KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Zelenka Festival nabídne světskou i duchovní hudbu a novodobou premiéru english

Zelenka Festival Praha – Drážďany je zasvěcený českému velikánu barokní hudby Janu Dismasi Zelenkovi. Od 16. do 18. října dramaturgie připravila trojici koncertů, které se budou konat v centru Prahy. V podání slovenského souboru Musica Aeterna zazní výběr ze Zelenkovy sbírky světské vokální hudby. Collegium Marianum nabídne pašijová oratoria. A vystoupí i pořádající Ensemble Inégal a jeho spřízněný Dresdner Kammerchor. Společně uzavřou festival vysoce ceněnou Zelenkovou mší a světovou premiérou jeho offertoria.

„Letošní festival zahájíme symbolicky v den 340. výročí křtu Jana Dismase Zelenky a návštěvníkům nabídneme pozoruhodný výběr Zelenkovy tvorby z různých etap jeho života. Zazní hudba komponovaná během Zelenkova pobytu ve Vídni, díla napsaná na pražskou šlechtickou objednávku i mše věnovaná manželce saského panovníka. I tentokrát bude jeden z koncertů věnován pokladům ze Zelenkovy unikátní sbírky světské hudby jeho současníků,“ říká Adam Viktora – tedy muž, který má zásadní podíl na znovuobjevení Zelenkova díla.

Festival otevře 16. října v prostorách Rytířského sálu Velkopřevorského paláce bratislavský soubor Musica Aeterna s uměleckým vedoucím Petrem Zajíčkem. Zazní skladby A. Hasseho, A. Vivaldiho, A. M. BononcinihoN. Porpory ze Zelenkovy sbírky světské vokální hudby. Sólových partů se ujmou sopranistka Gabriela Eibenová, altistka Markéta Cukrová a tenorista Virgil Hartinger.

Pražské Collegium Marianum pod vedením Jany Semerádové 17. října v kostele Panny Marie pod řetězem přednese Sepolcri Jana Dismase Zelenky, tři pašijová oratoria, která byla napsána pro jezuitskou kolej v Klementinu a také na objednávku hraběte Hartiga, v jehož službách tehdy Zelenka působil. Sólisty budou sopranistka Hana Blažíková, altistka Aneta Petrasová, tenorista Tomáš Lajtkep a basista Jaromír Nosek.

18. října v pražském kostele Panny Marie pod řetězem a hned na to 19. října v drážďanském Annenkirche pak šestý ročník festivalu vyvrcholí společnými koncerty souborů Dresdner Kammerchor a Ensemble Inégal v nastudování Adama Viktory. Zazní Missa Purificationis Beatae Virginis Mariae ZWV 16, dílo vzniklé během skladatelova působení u saského dvora, za jehož premiérovou nahrávku získal soubor Ensemble Inégal v roce 2007 tři prestižní mezinárodní ocenění – Diapason d´Or, Goldberg 5 Stars a Prelude Classical Music Award. Koncert i festival pak zakončí světová premiéra offertoria Currite ad aras, které složil Zelenka během pobytu ve Vídni v roce 1716.

Jan Dismas Zelenka (1679-1745) byl ve své době jedním z nejrespektovanějších hudebníků a skladatelů. Rodák z Louňovic pod Blaníkem získal hudební vzdělání pravděpodobně na jezuitské koleji sv. Klimenta na Starém Městě pražském. Jeho život a dílo jsou však spjaty zejména se saskou metropolí Drážďany, kam přesídlil kolem roku 1710 v souvislosti se zřízením katolické kaple při rezidenci saského kurfiřta a polského krále Augusta II. Silného. Zelenka disponoval kompozičním mistrovstvím i neobyčejnou invencí a vytvořil originální a nenapodobitelný styl. V Drážďanech dosáhl skvělého postavení a uznání nejen jako skladatel, ale i jako virtuóz na kontrabas. Byl klíčovou pedagogickou osobností, stal se chrámovým skladatelem, dvorním kapelníkem a správcem královské hudební sbírky. Za svého života získal obdiv svých výjimečných hudebních současníků, např. J. S. Bacha a G. Ph. Telemanna.

Pravidelnou součástí festivalu je i mezinárodní Zelenka Conference Prague, která se uskuteční 18. října za účasti odborníků a badatelů z Austrálie, Nového Zélandu, Velké Británie, Islandu i České republiky.

Foto: Archiv festivalu

Veronika Veber Paroulková

Moderátorka, publicistka

Vyrostla v hudebně výtvarné rodině. Vystudovala Právnickou fakultu UK, zpěv na Konzervatoři J. Ježka a soukromě hru na klavír a klarinet. Od 17 let se věnuje moderování a působí za mikrofonem nebo před televizní kamerou bez přestávky dodnes. Pracovala jako moderátorka na Classic FM (dnes Classic Praha), moderátorka zpravodajství v Radiu City, v ČRo Region a Radiožurnálu, poté vedoucí zpravodajství a publicistiky ČRo Region. Připravovala a moderovala pořad Telefonotéka a přenosy koncertů klasické hudby pro ČRo Vltava, publicistický pořad Proti srsti TV Prima, v České televizi pořady Před půlnocí, Před polednem, Studio 6, Politické spektrum, vědecký pořad Milenium a Zprávy ČT 24. V současné době připravuje a moderuje pořad Na návštěvě pro ČRo D-dur, pořady s vědci o vědě pro ČRo Plus a v oblasti klasické hudby příležitostně moderuje pro ČT art. Kromě toho spolupracuje jako moderátorka i s festivaly klasické hudby, s pořadateli koncertů nebo s vědeckými institucemi, psala články o klasické hudbě pro Divadelní noviny. Je spoluzakladatelkou portálu o klasické hudbě KlasikaPlus.cz, kde zároveň publikuje. Kromě klasické hudby je její zálibou golf a fotografování, ráda cestuje, chodí v přírodě, tančí nebo lyžuje. Jako koníčka má i kvalitní vína, vaření a gastronomii. Kde to jde, potkáte ji s fenkou Westíka pojmenovanou Mimi podle Pucciniho Bohémy, se kterou tvoří nerozlučnou dvojici. Její velkou láskou se stal v roce 2020 syn Kubíček. Založení portálu KlasikaPlus.cz považuje za zpečetění svého hlubokého vztahu s vážnou hudbou…Příspěvky od Veronika Veber ParoulkováVíce z této rubriky