KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

MHF Hudba tisíců – Mahler Jihlava už podvaadvacáté english

Mezinárodní hudební festival Hudba tisíců – Mahler Jihlava 2023 vstoupí ve čtvrtek 18. května už do svého dvacátého druhého ročníku. Zahájí ho Ester Pavlů, Karlovarský symfonický orchestr a dirigent Debashish Chaudhuri. Dále přijedou například dva významné rakouské orchestry, dva ansámbly z USA, umělci ze Sarajeva, z našich pak Český chlapecký sbor Boni pueri, Český filharmonický sbor Brno, Sbor Společnosti Bosch nebo Komorní filharmonie Pardubice a nebude chybět ani rezidenční orchestr festivalu Wranitzky Kapelle a jeho dirigent Marek Štilec. Festivalový program potrvá až do 7. července a uzavře ho pak později i tradiční epilog.

Festivalové koncerty se odehrávají v Jihlavě na dalších místech Vysočiny i v Rakousku, dominantou programu zůstává tvorba Gustava Mahlera (1860 – 1911), který se narodil v Kališti u Humpolce a své dětství do patnácti let prožil v Jihlavě. Z jeho skladeb zazní hned na zahajovacím koncertu festivalu 18. května v Kostele Povýšení sv. Kříže cyklus písní Rückertlieder, Adagietto a poté dílo Mahlerova blízkého přítele Josefa Bohuslava Foerstra Milostné písně. Tato skladba byla v podobě, která zazní v Jihlavě, poprvé natočena až v roce 2021, předtím existovala jenom jako rukopis v pozůstalosti skladatele. Je to autorem orchestrovaná verze původního cyklu Milostné písně pro hlas a klavír z roku 1914 na slova Rabindranátha Thákura. Sólový part přednese Ester Pavlů, Karlovarský symfonický orchestr bude dirigovat Debashish Chaudhuri.

Festival Hudba tisíců bude kromě jiného hostit i dva významné rakouské orchestry – Wiener Concert-Verein Orchester, který přednese Mahlerovu úpravu Smyčcového kvartetu Franze Schuberta Smrt a dívka, symfonii Hanse RottaKoncert pro kytaru a kontrabas Sylvie Bodorové Bruromano. Spolu s kytaristkou Miriam Rodriguez Brüllovou se představí i virtuóz na kontrabas Roman Patkoló. Stejný program zazní i v Brahmsově koncertním sále Musikvereinu ve Vídni. Tradičním hostem festivalu bude i Orchestr festivalu Akademia Allegro vivo z Rakouska. Dvě tělesa přijedou do Jihlavy z USA – American University Chamber Singers, Daniel Abraham – sbormistr a Prague Summer Nights Festival Orchestra, David Kim – housle, James Burton – dirigent.

Významným projektem bude premiéra Koncertu pro housle a orchestr C dur Pavla Vranického v podání rezidenčního orchestru festivalu Wranitzky Kapelle s dirigentem Markem Štilcem. Jako sólistka se představí španělská houslistka Lina Tur Bonet.  V podání tohoto orchestru a Českého chlapeckého sboru Boni pueri zazní v Nové Říši biblické oratorium Carla Diterse von Dittersdorfa Ester.

V rámci festivalu zazní i vrcholné sborové umění – významné životní jubileum předního českého sbormistra Petra Fialy připomene koncert Českého filharmonického sboru Brno, na němž zazní i díla Mahlerova učitele Antona Brucknera a díla Petra Fialy. Dalším hostem festivalu bude Sbor Společnosti Bosch, který bude spolu s Komorní filharmonií Pardubice spoluúčinkovat při provedení Haydnova oratoria Stvoření. Velké jubileum Jaroslava Haška připomene duo umělců ze Sarajeva, s ukázkami tvorby této oblasti kolem roku 1914. Na zahájení festivalu tradičně vystoupí Dechová hudba ZUŠ Jihlava s dirigentem Janem NoskemParku Gustava Mahlera a je připraven i tradiční koncert a sázení růží v Domě Gustava MahleraKališti u Humpolce.

Foto: archiv festivalu, Tereza Pomscharova, Wikipedia / Emil Orlik / volné dílo

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky