KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

ZUŠ Open ZUŠlechťuje uměním. Už poosmé  english

Nadační fond Magdaleny Kožené připravil další ročník celostátního festivalu ZUŠ Open. Od 23. května do 9. června nabídnou stovky míst po celé republice hudební koncerty, divadelní a taneční představení, výstavy a další akce, na nichž budou prezentovat výsledky své práce desítky základních uměleckých škol ve spolupráci s řadou předních českých umělců. Dramaturgie festivalu reflektuje Rok české hudby a uvede několik premiér děl soudobých skladatelů včetně autorské tvorby žáků a pedagogů ZUŠ. Chybět nebude ani programová linie ZUŠ Open pomáhá s přesahem do pomoci potřebným. 

V České republice existuje přes pět set základních uměleckých škol, které navštěvuje na čtvrt milionu žáků. Festival ZUŠ Open pořádaný Nadačním fondem Magdaleny Kožené ve spolupráci s jednotlivými ZUŠ je nejen přehlídkou výsledků práce jednotlivých škol, ale upozorňuje také na jejich nenahraditelnou roli v oblasti uměleckého vzdělávání a přispívá k rozvoji vzájemné spolupráce. „Základní umělecké školy jsou unikátní součástí českého vzdělávacího systému v rámci celosvětového srovnání. Na jedné straně jsou nenahraditelným místem pro přípravu svých absolventů pro další profesionální uměleckou cestu, ale především vytvářejí podmínky pro komplexní rozvoj nadání a řady dalších kompetencí pro jedince, vytvářející zdravou a silnou společnost. Celostátní festival ZUŠ Open je ztělesněním hodnot, bez kterých se jako společnost neobejdeme – sdílená naděje a radost, vnímání krásy, rozvoj lidského umu, citlivosti vůči potřebám slabých, inspirace, porozumění a spolupráce,“ upřesnila Irena Pohl Houkalová, ředitelka ZUŠ Open.

V letošním roce se uskuteční v každém kraji několik společných projektů ZUŠ s celodenními multižánrovými programy, jako cyklus uměleckých projektů Múziáda v Moravskoslezském kraji, swingový festival v Týništi nad Orlicí či celodenní programy Středočeského kraje na Zámku Liteň a v Příbrami. V rámci ZUŠ Open proběhnou krajské přehlídky jednotlivých uměleckých oborů včetně ústředních kol soutěží Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Důležitým prvkem je také podpora dětí a mladistvých, kteří se potýkají se zdravotním hendikepem nebo sociálním znevýhodněním formou úhrady školného, zapůjčení či úhrady hudebního nástroje, materiálů či podporu dalšího uměleckého vzdělávání. Novinkou pro letošní rok je partnerství Nadačního fondu Magdaleny Kožené a projektu Patron dětí, který se zaměřuje na podporu vybraných znevýhodněných dětí a mladistvých do osmnácti let věku v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. Řada základních uměleckých škol věnuje rovněž výtěžek z dobrovolného vstupného ve prospěch Charity Česká republika, místním sociálním službám či jiným neziskovým organizacím.

Letošní festivalovou přehlídku uvedou dvě „předznamenání“, a to 4. května projekt Malí velcí filharmonici ve spolupráci s Filharmonií Bohuslava MartinůKongresovém centru Zlín a 12. května vystoupení v rámci zahájení festivalu Pražské jaro na Kampě. Hlavní program festivalu odstartuje 23. května projekty ZUŠ Moravskoslezského kraje s Janáčkovou filharmonií Ostrava a ZUŠ Ústeckého kraje v Litvínově. V dalších dnech se uskuteční akce ve Valašském Meziříčí, Novém Boru, Vysokém Mýtu, v Plasích nebo na zámku Liteň. V sobotu 25. května se v pražském Anežském klášteře bude konat multižánrový projekt Den s MenART: Pro Gaudio. Nadačním projektům bude věnován Benefiční koncert Magdaleny Kožené a základních uměleckých škol, který je na programu 28. května v kostele sv. Mikuláše za účasti houslisty Josefa Špačka. Spojený symfonický orchestr ZUŠ Open za podpory hráčů České filharmoniespojené dětské sbory ZUŠ Open bude v dílech Miloše BokaJana Kučery řídit sám druhý jmenovaný autor. Programem bude provázet David Mareček, generální ředitel České filharmonie. 

V následujících dnech se do festivalu zapojí ZUŠ v Příbrami, Rumburku, Teplicích, kde proběhne celostátní pěvecká dílna BrilanteKateřinou Kněžíkovou, Týništi nebo Olomouckém kraji. Od 2. června se uskuteční několik akcí v rámci řady ZUŠ Open pomáhá, a to na Hoře Matky Boží v Králíkách a na zámku Nové Hrady, v klášteře Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, v Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech nebo v chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze. 6. června je na programu projekt Divadlo žije ve spolupráci s divadlem Letka v Praze. 7. a 8. června vystoupí stipendisté Akademie MenART společně se Západočeským symfonickým orchestremMariánských Lázních a celá akce vyvrcholí koncertem v Senátu Parlamentu České republiky dne 8. června, na kterém se představí na tisíc účastníků z celé republiky, a o den později ZUŠ Open pomáhá v Neratově. Festivalovým epilogem bude koncert ZUŠ Open s Karlovarským symfonickým orchestremCísařských lázních a na kolonádě v Karlových Varech.

Kromě symfonických těles se do projektu ZUŠ Open zapojí také varhaník Petr Čech, klavírista Karel Košárek, Vojtěch Dyk či zástupci muzikálové scény. Rok české hudby v programu ZUŠ Open zarezonuje uvedením několika premiér soudobých autorů vzniklých na objednávku festivalu, vedle premiér Jana Kučery a Miloše Boka bude uvedena Missa brevis Michala Macourka, balet Hany Achilles či vokálně instrumentální díla Jiřího Kabáta. Festival nabídne také několik workshopů a seminářů, podporujících jednotlivé umělecké obory se zapojením mimořádných pedagogů ZUŠ či výkonných umělců. Na řadě festivalových akcích vystoupí taktéž nadaní absolventi letošního ročníku stipendijní Akademie MenART. Program ZUŠ Open je určen pro širokou veřejnost a je přístupný za dobrovolné vstupné.

Foto: archiv ZUŠ Open

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky