pátek, 20 leden 2023 11:01

Sedmá Mahlerova symfonie v krásném provedení Vídeňských filharmoniků s Andrisem Nelsonsem

Autorka:

„Hráči s bohatými zkušenosti s hraním ve Vídeňské státní opeře vtiskli provedení Symfonie č. 7 e moll zcela přirozeně ve všech větách adekvátní epickou obraznost.“

„Symfonie má četné vrcholy, které Andris Nelsons vrstevnatě odstínil, přičemž orchestr vedl k velké flexibilitě v maximálně širokém dynamickém a barevném spektru.“

„Smyčcové nástroje dodali přednesu díla hloubku dramatického vyjádření.“

 

 

2023-01-20-WPH-Neslons-a-Mahler-02

 

Po Novém roce se k Vídeňským filharmonikům vrátil proslulý lotyšský dirigent Andris Nelsons, který se světoznámým rakouským orchestrem uzavřel vloni ve Smetanově síni Obecního domu 77. ročník MHF Pražské jaro. V Praze společně nabídli festivalovému publiku díla A. Dvořáka, D. D. Šostakoviče a S. Gubajduliny. V lednu ve Vídni a pro koncerty v zahraničí nastudovali program s velkolepou Sedmou symfonií Gustava Mahlera.

Vedení Vídeňských filharmoniků se rozhodlo po dohodě s proslulým dirigentem Andrisem Nelsonsem nastudovat Symfonii č. 7 e moll Gustava Mahlera v rakouské metropoli, kde slavný skladatel a dirigent výrazně ovlivnil nejen dění ve Dvorní opeře (současné Vídeňské státní opeře), jejímž ředitelem byl v letech 1897 až 1907, ale i v Hudebním spolku Společnosti přátel hudby ve Vídni, kde v letech 1898 až 1901 byl nejdůležitějším dirigentem, který nesl zodpovědnost za dirigování abonentních koncertů světoznámého orchestru.

Když vloni ve Velkém festivalovém domě na Salcburském festivalu zazářil Andris Nelsons s Vídeňskými filharmoniky při provedení Mahlerovy Symfonie č. 6 a moll, nastudování následující skladatelovy symfonie bylo pro dirigentovu přípravu se slavným orchestrem logickým pokračováním jejich dlouhodobější spolupráce. 

 

2023-01-20-WPH-Neslons-a-Mahler-03

 

Po třech koncertech ve Zlatém sále Hudebního spolku společnosti přátel hudby ve Vídni ve dnech 13. až 15. ledna 2023 zahráli Vídeňští filharmonikové s A. Nelsonsem Mahlerovu Symfonii č. 7 e moll nadcházející den v Budapešti a 17. ledna 2023 opět v rakouské metropoli, ale ve Velkém sále Vídeňského koncertního domu. Andris Nelsons, jenž je hudebním ředitelem Bostonského symfonického orchestru a lipského Gewandhaus Orchestra, přistoupil ke studiu monumentální partitury o pěti větách pokorně a velmi analyticky.

Velký sál Vídeňského koncertního domu byl vyprodán, navzdory už předchozím koncertům v domovském sídle světoznámého rakouského orchestru. Sál čítající přes osmnáct set návštěvníků vytvořil hudebníkům příjemnou a velmi soustředěnou atmosféru.

Sedmá symfonie Gustava Mahlera, kterou skladatel složil v letech 1904 až 1905, přičemž ještě až do premiéry podrobil dílo několika úpravám, zazněla ve světové premiéře 19. září 1908 v Praze ve Výstavní koncertní síni v provedení České filharmonie pod taktovkou skladatele. Orchestr byl tehdy rozšířen o členy Orchestru Nového německého divadla (současné Státní opery). Vzhledem ke skutečnosti, že Gustav Mahler ve finální páté větě v náznacích parodoval operu Richarda Wagnera Mistři pěvci norimberští, byla tehdy zařazena na program i předehra ze zmíněné Wagnerovy opery. Slavnostní koncert se konal v Praze u příležitosti diamantového jubilea vlády rakouského císaře Františka Josefa I.

 

2023-01-20-WPH-Neslons-a-Mahler-07

 

Interpretace skladby v podání Vídeňských filharmoniků byla ve Vídni 17. ledna 2023 přijata publikem s velkým nadšením a mnozí návštěvníci ocenili koncert ovacemi ve stoje. Andris Nelsons rozkryl analyticky velkolepost díla, hudebně a dramaticky, a hráči s bohatými zkušenosti s hraním ve Vídeňské státní opeře vtiskli provedení Symfonie č. 7 e moll zcela přirozeně ve všech větách adekvátní epickou obraznost.

I když je symfonie titulována v tónině e moll, je pro posluchače velmi zajímavé, že se skladba už od úvodní h moll přeměňuje do e moll a kolísá v dalších proměnách i jinými tóninami až se celé dílo uzavírá v C dur. Z formálního a významového pohledu rámec skladby tvoří první a pátá věta, přičemž střední část tvoří dvě věty s charakterem noční hudby, mezi které je vloženo scherzo.

