KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

VÝHERCI VSTUPENEK:
FLOREA THEATRUM představí Vivaldiho, Glucka a Mozarta english

Orchestr Musica Florea se v červenci vrací na divadelní scénu. V české novodobé premiéře uvede operu Antonia Vivaldiho Il Farnace. Uvedena bude poprvé pod širým nebem na scéně unikátního přenosného barokního divadla Florea Theatrum na Letní scéně pražské HAMU. Tamtéž se pak odehraje premiérový program složený z premiérového nastudování baletu Don Juan aneb Kamenná hostina Ch. W. Glucka a obnovené premiéry Mozartovy pantomimy Pantalon a Kolombina. K hudebníkům se přidá ještě taneční soubor Hartig Ensemble – Tance a balety tří staletí.

Soutěžní otázka: Jaké bylo první představení, které Musica Florea uvedla na prknech Florea Theatrum?

Výherci se stávají: 
Adriana Bessogonovová, Praha 4
Helena Matyášová, Hradec Králové

GRATULUJEME!

Antonio Vivaldi je autorem více než 40 oper a Il Farnace je jednou z nejpopulárnějších z nich. Příběh v sobě snoubí dramata boje o moc, lásky i smrti, je tedy plný přebujelých emocí, v nichž si barokní období tolik libovalo. Poprvé zazněla v roce 1727 v Teatro Sant’Angelo v Benátkách, následně byla uvedena na scénách v Praze (1730), Pavii (1731), Mantově (1732) a Madridu (1739).

Několikeré uvedení na různých evropských scénách zapříčinili vznik mnoha verzí hudební partitury i libreta, které existuje hned v pěti verzích. Partitura k původní premiéře se nedochovala, existují ale verze k plánovanému uvedení ve Ferraře a v Pavii.

Hlavním hrdinou je pontský král Farnace, jenž byl poražen římským vojevůdcem Pompeem. Potupa z porážky je tak veliká, že se rozhodne dobrovolně odejít ze života i se svou manželkou Tamiri a malým synem. S Pompeem zatím spřádá plány Tamiriina matka Berenice, jež svého zetě z duše nenávidí. O Farnaceho život naopak bojuje jeho sestra Selinda, která sama řeší dva nápadníky, kteří k ní zahořeli láskou. Přes veškeré překážky, intriky a útrapy však příběh nakonec dopadá šťastně.

V Čechách byla Vivaldiho opera Il Farnace poprvé uvedena v pražském Šporkově divadle roku 1730, necelé tři roky po italské premiéře a setkala se zde s nevídaným úspěchem. Novodobého uvedení se ujala na pozici režisérky a choreografky Andrea Miltnerová, hudební nastudování dle pavijské verze partitury zajistil Marek Štryncl. Scénografii připravili Václav Krajc s Jiřím Bláhou, kostýmy Christopher Vinz.

Poprvé bude nová inscenace uvedena na Letní scéně HAMU na Malostranském náměstí 17. července od 21 hodin. V hlavních rolích se představí mj. Zoltán MegyesiMarta InfanteMichaela Šrůmová nebo Sylva Čmugrová.

Téma španělského svůdce Dona Juana je v literatuře známo už od středověku, o rozšíření jeho slávy se následně postarali spisovatelé a dramatici jako Tirso di Molina nebo Molière. Tato dramatická zpracování se stala inspirací italskému choreografovi a novátorovi klasicistního tance Gasparo Angiolinimu. Společně se skladatelem Ch. W. Gluckem roku 1761 ve Vídni uvedli přelomové dílo s názvem Don Juan aneb Kamenná hostina. První tragický dějový balet, jenž předznamenal nový směr ve vývoji jevištního tance i opery.

Gluckova hudba je inspirací pro pohybové ztvárnění, které s ní tvoří ideální soulad. Historicky poučený hudební a choreografický přístup poté garantuje odhalení vnitřních vazeb mezi hudbou, námětem a tancem. Gluckova partitura se dochovala v několika opisech různé délky, známe rovněž krátkou synopsi děje původního baletu, která posloužila coby základ aktuálního nastudování. Hudba obsahuje dobové tance (gavotta, contredanse, menuet) i tance se španělským koloritem (fandango), které tvoří živnou půdu pro inovace i kompetence tanečníků. Členové Hartig Ensemble pro tento účel speciálně studují hru na kastaněty.

Prvním choreografem baletu-pantomimy Don Juan byl již zmíněný Angiolini, česká inscenace je výsledkem historicky poučené práce a pečlivých rešerší choreografky a režisérky Heleny Kazárové. Hudebního nastudování se chopil Marek Štryncl se svým orchestrem Musica Florea.

Taneční večer doplní v obnovené premiéře uvedené dílo Pantalon a Kolombina s hudbou Wolfganga Amadea Mozarta, uvedené stejným inscenátorským týmem poprvé v červnu 2017.

O Mozartovi se traduje, že byl sám vášnivým tanečníkem, a dokonce se v taneční roli představil ve svých pěti letech i na jevišti. Kromě řady společenských tanců zkomponoval i několik baletů. Pantalon a Kolombína, též uváděný pod jmény HarlekyniádaMaškaráda či Hudba k pantomimě, vznikl v roce 1783. Tento balet-pantomima je silně svázán s dobově stále populárním žánrem commedie dell’arte a Mozart v tomto kuse sám tančil roli Harlekýna a podílel se pravděpodobně i na libretu. Hudba se dochovala pouze v partu prvních houslí, orchestraci provedl Franz Beyer.

Program bude uveden pod širým nebem na Letní scéně pražské HAMU v Lichtenštejnském paláci na unikátním jevišti mobilního barokního divadla Florea Theatrum 20. července od 21 hodin. Představení bude předcházet od 20 dramaturgický úvod, kde se diváci dozvědí od prof. Heleny Kazárové a MgA. Petry Dotlačilové řadu zajímavých podrobností o vzniku této inscenace a o genezi obou děl v dobových souvislostech.

Foto: Michael Tomeš, François Boucher, Pixabay, archiv souboru Musica Florea

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky