KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Městská knihovna Beroun a online přednášky dirigenta Haiga Utidjiana english

Berounská Městská knihovna pořádá online přednáškový cyklus s názvem Poklady hudebního repertoáru s dirigentem Haigem Utidjianem. Ten osobitým způsobem provede účastníky světem svých oblíbených skladeb, uvede jejich rozmanitou interpretační tradici a nastíní jejich propojení s životními osudy jejich autorů a autorek. Přednášky, které začínají ve čtvrtek 15. dubna v 19 hodin, budou bohatě doplněny obrazem i zvukem. Zájemci se mohou hlásit na e-mailové adrese info@knihovnaberoun.cz. Knihovna přichystala celkem osm dílů cyklu a budou se konat online vždy ve čtvrtek.

V prvním díle se účastníci seznámí s dirigentem Haigem Utidjianem. „Haig nastíní přehled cyklu plánovaných přednášek a uvede své oblíbené české i mezinárodní interprety (Václav Talich, Vilém Tauský, Josef Kuchinka, Otto Klemperer, Carlo Maria Giulini, Lothar Zagrosek, Michel Corboz a další), kteří mu byli vzorem a měli na něho velký vliv,“ uvádí knihovna s tím, že v druhém dílu posluchači poznají životní dílo Georga Friedricha Händela a Haig se zaměří na jeho prvotřídní a méně známé sborové dílo Alexander’s Feast (Alexandrova hostina). „Toto dílo popisuje, jak světská hudba svou silou dokázala řídit emoce a skutky Alexandra Velikého, což dokonce vyústilo ve vypálení perského města Persepolis. Nakonec sv. Cecílie hudbu posvětila a lidstvu darovala varhany. Toto dílo se stalo pro Händela zlomovým, neboť právě zde se skladatel rozloučil s žánrem italských oper, jichž složil na čtyřicet, a zaměřil se na tvorbu sborových oratorií na biblická témata. Tento žánr získal ve své době velkou oblibu u amatérských sborových spolků v Anglii a těší se této oblibě dodnes,“ doplňují pořadatelé.

Lužanská mše Antonína Dvořáka známá i neznámá – to je název dalšího dílu přednášek. Haig Utidjian podrobně studoval veškeré známé dochované rukopisné zdroje a v nedávné době publikoval nové vydání tohoto díla, s jehož známými i neznámými verzemi posluchače seznámí. Čtvrtý díl bude věnován symfoniím Gustava Mahlera, pátý pak slavné Mši h moll Johana Sebastiana Bacha.

V další přednášce se dirigent zaměří na ukázky z neprávem opomíjených děl geniálních skladatelek. „Díla od pěti z těchto žen provedl Haig v Českém muzeu hudby v Praze v květnu 2019, v rámci výstavy Národního muzea ‚Jejím hlasem‘, včetně jednoho díla v české a druhého ve světové premiéře,“ zve ke sledování berounská knihovna a nastiňuje následující díl: „Mistrovské liturgické dílo Claudia Monteverdiho Nešpory bylo vydáno v roce 1610 v Benátkách. Jako koncertní dílo neustále zaručuje plně obsazené koncertní sály, přitom však víme tak málo o původním záměru skladatele a jeho představě o provedení publikovaných vět jako liturgického celku. S pomocí hudebních ukázek se dozvíme o fascinujících osudech tohoto díla a také o jeho různorodých interpretacích během posledních sedmdesáti let.“

Závěr cyklu bude patřit Hymnu Amoris Carla Nielsena pro sólisty, sbor a velký orchestr. Dílo oslavuje lásku v různých etapách lidského života od dětství po stáří. „Skladatel si uvědomil univerzálnost tématu, a proto využil text v latině, nikoliv v dánštině. Haig dirigoval první české provedení tohoto díla v roce 2017 a obohacen svými zkušenostmi během pobytů v Dánsku se podělí o svůj osobní pohled na Nielsenovu tvorbu,“ uzavírá svou pozvánku ke sledování zajímavých přednášek Městská knihovna Beroun a seznamuje zájemce s profesionálním dirigentem, sbormistrem a muzikologem Haigem Utidjianem: „Studoval na univerzitách v Sussexu, Londýně a Cambridge, na Accademie Chigiana v Sieně a na Vysoké škole Guildhall School of Music and Drama v Londýně, kde v roce 1995 absolvoval jako dirigent. Získal dirigentskou cenu Ricordi a dále prohluboval své vzdělání s Carlem Mariou Giulinim v Miláně, Richardem Schumacherem ve Valsoldě a s Lotharem Zagrosekem a Vilémem Tauským (který byl žákem Janáčka, Suka a Talicha) v Londýně. Pro svůj velký zájem o českou hudbu byl pozván Jiřím Bělohlávkem na roční stáž na pražskou Akademii múzických umění, kde navštěvoval specializované konzultace s Františkem Vajnarem a Josefem Kuchinkou a studoval u Juraje Filase.“

Foto: Fb Haiga Utidjiana, Městská knihovna Beroun

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky