KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Novosvětská i Requiem Zdeňka Lukáše příští týden ve Slovenské filharmonii english

20. února písňový recitál, 21. února vystoupení konzervatoristů, 22. února dvořákovský symfonický pořad a 23. února sborový a cappella koncert. Příští týden na půdě Slovenské filharmonie je nadmíru pestrý.

Romantická německá píseň je výdobytkem 19. století. Do té doby měly písně charakter nezávažné miniatury, jíž skladatelé věnovali pozornost jen okrajově. V Lásce básníkově, op. 48, cyklu šestnácti písní na texty z Knihy písní Heinricha Heineho, vyjadřuje Robert Schumann vynikající dvojsmyslnost poezie. Láska je chápána jako něžné laškování a hry fantazie, za obrazy květin a ptáků se skrývá poetická melancholie. Další písňové cykly koncertu 20. února přinášejí modernější přístup k práci s textem. Ralph Vaughan Williams v cyklu pracuje se šesti sonety Danteho Gabriela Rossettiho. Čtyři písně na slova čínské poezie Pavla Haase jsou pomyslným vrcholem autorovy vokální tvorby. Dílo vzniklo na podnět zpěváka Karla Bermana, který byl spolu s Haasem vězněn v koncentračním táboře v Terezíně. Kniha Nové zpěvy staré Číny, ze které Haas zhudebnil čtyři texty, byla buď z knihovny terezínského ghetta, nebo ji do tábora kdosi propašoval. Texty odkazují na velkou touhu vrátit se domů. Německo-britský violoncellista a barytonista Simon Wallfisch v doprovodu klavíristy Edwarda Rushtona musí během koncertního večera v Malém sále obsáhnout široký diapazon emocí…

Symfonický orchestr Konzervatoře Bratislava je pravidelným účastníkem koncertního cyklu Junior. Každoročně pod vedením dirigenta Juraje Jartima přináší nové kompozice a studentům často dává prostor na orchestrální či sólový debut. Pódiová zkušenost dává interpretační zkušenosti a motivuje k novým hráčským cílům. Nina Krížová (soprán), Samuel Kulík (tuba) a Gregor Žovic (klavír) jsou sólisty koncertu 21. února v Koncertní síni. Program koncertu obnáší Tiger! Wetze nur die Klauen, árii Zaidy z druhého dějství opery Zaida, KV 344 W. A. Mozarta, dále Koncert pro tubu a orchestr Ralpha Vaughana Williamse, Koncert pro klavír a orchestr a moll, op. 16 Edvarda Hagerupa GriegaSymfónia č. 7 A dur, op. 92 Ludwiga van Beethovena.

Novosvětská symfonie Antonína Dvořáka byla inspirována autorovým pobytem v Americe a probíhající diskusí o povaze tamní hudby. O tom, že se do ní Antonín Dvořák úspěšně zapojil, svědčí i jedna z recenzí po newyorské premiéře díla, která měla titulek: Lekce americkým skladatelům. Intimní Suita A dur si zachovává americký ráz, ale z formální stránky si je velmi podobná starším dílům i Serenádě d moll. V obou dílech je cítit skladatelův jemnocit pro práci s malými formami. Ewalda Danela bylo lze po desetiletí pozorovat v roli koncertního mistra orchestru Slovenské filharmonie. 22. února předstoupí před své kolegy k provedení zmíněných Dvořákových děl v roli dirigenta.

Sbormistr Kodály Choir Debrecen a umělecký vedoucí sboru Korus Spontánusz Zoltán Kocsis-Holper se po roce opět postaví před Slovenský filharmonický sbor. A cappella koncert sboru 23. února v Koncertní síni nabízí náhled do vokální tvorby zejména českých a maďarských skladatelů. Světská díla první poloviny programu přecházejí od folklórních námětů ke zpracování poezie básníků. Druhé polovině dominují sakrální díla, vyvrcholením bude Requiem nejzpívanějšího českého autora druhé poloviny 20. století Zdeňka Lukáše. Pětihlasá sazba evokuje renesanční polyfonii, harmonie a unisonové úseky zase vycházejí z dobových estetických principů. Dílo je jakýmsi osobním vyznáním víry v nesmrtelnost ducha a lásky k životu. Klavírní doprovod zajistí Tomáš Nemec.

Foto: Zaira Biagini, Peter Brenkus, archiv Zoltána Kocsis-Holpera

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky