AktuálněPlus


úterý, 18 červen 2019 09:57

FAMA Quartet hraje na Úterku Umělecké besedy

Ojedinělou příležitostí slyšet Smyčcový kvartet č. 3 Jana Klusáka a Smyčcový kvartet Witolda Lutosławského je dnešní večerní koncert v bývalém kostele sv. Vavřince v Praze na Malé Straně. Soubor FAMA Quartet tam vystoupí na 634. úterku Umělecké besedy, nejstaršího uměleckého spolku v českých zemích. Čtveřici tvoří houslisté David Danel a Roman Hranička, violista Ondřej Martinovský a violoncellista Balázs Adorján. Jsou uznáváni za tuzemskou špičku v oblasti interpretace české i světové současné tvorby. Uvádějí skladby především soudobých autorů, a to jak klasiků avantgardy a tradičnějších proudů 20. století, tak českých i evropských žijících tvůrců. Členové kvarteta jsou hráči předních českých orchestrů a absolventi řady seminářů a dílen věnujících se interpretaci soudobé hudby. Umělecká beseda od roku 1863 sdružuje umělce hudebního, literárního a výtvarného oboru. Vznikla z iniciativy tehdejších umělců, teoretiků a poučených přátel umění, kteří chtěli vymanit české umění z dosavadního provincialismu a dát mu evropský rozměr. Mezi zakládajícími osobnostmi byl Bedřich Smetana, později byli aktivními členy hudebního odboru například Dvořák, Fibich, Foerster, Suk, Novák nebo Talich. Spolek byl za normalizace v roce 1972 rozpuštěn. Po roce 1989 se znovu vrátil, i když v mnohem skromnějších podmínkách, k řadě svých aktivit, mezi něž patří i koncerty v rámci besedních Úterků. Z hudebníků byli ve 20. století starosty Umělecké besedy Ladislav Vycpálek, Klement Slavický, Ilja Hurník a Lukáš Matoušek.


úterý, 18 červen 2019 08:19

Na Smetanově Litomyšli spolu vzácně vystoupí Kožená a Luks

Dramatické a bolestné výstupy hrdinek známých z literatury, zhudebněné v Itálii na počátku 18. století. To je stručná charakteristika komponovaného programu nazvaného Il giardino dei sospiri (Zahrada vzdechů), se kterým dnes přijíždí na festival Smetanova Litomyšl mezzosopranistka Magdalena Kožená. Na zámeckém nádvoří se večer při koncertě objeví ve vzácné spolupráci s Václavem Luksem a jeho barokním orchestrem Collegium 1704. Zpívané výjevy z pera mladého Händela z doby jeho římského pobytu a italských skladatelů Sarra, Lea, Vinciho, Gaspariniho a Marcella, jeho benátských a nepolských současníků, věrohodně zachycují tragické stránky lásky a intimní dramata. Některé z exaltovaných, virtuózních a emotivních scén pocházejí z poměrně nedávných zajímavých nálezů uskutečněných zejména v archivu v Neapoli. Jde vesměs o pozapomenuté kantáty. „Sotva si mohu představit vášnivější a nezkrotnější a současně láskyplnější a něžnější průvodce ke svým zoufalým hrdinkám, než jakými jsou Václav Luks a muzikanti z Collegia 1704,“ nechala se slyšet sólistka. Luks svou uměleckou činností pomohl překlenout a odstranit důsledky dlouholeté kulturní izolace, která se v době komunismu projevila výrazným zpožděním české scény za vývojem interpretační praxe v repertoáru staré a duchovní hudby v okolním světě. Společně už dnešní program s Koženou koncertně uvedli od loňského roku v řadě evropských metropolí i v několika tuzemských městech a také skladby natočili na CD. Předtím ojediněle spolupracovali při uvádění programu s jejím výběrem Händelových a Vivaldiho árií. Kožená se během let stala světoznámou pěvkyní, která se pravidelně vrací k baroknímu repertoáru, ale která dovede se stejnou mírou vokální dokonalosti a vcítění nadchnout publikum v operních rolích Mozartových a Myslivečkových i romantických a moderních a která je neméně povolanou interpretkou komorních písní od Dvořáka přes Mahlera po Martinů a Brittena. „Každý návrat k baroknímu repertoáru je pro mě něčím jako otevřením dveří na půdu u babičky a dědečka – známé vůně, ručně vyráběné hračky, staré knížky s pohádkami… Tedy místo, kde na chvíli můžu zapomenout na svět venku a kde se můžu nechat zatáhnout do neprobádané divočiny minulosti,“ říká pěvkyně.


úterý, 18 červen 2019 06:42

Zítra končí čtvrtá sezona Břevnovských hudebních setkání

V novém prostoru, v kostele Církve československé husitské ve Wuchterlově ulici v Praze 6 se zítra v půl osmé uzavře letošní cyklus Břevnovských hudebních setkání. Vystoupí soubor barokní hudby, který si – podle své zakladatelky a umělecké vedoucí, zpěvačky a dirigentky Viktorie Dugranpere – říká Victoria Ensemble. „Program nazvaný Zrod hudebního baroka se rozezní skladbami velikána hudby z přelomu renesance a baroka Claudia Monteverdiho,“ zve na poslední koncert čtvrté sezony umělecký ředitel cyklu Ilja Šmíd. V podzimní části příští sezony řady koncertů se návštěvníci mohou těšit na úterý 17. září, kdy v Tereziánském sále Břevnovského kláštera zahraje houslista Václav Hudeček s klavíristou Lukášem Klánským. 23. září se ve stejném sále uskuteční od 17:00 a od 19:30 dva mimořádné koncerty, a to k jubileu Jaroslava Krčka. Vystoupí Musica Bohemica v čele s oslavencem, z hostů už přislíbil účast Jiří Pavlica a další hosté jsou v jednání. 16. října v kostele Církve československé husitské zazní hudba Ludwiga van Beethovena, Arvo Pärta a Modesta Petroviče Musorgského v podání špičkového dechového tělesa PhilHarmonia Octet, které hraje ve složení Vilém Veverka, Monika Boušková – hoboje, Irvin Venyš, Karel Dohnal – klarinety, Přemysl Vojta, Ondřej Vrabec – lesní rohy, Václav Vonášek, Martin Petrák – fagoty. 12. listopadu v Tereziánském sále Břevnovského kláštera je v plánu koncert dua violistky Kristiny Fialové a violoncellisty Petra Nouzovského s názvem Manželské dialogy a během adventu, 11. prosince, v kostele Církve československé husitské zazpívá soubor, který není třeba nijak představovat - Schola Gregoriana Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem. Všechny koncerty (kromě mimořádných 23. září) budou začínat v 19:00 hodin. Hudební setkání v Tereziánském sále jsou s přestávkou, v kostele jsou bez přestávky. 


pondělí, 17 červen 2019 14:20

PKF - Prague Philharmonia v šesti open-air v Kasárnách Karlín

Šest koncertů pod širým nebem chystá PKF — Prague Philharmonia. Uskuteční se od 19. do 23. června v prostoru bývalého vojenského cvičiště v areálu karlínských kasáren. Na programu budou skladby Wolfganga Amadea Mozarta - předehra k opeře Don Giovanni a Ludwiga van Beethovena - Symfonie č. 7 A dur. Mezi nimi zazní Rapsodie-koncert pro violu a orchestr Bohuslava Martinů, ve které se sólového partu ujme první violista PKF Stanislav Svoboda. Koncerty, které bude dirigovat Jiří Rožeň, začínají vždy ve 21 hodin. V sobotu 22. června nabízejí pořadatelé vedle večerního koncertu také zkrácenou, hodinovou verzi od 17 hodin, určenou zejména rodinám s dětmi. V rámci koncertu 20. června se navíc koná slavnost - křest 7. svazku Série III/1 souborného kritického vydání díla Bohuslava Martinů, které vychází v nakladatelství Bärenreiter. Součástí vydání je právě na koncertech uváděná skladba Rhapsody-Concerto pro violu a orchestr. „Pro diváky je připraveno sezení. Sedadla jsou nečíslována. V případě drobného deště či chladnějšího počasí budou k dispozici pláštěnky a deky. V případě zrušení celého koncertu z důvodu špatného počasí se vrací vstupné v plné výši. V areálu bude pro návštěvníky otevřena kavárna s výběrovou kávou a malým občerstvením, stejně jako bar s širokým výběrem piva, vína a dalších nápojů,“ doplňují pořadatelé.


pondělí, 17 červen 2019 12:38

Český spolek pro komorní hudbu v novém

Rada Českého spolku pro komorní hudbu pracuje v novém devítičlenném složení. Generální ředitel České filharmonie David Mareček do ní jmenoval tři hudebníky – pianistu Ivana Klánského, houslistu Jiřího Panochu a koncertního mistra Josefa Špačka, ponechal pro zachování kontinuity tři členy končící rady (Jana Králíka, Jiřího Ludvíka a Jana Kohouta) a jmenoval do ní tři další osobnosti z oblasti hudebního a finančního managementu – těmi jsou Pavel Kysilka, Marek Vrabec a Radek Křižanovský, který nahradí na pozici dramaturga muzikologa Ludvíka Kašpárka. O předsedovi, který zaujme místo po Ivanu Englichovi, se bude hlasovat na první schůzi nové rady. Jejím hlavním úkolem teď bude příprava programu pro 126. sezonu spolku. Filharmonie ji představí veřejnosti v březnu 2020. Složení nové rady se opírá o doporučení Václava Hudečka, Petra Altrichtera, Igora Ardaševa, Irvina Venyše, Magdaleny Kožené a Lukáše Vasilka. Český spolek pro komorní hudbu slaví letos na podzim 125 let existence. Vznikl na podporu koncertní činnosti Českého kvarteta, protože existující česko-německá Jednota pro komorní hudbu neposkytovala dostatečný prostor českým interpretům a skladatelům. Začal vyvíjet koncertní pořadatelskou činnost díky aktivitě mecenáše Josefa Hlávky, prvního předsedy. Zahajovací koncert se konal 10. října 1894 v Rudolfinu – rok a čtvrt před tamním prvním koncertem České filharmonie, k níž je nyní spolek - jedna z nejstarších tuzemských hudebních institucí – od roku 1994 přičleněn. V současnosti jsou pod jeho hlavičkou pořádány čtyři koncertní řady o 28 večerech. Historický název i dramaturgická svébytnost zůstávají.


pondělí, 17 červen 2019 06:51

PKO zítra se Schubertem, Saint-Saënsem a světovou premiérou Lukáše Hurníka

Pražský komorní orchestr zítra od 19:30 ve Dvořákově síni Rudolfina zahraje na svém abonentním koncertu Symfonii č. 1 Franze Schuberta, Koncert pro violoncello a orchestr Camille Saint-Saënse, ve kterém sólový part přednese Jiří Bárta, a ve světové premiéře The Walls of Prague Lukáše Hurníka. Nová skladba vzniklá na objednávku PKO zazní v úvodu koncertu. Sopránové sólo bude patřit Barboře Řeřichové. „Henry Wadsworth Longfellow, autor slavné Písně o Hiawathovi, která inspirovala Dvořáka ke vzniku Novosvětské, napsal v roce 1839 první americkou báseň o Praze. Její název je Obležené město (Beleaguered City). Je to temný, romantický obraz města, v němž se z půlnoční tmy zjeví armáda mrtvých. Za svitu měsíce se ozbrojení duchové ženou po březích Vltavy a obsazují ulice města. Praha je obléhána podobně jako naše duše, když čelí temným myšlenkám. Město se však brání svými zdmi a kostelními zvony zvoucími k modlitbě. V hladině řeky se zrcadlí Jitřenka a duchové jsou nad ránem přemoženi stejně jako naše chmurné myšlenky. Symbolika básně se promítá i do jejího zhudebnění. Smyčcové kvarteto je „obléháno“ orchestrem a brání se jeho útokům. Praha je symbolizována citací Smetanova Vyšehradu, sólový zpěv formou velké koncertní árie komentuje dění kolem sebe,“ dodává ke své nové skladbě Lukáš Hurník. Uměleckým garantem večera bude dirigent Jiří Rožeň.


neděle, 16 červen 2019 09:57

Mladý Janáček, koncert Generace a recitál Ivana Ženatého na festivalu Leoše Janáčka

Dnes Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka nabízí program pro rodiny s dětmi. Na druhou hodinu odpolední je naplánována akce Liška Bystrouška očima dětí i dospělých, a to v Oboře Hukvaldy (u sochy Liška Bystroušky). Ve spolupráci s pedagogy výtvarného oboru ZŠ Leoše Janáčka v Hukvaldech-Sklenově budou děti i dospělí tvořit na téma slavné Janáčkovy opery. V rámci dne nazvaného Mladý Janáček se od brány Obory Hukvaldy bude ve stejný čas konat komentovaná procházka naučnou stezkou po legendárním Janáčkově chodníčku až k bráně hradu Hukvaldy s ředitelem festivalu Jaromírem Javůrkem. Na hukvaldském hradě se od 16:00 uskuteční poetické scénické ztvárnění Janáčkovy vzpomínky na dětství a na Hukvaldy v podání studentů pěveckého oddělení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě v režii Davida Kříže za pohybové spolupráce Jany Tomsové a v hudebním nastudování Jan Šrubaře.  Pokud nebude vyhovovat počasí, akce se přesune do sálu ZŠ Leoše Janáčka v Hukvaldech-Sklenově. Závěr „Janáčkova dne“ bude patřit ostravskému orchestru mladých (spojený orchestr studentů Fakulty umění Ostravské univerzity a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě), který v tanečních rytmech provede návštěvníky Evropou, ve které česká hudba vždy zaujímala významné místo. V amfiteátru hukvaldské obory od 17:30 zazní tancem inspirovaná hudba Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Johanessa Brahmse, Edvarda Griega a Leoše Janáčka pod vedením Petra Vronského. V případě špatného počasí se koncert přesune do Společenského sálu Domu kultury města Ostravy. Koncert oceněných děl Generace – mezinárodní soutěže skladatelů do 30 let – představuje již tradičně výjimečnou příležitost slyšet nejnovější díla mladých skladatelů ze zemí Visegradské čtyřky. V pondělí od 18:00 v ostravském Studiu 1 Českého rozhlasu zazní nové opusy Soni Vetché, Timey Maščákové, Jana Rösnera a Bulata Abdurakhimova, a to pod vedením dirigenta Tomáše Stančeka. Ve stejný den od 19:00 v havířovském Domě kultury Petra Bezruče zahraje prezident festivalu Ivan Ženatý s klavíristou Martinem Kasíkem. Společně přednesou Schumannovy Märchenbilder pro housle a klavír, op. 113, Nedbalovu Sonátu pro housle a klavír h moll, op. 9, L’adieu pro housle a klavír Juraje Filase a Sonátu pro housle a klavír č. 3 c moll, op. 45 Edvarda Griega.


neděle, 16 červen 2019 07:43

Ždovská malířka Charlotte Salomon na Nové scéně a v Litomyšli

Nová scéna Národního divadla a hned na to Národní festival Smetanova Litomyšl uvedou inscenaci Charlotte. „Nabízí fascinující příběh mladé talentované židovské malířky Charlotte Salomon, která stejně jako nespočet dalších nepřežila koncentrační tábor v Osvětimi. Budoucím generacím však zanechala strhující dílo, jež vytvořila ve francouzském exilu - dramatizovanou autobiografii v téměř osmi stech obrazech. Tvůrčí tým inscenace vedle Pamely Howard tvoří kanadský libretista a herec Alon Nashman a český skladatel Aleš Březina,“ tak mluví organizátoři o chystaném provedení komorního operního muzikálu pro sedm zpěváků a čtyři instrumentalisty, který nese název Charlotte: Tříbarevná hra se zpěvy (CHARLOTTE: A Tri-Coloured Play with Music). Dílo bude k vidění 1. a 2. července od 20 hodin na Nové scéně Národního divadla. Scénografka a režisérka inscenace Pamela Howard je nositelkou Řádu britského impéria za služby divadlu a je jednou z předních osobností právě probíhajícího Pražského Quadriennale. Ve zpívaných rolích se objeví Ariana Chris, Andrew Cohen, Barbara Kaleigh Gorka, Pope Chris Lucas, David Ludwig, Tracy Michailidis a Shaina Silver-Baird. Instrumentální soubor budou tvořit Peter Tiefenbach, Ben Promane, Michele Verheul a Kimberley Jeong. Představení vzniklo v produkci kanadského divadla Theaturtle a bude mít světovou premiéru 21. června v Tel Avivu na mezinárodním festivalu Jaffa Fest. Inscenace však byla poprvé prezentována v rámci workshopu v roce 2017 na nejvýznamnějším kanadském divadelním festivalu Luminato v Torontu a na festivalu Scenofest při World Stage Design v Taipei. Po pražském uvedení zamíří ještě 5. července na festival Smetanova Litomyšl. Dílo bude uváděné v Praze i Litomyšli v angličtině s českými titulky.


sobota, 15 červen 2019 14:52

V Bratislavě vznikne Operní studio

Slovenské národní divadlo v listopadu otevře v Bratislavě své Operní studio pro mladé pěvce. V červnu a na samém začátku července se nyní konají konkurzy. V budoucnu jsou v plánu na sebe navazující workshopy, ale také přednášky, semináře a pravidelné koncerty, včetně galakoncertu frekventantů – programu s áriemi a písněmi. Členové studia, jichž bude na každou sezónu přijato vždy osm, budou dostávat příležitosti v operních inscenacích bratislavského souboru. Počítá se i se samostatným titulem, který by Operní studio ve Slovenském národním divadle nastudovalo a hrálo. Na jaře 2020 se začne pracovat na přípravě inscenace – půjde o Purcellovu operu Dido a Aeneas a o operu Zuzanka Hraškovie od Jozefa Grešáka. Umělecko-vzdělávací dílna pro mladé zpěváky od 25 do 35 let má pomoci interpretům, kteří mají doposud minimální zkušenost s jevištní praxí, při jejich co nejpřirozenějším přechodu z umělecké školy do profesionálního divadelního prostředí. V budoucích sezónách dostanou na této platformě příležitost i mladí operní režiséři a skladatelé. Operní studio SND povede režisér Marek Mokoš. Workshopy má tematicky rozvržené - Práce na operní postavě, práce se slovem; Tanečně-pohybová práce; Zpěv a interpretace; Herectví, partnerská práce, práce s kostýmem. Jedním z workshopů bude také interpretační kurz staré hudby. Operní seminář bude pak věnován diskusi členů Operního studia s významnými osobnostmi z praxe.


sobota, 15 červen 2019 11:16

Slezská lilie dnes znovu uvede Josefa a jeho úžasný pestrobarevný plášť

Dnes bude Národní divadlo moravskoslezské opět součástí víkendového mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie. Pro dnešní večer soubor operety/muzikálu znovu nastudoval dílo, které mělo v Ostravě premiéru v roce 2012 a dočkalo se více než 50 vyprodaných repríz.  Muzikál Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť autorské dvojice Tim Rice - Andrew Lloyd Webber česky otextoval Michael Prostějovský. Zhudebněný biblický příběh se odehraje ve 20:15 před katedrálou Božského spasitele v centru Ostravy a orchestr bude hrát z jeviště Divadla Jiřího Myrona. „Minulý rok jsme poprvé vyzkoušeli umístit biblický příběh Jesus Christ Superstar před katedrálu. Technicky i organizačně složité představení, ve kterém herci zpívali na venkovním jevišti před katedrálou za živého doprovodu orchestru přímo z jeviště Divadla Jiřího Myrona, bylo úžasné. Logickou volbou pro tento rok byl další skvost z dílny Weber-Rice, tentokrát se starozákonním biblickým příběhem. Jeden z nejznámějších muzikálů legendární dvojice autorů byl v roce 1968 uveden jako krátké školní pásmo pro děti. Z písničkové revue se však během desetiletí stal nejhranější britský muzikál v historii. Velkolepá zábavná muzikálová show pro všechny generace na motivy starozákonního příběhu o Josefovi – jednom z dvanácti synů Jákobových a jeho úžasném pestrobarevném plášti přináší poučný a poutavý příběh i skvělé melodie,“ doplňují organizátoři. V roli Josefa vystoupí Roman Harok, Vypravěčku hraje a zpívá Vendula Příhodová, Faraóna Tomáš Savka. Dále účinkují Peter Svetlík, Libor Olma, Tomáš Krpec, Adam Živnůstka a další. Vstup je volný.


sobota, 15 červen 2019 07:27

Festival Mozartovy děti zakončí jihomoravské ZUŠ a Filharmonie Brno s šéfdirigentem Daviesem

Desátý ročník festivalu Mozartovy děti jde do finále. Od včerejška zní na brněnském náměstí Svobody hudba v podání souborů ZUŠ Jihomoravského kraje. Žákovská uskupení jsou například z Mikulova, Kuřimi, Dolních Bojanovic nebo Veselí nad Moravou. „Lidé se mohou těšit na cimbálové muziky, dětské bigbandy, dechovky nebo komorní tělesa,“ informuje ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová. Přehlídka, kterou bude moderovat herec Zdeněk Junák, se koná ještě dnes od 9.30 do 14.00 a od 16.00 do 20.00, v neděli pak od 11.00 do 16.00. Program na náměstí Svobody je zdarma. V brněnském Bobycentru v neděli od 17:00 festival uzavře koncert Filharmonie Brno, která mezi svými hráči přivítá talentované žáky ZUŠ. „Jako tradičně při závěrečném koncertu bude orchestr složen z profesionálů a talentovaných žáků, těch za pulty zasedne přibližně třicet. Houslisté, violoncellisté, žesťaři…,“ uvádí ředitel spolupořádajicí ZUŠ Smetanova Petr Karas. Na koncertě zazní předehra k Mozartově opeře Únos ze Serailu, první věta Klavírního koncertu D dur Josepha Haydna, kde se sólového partu ujme Jan Schulmeister, jak uvádí Marie Kučerová: „...mimořádně nadaný dvanáctiletý klavírista, absolutní vítěz soutěže Amadeus 2017. Věřím, že se bude jednat o vrchol večera.“ Po Rossiniho předehře k Vilému Tellovi orchestr zahraje Musorgského Obrázky z výstavy, které orchestrálně upravil Maurice Ravel. Závěrečný koncert se odehraje pod taktovkou šéfdirigenta Filharmonie Brno Dennise Russella Daviese, který dodává: „Na koncert se těším, velmi rád totiž spolupracuji s mladými talenty.“


pátek, 14 červen 2019 16:56

Skladatelská soutěž k uvedení nových varhan v katedrále sv. Víta

Skladatelskou soutěž na novou skladbu pro nové varhany v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha vyhlašují organizátoři společného projektu Českého rozhlasu a Nadačního fondu Svatovítské varhany. A vysvětlují: : "Varhanářská firma Gerharda Grenzinga je jedním z nejzkušenějších subjektů v této oblasti - doposud úspěšně dokončila na 220 restaurátorských a vlastních stavebních projektů napříč kontinenty. Umělecká koncepce nového katedrálního nástroje se zrodila z úvah a diskusí s domácími a zahraničními odborníky nad mnoha aspekty nového nástroje. Inspirací byla tradice svatovítských varhan, ale i živé, stále se rozvíjející umění varhanní improvizace předané současné generaci velikými postavami české varhanní hudby 20. století.“ Soutěž spočívá v napsání a odevzdání jedné samostatné kompozice určené pro tento nový nástroj. Skladba má být určena pro sólové varhany a musí respektovat dispozice a rejstříkování nových varhan sv. Víta. Délka opusu by měla být do 10 minut a může být jednovětá i vícevětá. Věkový limit skladatelů není omezen, každý skladatel ale může přihlásit pouze jednu kompozici, která nebyla vydána tiskem ani jinak publikována nebo nakladatelsky vázána. Porota bude soutěžní skladby posuzovat anonymně, a to pouze na základě notového materiálu. Poté vybraná díla umístí Český rozhlas na web (www.rozhlas.cz/nakladatelstvi) a posluchači i kulturní veřejnost na základě poslechu a hlasování určí jednu vítěznou skladbu, která bude oficiálně provedena jako první skladba na nové svatovítské varhany. Cenami budou peněžitá odměna a vydání tiskem v nakladatelství Českého rozhlasu, provedení skladby a rozhlasová nahrávka v katedrále sv. Víta na nové varhany, uvedení nahrávky do komerční digitální distribuce a prezentace ve vysílání Českého rozhlasu.


pátek, 14 červen 2019 12:20

Litomyšl zažije ojedinělé provedení oratoria Svatá Ludmila

Česká filharmonie s dirigentem Jakubem Hrůšou zůstává na festivalu Smetanova Litomyšl po čtvrtečním zahájení ještě pro druhý koncert, kterým je dnes večer ojedinělé uvedení oratoria Svatá Ludmila od Antonína Dvořáka. Vzniklo pro velký sborový festival v Leedsu na severu Anglie v roce 1886, má proto grandiózní, téměř operní měřítko a jeho provedení je interpretačně i organizačně natolik náročné, že se na koncertech objevuje jen zřídka. Dvořákova Svatá Ludmila s textem od Jaroslava Vrchlického je křesťanskou legendou a romantickou básní. Zachycuje zrození nové etapy národních dějin a propojuje křesťanskou symboliku s rovinou vlastenectví. Právě tyto dva momenty měly ostatně zásadní význam pro Dvořákův duchovní svět a rezonovaly u něj i hudebně. Působivý je zejména závěr, líčící velkolepý obřad vedený biskupem Metodějem - křest českých vladařů a symbolicky i celého národa na velkomoravském Velehradě. Dvořák k tomu mimo jiné využívá i starobylou českou duchovní píseň Hospodine pomiluj ny. Pěvecké obsazení je v podstatě totožné s loňským provedením díla na podzimním festivalu Dvořákova Praha – v titulní roli je i v Litomyšli přítomna sopranistka Kateřina Kněžíková, jejími partnery jsou tenorista Richard Samek jako Bořivoj a basista Jozef Benci v roli Svatého Ivana. Spoluúčinkuje Český filharmonický sbor Brno.


pátek, 14 červen 2019 08:41

Mimořádný koncert Lednicko|valtického festivalu s Plachetkou, Janečkovou, Jurčekou a Barocco sempre giovane

300. výročí Lichtenštejnského knížectví připomene mimořádný koncert Lednicko|valtického festivalu (LVHF), který se bude konat v sobotu 15. června v Lichtenštejnském městském paláci ve Vídni. „LVHF připomíná historický odkaz rodu Lichtenštejnů na Moravě a naznačuje možnosti společné budoucnosti; budoucnosti ve znamení vzájemného respektu a spolupráce. Poskytnutí tanečního sálu Městského paláce ve Vídni, kde vždy vystupovali uznávaní hudebníci své doby, je přirozeným projevem podpory tomuto festivalu,“ říká Hans Adam II., vládnoucí kníže Lichtenštejnska, jehož rodině vznosný vídeňský palác v rokokovém stylu, kde sídlí mimo jiné i galerie knížecích uměleckých sbírek, patří. Sólisty mimořádného koncertu budou basbarytonista s mezinárodní kariérou Adam Plachetka a sopranistka Patricia Janečková, která se jako šestnáctiletá stala absolutní vítězkou celosvětové pěvecké soutěže Concorso Internazionale „Musica Sacra“ v Římě. V jejich podání zazní árie z oratorní a operní tvorby Georga Friedricha Händela a Antonia Vivaldiho. V Sinfonii Spirituose D dur pro trubku, smyčce a basso continuo Georga Philippa Telemanna se jako další sólista koncertu představí Ondřej Jurčeka, sólový trumpetista Filharmonie Brno a laureát několika mezinárodních soutěží. Sólisty doprovodí český komorní soubor Barocco sempre giovane. Letošní ročník Lednicko|valtického festivalu, který se uskuteční od 28. září do 12. října, v osmi koncertech připomene právě kapelníky a skladatele spjaté s rodem Lichtenštejnů.


čtvrtek, 13 červen 2019 07:03

Epoque Quartet s hosty a filharmonická mládež z Nové Anglie na festivalu Mahler Jihlava

Divadlo otevřených dveří (DIOD) v Jihlavě bude dnes od 19 hodin hostit jubilující Epoque Quartet, které si pro svůj mezižánrový projekt přizvalo další kolegy – hobojisty Lukáše Pavlíčka a Jana Thuriho, hornisty Kateřinu Javůrkovou a Jakuba Hořejšího a klarinetistu Irvina Venyše. Pro svůj koncert, na kterém bude soubor pokračovat v oslavách dvaceti let své existence, umělci se svými hosty na úvod vybrali Divertimento B dur pro klarinet, smyčcový kvartet, 2 lesní rohy a 2 hoboje Pavla Vranického. Dále zazní skladba Babadag Sylvie Bodorové, Rendezvous pro klarinet a smyčcové kvarteto Alana Shulmana, Zrození Jana Kučery, Kukačky Petra Wajsara a další skladby autorů Django Reinhardta, Olivera Nelsona či souboru Ensemble Mugurel. Zahraničním hostem festivalu bude New England Conservatory Youth Philharmonic Orchestra s dirigentem Davidem Loeblem, kteří se představí v pátek 21. června od šesti večer v Domě kultury a odborů Jihlava. Na programu budou Chadwikovo Jubilee z cyklu Symfonické skici, Mahlerův Totenfeier a Beethovenova Pátá symfonie „Osudová“. Orchestr byl založen v roce 1962 a kromě Davida Loebela s ním často účinkuje i rezidenční dirigent Hugh Wolff. Orchestr konzervatoře má za sebou cesty po Jižní Americe, Číně, severní Evropě, hrál i ve Vídni a letos vyrazil znovu na turné po Evropě. 


středa, 12 červen 2019 19:01

Lisztův komorní orchestr jako ozvěny Dvořákovy Olomouce

Významný maďarský komorní soubor, Lisztův komorní orchestr z Budapešti, v rámci svého turné po České republice zavítá také do Olomouce. Zítra od 19 hodin v Redutě – sále Moravské filharmonie Olomouc – soubor s uměleckým vedoucím Péterem Tfirstem přednese v první půlce večera Mozartovo Divertimento D dur K. 136 a Serenádu G dur K. 525 „Malou noční hudbu“.  24. května zazněla v kostele sv. Mořice v rámci závěrečného koncertu festivalu Dvořákova Olomouc Třetí symfonie Gustava Mahlera. Svým způsobem bude patřit Mahlerovi i závěr zítřejšího epilogu. Ten totiž upravil Smyčcový kvartet č. 14 d moll „Smrt a dívka“ Franze Schuberta pro komorní orchestr, který na koncertě také zazní. Lisztův komorní orchestr byl založen v roce 1963 studenty Lisztovy hudební akademie. Pravidelně koncertuje v zahraničí, například v Amsterodamu, ve Frankfurtu, v Düsseldorfu, ve Vídni, v Ženevě nebo v Baku. Hrál také ve slavném National Centre for the Performing Arts in Beijing (Peking) a byl pozván na prestižní Chine-Shanghai International Arts Festival. Orchestr často doprovází významné světové sólisty, mezi taková jména patří Mischa Maisky, Emmanuel Pahud, Vadim Gluzman, Alison Balsom, Fazil Say, Boris Berezovsky, Ning Feng, Kristóf Baráti, István Várdai, David Fray, Denis Matsuev, Jefim Bronfman, Gustav Rivinius, Markus Stockhausen, Gábor Boldoczki, Andrea Rost nebo Steven Isserlis. 


středa, 12 červen 2019 16:35

Smetanova Litomyšl začíná dvěma koncerty České filharmonie

Česká filharmonie, rezidenční orchestr Národního festivalu Smetanova Litomyšl, směřuje do skladatelova rodiště s dvěma programy. Ve čtvrtek večer otevře na zámeckém nádvoří 61. ročník festivalu díly Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Petra Iljiče Čajkovského, o den později 14. června se tam při koncertě na stejném místě rozezní za spolupráce s Českým filharmonickým sborem Brno a sólisty zřídka uváděné Dvořákovo oratorium Svatá Ludmila. Obě vystoupení diriguje Jakub Hrůša. První festivalový koncert, přenášený také Českou televizí, nabízí málokdy hranou Smetanovu pozdní a značně novátorskou skladbu Pražský karneval, patrně fragment rozsáhlejšího zamýšleného cyklu. Z Dvořákova odkazu zazní předehra Karneval, od Leoše Janáčka rapsodie Taras Bulba a od Čajkovského zahraje koncertní mistr orchestru a významný mladý český sólista Josef Špaček Houslový koncert. Do 7. července se v Litomyšli uskuteční desítka operních představení, což je téměř třetina letošní programové nabídky, ze dvou třetin koncertní. Spektrum oper sahá od Smetanova Dalibora po komorní operní muzikál Charlotte od Aleše Březiny, od klasiky dvacátého století v podobě Šostakovičovy Lady Macbeth Mcenského újezdu po českou premiéru Gluckovy rokokové opery s antickým námětem Paris a Helena, od Pucciniho Triptychu po Hry o Marii od Bohuslava Martinů. Pro rodiče a děti je určena nejen komorní opera Kocour v botách od Jiřího Temla, ale také brněnská inscenace Janáčkových Příhod lišky Bystroušky. A do výčtu patří určitě i Webberova rocková opera Jesus Christ Superstar. Smetanova Litomyšl patří k největším pravidelným festivalům klasické hudby u nás. Po Pražském jaru je druhým nejstarším hudebním festivalem v České republice – letos si ve městě připomínají sedmdesát let od oslav 125. výročí narození Bedřicha Smetany, které se programovou nabídkou, i když v menším rozsahu, značně podobaly současnému festivalu. 


