový part a Vivaldi všechny ostatní. Vyřešit to se asi už těžko podaří. Pro pražský koncert sonátu opět upravil Ondřej Šindelář pro dva hoboje, fagot a basso continuo. Provedení bylo dynamicky velmi dobře vypracované, souhra všech nástrojů mimořádně dobrá.

První půli večera zakončila Sonáta g moll pro dva hoboje, fagot a basso continuo Johanna Friedricha Fasche. Fasch byl 36 let Kapelmeister u knížete z Anhalt-Zerbst a pilně skládal duchovní hudbu pro knížecí kapli i světskou hudbu pro palácová přestavení. Patří k těm skladatelům, kteří posunuli využití jednotlivých nástrojů, v jeho případě především dřevěných dechů – jeho sonáta g moll je toho dokladem. Kompozičně virtuózně napsaná v italském stylu střídá Largo a Allegro. Fagotová sóla špičkově přednesl Ondřej Šindelář, mistrovsky hráli i hobojisté Jan Souček a Vladislav Borovka.

Jan Dismas Zelenka patří k našim barokním skladatelům, kteří se už několik let znovu ocitají v zájmu publika i interpretů. Zcela právem. Jeho dílo je rozsáhlé a plné invence. Napsal mimo jiné i šest sonát pro dva hoboje, fagot a basso continuo, z nichž jsme slyšeli dvě – Sonátu č. 2 g moll, v níž Zelenka střídá AndanteAllegro, a Sonátu č. 5 F dur, která začíná a končí Allegrem s Adagiem ve střední části. Pátá sonáta začíná fanfárovým unisonem, které ukazuje Zelenkovu genialitu. Předběhl tím dobu nejméně o jednu generaci. Obě dvě sonáty jsou technicky mimořádně obtížné. Patří k tomu nejnáročnějšímu, co v hobojovém i fagotovém repertoáru existuje. Jejich provedení se nedá nic vytknout. Hobojisté Jan Souček a Vladislav Borovka i fagotista Ondřej Šindelář zvládli všechna technická úskalí Zelenkových sonát výtečně.

Foto: Milan Mošna

Aleš Bluma

Novinář, muzikolog, historik
(1942-2024)

Rodák z Brna, studoval historii, češtinu, hudební vědu a další obory. Více než tři desetiletí strávil v zahraničí, kde převážně působil v oblasti řízení mimo humanitní sféru. Po roce 1990 byl i zpět ve vlasti nejprve manažerem a pak později mimo jiné redaktorem časopisu Ekonom a Literárních novin, kde psal o vědě a kultuře. Příspěvky od Aleš BlumaVíce z této rubriky