Vídeňští filharmonikové první větu Langsam (Adagio) – Allegro risoluto, ma non troppo prodchnuli stylovou temností hutné faktury s mnoha odstíny barev se zářivostí v žestích, z nichž vynikala líbezná hornová sekce v čele s hornistou Josefem Reifem. Interpretačně oslnil zejména trumpetista Stefan Haimel, jehož extrémně obtížný part zahrnoval značně vysoké tóny. Symfonie má četné vrcholy, které Andris Nelsons vrstevnatě odstínil, přičemž orchestr vedl k velké flexibilitě v maximálně širokém dynamickém a barevném spektru.

 

2023-01-20-WPH-Neslons-a-Mahler-06

 

Epičnost v monumentálním provedení díla byla jiskřivá a dramaticky oslňující. Ve druhé větě Nachtmusik I. Allegro moderato. Andante, oscilující mezi C dur a C moll, jejíž hudbu skladatel přirovnal ke slavnému obrazu Rembrandta Noční hlídka, zachytili Vídeňští filharmonikové výrazovou grotesknost. Zejména prostřednictvím pochodových a tanečních rytmů. V Mahlerově rozšířené instrumentaci, tentokrát upoutala posluchače i neočekávaná jemnost cinkání kravských zvonců. V dechových nástrojích imitujících zvuky ptáků a přírody, strhli na sebe pozornost v dechové sekci flétnista Wolfgang Breinschmid, pikolistka Karin Bonelli a v dalších pasážích díla i klarinetista Matthias Schorn, fagotistka Sophie Dervaux a její kolega Štěpán Turnovský.

Třetí věta Scherzo Schattenhaft, která má v Mahlerově kompozici až démonický rozměr a projasněna je tonálním kontrastem d moll a D dur, zazněla okázale. Orchestrální hráči uchopili interpretaci v kolísavých proměnách atmosféry děsivosti, sarkasmu a vřelosti. Smyčcové nástroje dodali přednesu díla hloubku dramatického vyjádření. V orchestru se zaskvěl i nový koncertní mistr Yamen Saadi, pocházející z Izraele, který stejný post zastával ve West-Eastern Divan Orchestra.

 

2023-01-20-WPH-Neslons-a-Mahler-09

 

Čtvrtou větu se symbolickou Nachtmusik II. Andante amoroso už Andris Nelsons ponořil do niterné dramatičnosti, posluchačsky vřelejší s tóninou F dur. V provedení neoslnili jen sólisté, ale pozoruhodné bylo i prosvětlení skladby kytarou a mandolínou v duchu serenády. Ve slavnostní náladě se už nesla pátá věta Rondo-Finale, jejíž dramatičnost strhla na sebe půvab i v jistém odlehčení pojetí a v kráse od počátku neutuchající kompaktnosti zvuku sekcí i celého orchestru. Mahlerovy zajímavé parodie na operu Mistři pěvci norimberští Richarda Wagnera a operetu Veselá vdova Franze Lehára vyzněly hravě a vtipně. Mahlerovu koncepční až moderní polystylovost vycházející historicky z romantických tradic Vídeňští filharmonikové pod vedením Andrise Nelsonse vystihli s velkým porozuměním.

Dirigent byl vyzván i ke slavnostnímu zahájení 80. ročníku Plesu Vídeňských filharmoniků, který se tradičně koná v Hudebního spolku Společnosti přátel hudby ve Vídni. Termín bálu byl stanoven už dlouhodobě na 19. ledna 2023. Mimochodem po zahájení plesu ve Zlatém sále si všichni návštěvníci užívají krásné atmosféry v celém areálu budovy, kde zní většinou živě hudba a překvapivě všech žánrů, od klasické hudby přes jazz až po disco. Program s Mahlerovou symfonií představí světoznámý orchestr s Andrisem Nelsonsem tento týden ještě v Hamburku a Kolíně nad Rýnem.

 

2023-01-20-WPH-Neslons-a-Mahler-08

 

Foto: Carlos Suarez, Marco Borggreve

Markéta Jůzová

Hudební a divadelní publicistka, překladatelka

Germanistka, muzikoložka a teatroložka se stážemi na Univerzitě ve Vídni a v Sudetoněmeckém hudebním institutu v Regensburgu, kde vědecky působila a byla moderátorkou, se více než dvacet let věnuje publicistické činnosti. Rozhovory s významnými osobnostmi různých profesí a národností i kritiky, komentáře, recenze, reportáže a studie zveřejňuje v českém a zahraničním tisku. Z pozice asistentky režie spolupracovala s Jiřím Menzelem na inscenacích her W. Shakespeara Sen noci svatojánské a Veselé paničky windsorské před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově, u druhé produkce byla i hudební dramaturgyní. Připravovala katalogy pro MHF Petra Dvorského a byla tiskovou mluvčí festivalu. Pro Národní divadlo v Praze edičně zpracovala česko–anglickou programovou brožuru ke světové premiéře dramatu G. Whytea Golem 13. Je autorkou řady koncertních programů a několika pořadů pro ČRo Vltava. Zajímá se o multikulturní a česko–rakouské vztahy. Hraje na flétnu a klavír. Má ráda cestování, horské túry a kondiční plavání. Účastní se environmentálních projektů Nadace monackého prince Alberta II. Publikuje své fotografie.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.