KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Pohledem Petra Vebera (51)
Wolfi, Wolfie, Wolferl. Narodil se před 268 lety english

„Mozart je dnes synonymem génia, prototypem hudebníka, příkladem nesmrtelné obchodní značky.“

„Proto je s nelibostí sledován osud Bertramky, které Mozartova obec není s to vrátit krásu, prestiž a náplň. Proto je Stavovské divadlo vnímáno jako vzácné místo s nefalšovaným geniem loci.“

„Něco z jeho hudby zná snad každý. Je srozumitelná a příjemná, má ji rádo běžné publikum, oceňují ji i profesionálové.“

Pokřtěn byl jako Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus. Stalo se tak v salcburské katedrále 28. ledna 1756 dopoledne, hned následující den po narození. Otec pro něj užíval němečtější podobu jména – Joannes Chrisostomus Wolfgang Gottlieb. Pozdější obvyklejší Amadé, případně Amadeus, „Bohem milovaný“ či „Boha milující“, je jen další forma čtvrtého křestního jména. Stejně mu ale nejčastěji říkali zkráceně Wolfie, v jihoněmecké a rakouské podobě Wolferl. Byl zázračným dítětem. I zázračným autorem. Přestože zemřel v necelých šestatřiceti, tak Köchelverzeichnis, katalog jeho kompozic, čítá 626 číslovaných položek.

Příjmení Mozart je dnes synonymem génia, prototypem hudebníka, příkladem nesmrtelné obchodní značky… a pro Pražany připomínkou toho, že mu tehdy opravdu rozuměli, jak si sám všiml. Proto je v řadě českých měst – zdaleka ne pouze v Praze a v Brně a Olomouci, kde také koncertoval – k nalezení Mozartova ulice. Proto je s nelibostí sledován osud vily Bertramky, které Mozartova obec po léta není s to vrátit krásu, prestiž a náplň. Proto je Stavovské divadlo vnímáno jako vzácné místo s nefalšovaným geniem loci. A proto se 27. ledna už roky koná v pražském Národním divadle koncert nazývaný Mozartovy narozeniny.

Už v roce 1783, brzy po otevření Nosticova divadla, měla v Praze úspěch Mozartova opera Únos ze serailu, novinka z předchozího roku, napsaná nedlouho poté, co se Mozart usadil ve Vídni a stal se nezávislým hudebníkem ve svobodném povolání. Otvírá řadu jeho zralých mistrovských děl. Inscenace, která v Praze vzbudila zájem i o Mozartovu instrumentální hudbu, určitě stála u rozhodnutí uvést v roce 1786 Figarovu svatbu. Ambiciózně jen pár měsíců po vídeňské světové premiéře.

Wolfgang Amadeus přijel poprvé do Prahy 11. ledna 1787, aby v Nosticově divadle, v dnešním Stavovském divadle, další představení své rokokové komedie s brilantní hudbou osobně dirigoval. Byl hostem hraběte Johanna Josepha Franze Antona Thuna, jehož tehdejší palác je dnes sídlem velvyslanectví Velké Británie, a zůstal až do druhého únorového týdne. Během pobytu měla premiéru jeho Symfonie D dur, zvaná od té doby „Pražská“, a Mozart také koncertoval jako pianista. Hudební veřejnost ho zahrnula jako autora i jako interpreta bezprecedentním uznáním, mnohem větším, než jakého se mu dostávalo ve Vídni. Teprve v Praze zažila Figarova svatba skutečný triumf… Autor odjížděl z české metropole se závazkem složit operu, která by zahájila podzimní sezónu Nosticova divadla. Závažnost, vášnivost a dramatický neklid Pražské symfonie ostatně jako kdyby už tuto operu – Dona Giovanniho – předjímal. Možná právě i s ohledem na energický kontext celého díla se skladatel rozhodl nezařadit po lyrické pomalé větě obvyklý menuet a symfonii ponechal třívětou.

Scéna z Figarovy svatby – anonymní malba z 19. století

Podruhé tedy přijel Mozart do Prahy 4. října 1787, aby byl přítomen při přípravách na první uvedení své opery Don Giovanni. Premiéra se konala 29. října a skladatel se zdržel opět celý měsíc. Třetí i čtvrtá návštěva Prahy byla krátká, šlo jen o zastávku cestou z Vídně do Berlína a zpět v roce 1789. Zato pátá návštěva byla opět spojena s premiérou, a sice opery La clemenza di Tito v září 1791; doprovodila pražskou korunovaci Leopolda II. českým králem… O pouhé tři měsíce později Praha, opět intenzivněji než Vídeň, prožívala smutek nad Mozartovým náhlým úmrtím. Zádušní mše v provedení více než stovky hudebníků se 14. prosince zúčastnily tisíce lidí.

Třebaže už samozřejmě v dřívějších letech, kdy jako zázračné dítě cestoval po Evropě, prokázal mnohými díly a výkony nadprůměrné hudební nadání, teprve ve Vídni rozvinul Mozart svůj talent skutečně naplno. Desetiletí nezávislosti, které tam prožil po odvážném odchodu ze služby u salcburského arcibiskupa, bylo z hlediska uměleckého obdobím vrcholným, při zpětném pohledu jeho nedlouhý život skutečně završujícím. Měl úspěchy jako autor, zejména operní, ale i jako interpret. Finančně se však potýkal s těžkostmi.

Vnímat Mozarta jako zázračné dítě, když je jedním z nejhranějších a nejobdivovanějších skladatelů vůbec a když je současně nejtypičtějším představitelem vídeňského klasicismu, se zdá být málem nepatřičné. Podobné rozpaky se nicméně týkají především posledního desetiletí jeho života. Do té doby, to znamená do pětadvaceti, byl v Salcburku pod vlivem otce, který rozvíjel jeho talent od raného dětství a který ho jako zázračné dítě – zejména na koncertních cestách po Evropě – nesporně po mnoho let prezentoval. Jako sólistu, tedy klavíristu a houslistu, i jako autora.

Wolfie, v angličtině Wolfi. Nejčastěji však Wolferl nebo Woferl. Zní to podobně jako v případě Mozartovy ženy, za svobodna příjmením Weber, která se jmenovala Maria Constanze Cäcilia Josepha Johanna Aloysia. Manžel ji nejraději oslovoval Stanzerl…

Podobně tomu ostatně bylo i u Mozartovy sestry: o pět let starší Maria Anna Walburga Ignatia, zkráceně Mariana, byla v rodině známá jako Nannerl. Něco jako Nanynka. Její jméno je přítomno v podtitulu Mozartova Divertimenta D dur – „Nannerl Septet“. Na poslech příjemnou hudbu nepříliš závažné mnohadílné skladby, určené pro domácí užití, zkomponoval jako dvacetiletý k jejím jmeninám. Sestra určitě byla, stejně jako on, zázračné dítě, avšak hudební kariéra jí skončila v osmnácti. Provdala se za bohatého státního úředníka, přestěhovala se do městečka Sankt Gilgen nedaleko Salcburku, měla tři děti a starala se i o děti svého předtím ovdovělého manžela.

Mozartova sestra Maria Anna

Mozart se v domě na Getreidegasse v Salcburku narodil před 268 lety, 27. ledna v osm hodin večer. Když se v roce 2006 slavilo kulaté jubileum, šlo o velkou událost, a to zdaleka ne pouze v Rakousku. Oslavy tehdy překonaly vše, co se předtím konalo při dvoustém výročí jeho úmrtí v roce 1991. Aby ne. Mozartova popularita překonává všechny ostatní hudebníky. Něco z jeho hudby zná snad každý. I když pro současníky mohla někdy být i náročná a novátorská, je docela srozumitelná a příjemná. Má v sobě pozitivní energii, má ji rádo běžné publikum, oceňují ji i profesionálové. Mozart zvyšuje zájem o klasickou hudbu.

Po postavení císařské silnice mezi Vídní a Prahou na začátku druhé poloviny 18. století se cesta mezi oběma městy při použití rychlých poštovních dostavníků zkrátila z mnoha dní na čtyřiatřicet hodin. Přesně takové cestování musel vydržet i Wolfgang Amadeus, když se z Vídně vydal v lednu 1787 na svou první návštěvu Prahy.

Dům na rohu Rauhensteingasse a Himmelpfortgasse, od září 1790 Mozartův domov, zemřel zde 5.12.1791.

Dnes by to zvládl vlakem nebo autobusem za čtyři hodiny. Jaképak by ho čekalo přivítání…? Zvládl by to stejně rychle i současný rakouský skladatel. Stejné nesrovnatelné jako nynější cestovatelské pohodlí by ovšem bylo i jeho přijetí. Nikdo nerozsoudí dva lidi, dohadující se, proč by tomu tak bylo. Protože naše doba akcentuje jiné věci a protože podnětů a možných činností a objektů zájmu je na výběr o tolik víc než tehdy? Protože se proměnily hudební žánry a jejich sociální funkce? Protože dnes skladatelé vesměs nepíší srozumitelnou a příjemnou hudbu…?

Hypotetické otázky bez kloudné možnosti najít odpověď… Zpytujme raději svědomí, jak to každý sám máme se soudobou hudbou, a představujme si současně, jaké asi budou mozartovské oslavy v roce 2031, kdy si připomeneme 275 roků od jeho narození, a jaké v roce 2041, až uplyne 250 let od úmrtí.

foto: Pixabay / FreeMobi, Pixabay / Hans, Pixabay / karen1537, Wikipedia / volné dílo

Petr Veber

Novinář, hudební kritik

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispíval do odborných českých hudebních měsíčníků i do deníků a dalších časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe například do Lidových a Hospodářských novin a do Týdeníku Rozhlas, publikoval na internetu. Píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem a spolumajitelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...Příspěvky od Petr VeberVíce z této rubriky