středa, 12 červen 2019 06:51

Hybatelé rezonance v další sezoně: vystoupí Kozák, Najponk, Sekera a Košárek

V sále pražského Anežského kláštera bude od podzimu do jara příštího roku pokračovat cyklus čtyř klavírních recitálů Hybatelé rezonance. 30. září ho otevře Marek Kozák programem složeným ze skladeb Bacha, Busoniho a Rachmaninova. Ke svému výběru skladeb mladý klavírista doplňuje: „Ve druhé polovině večera představím skladatele, kteří se zabývali transkripcemi Bachových děl, ovšem jejich vlastními skladbami. Vášeň a emoce v Sonátě b moll Sergeje Rachmaninova doplní výběr z 24 preludií Ferruccia Busoniho, který vytvoří ideální protipól sonáty.“  V březnu příštího roku se dramaturgie posune směrem k jazzu. Najponkův program pro recitál je zatím překvapením, jeho repertoár nabízí široký záběr od jazzových standardů, přes současnou jazzovou tvorbu, instrumentální verze hitů popové scény až po vlastní kompozice. Najponk je klavíristou, jehož hra stále odkazuje na jazzové ikony Oscara Petersona nebo Thelonia Monka. „Brahms i Liszt byli fenomenální instrumentalisté, kteří podstatnou část své tvorby věnovali právě klavíru,“ říká Miroslav Sekera, který na svém dubnovém recitálu přednese hudbu jmenovaných autorů. Téma květnového setkání s klavíristou Karlem Košárkem bude, mimo jiné, jak propojit baroko s jazzem nebo jak zněla Rapsodie v modrém před tím, než ji Gershwin předal k orchestraci. Všichni klavíristé budou hrát na nástroj značky C. Bechstein D282.


středa, 12 červen 2019 06:32

Stanisław Moniuszko také na festivalu Concentus Moraviae

K mezinárodním oslavám 200. výročí narození polského romantického skladatele Stanisława Moniuszka se přidává i festival Concentus Moraviae, a to čtvrtečním koncertem souboru Szymanowski Quartet v románském kostele v Řeznovicích u Ivančic na Brněnsku. Varšavské smyčcové kvarteto existující už přes dvacet let přiveze kompletně polský koncertní program: Karol Szymanowski - Smyčcový kvartet č. 1, Stanisław Moniuszko - Smyčcový kvartet č. 1, Grażyna Bacewicz - Smyčcový kvartet č. 4. Stanisław Moniuszko (1819-1872), hudební skladatel narozený v tehdejším Ruském impériu na území dnešního Běloruska do rodiny polsko-litevské venkovské šlechty, je „otcem polské opery“. V roce 1848 ve Vilniusu uvedl na scénu a řídil premiéru první verze své opery Halka, svérázného a základního díla polské národní kultury - první polské národní opery. Halku svede šlechtic, ale zavrhne ji. Dívka zešílí a skočí do Visly… Hudba opery je svěží i dramatická a zdařile integruje projevy lidové kultury. O deset let později uvedl novou čtyřaktovou verzi díla s jednoznačným úspěchem ve Varšavě. Brzy na to Halku nastudoval a řídil v pražském Prozatímním divadle Bedřich Smetana. Moniuszka jmenovali hlavním dirigentem polské opery Velkého divadla ve Varšavě. V této funkci působil patnáct let. Od roku 1864 učil pak na Varšavské konzervatoři harmonii, kontrapunkt a skladbu a řídil školní sbor. V rámci 24. ročníku festivalu Concentus Moraviae se od 1. do 25. června koná postupně na 30 koncertů ve 20 městech Jižní Moravy, Vysočiny a Dolního Rakouska. Koncert 13. června je součástí projektu Moniuszko200. Ač národností Polák, jako národní tvůrce je Moniuszko vnímán také v Bělorusku a částečně i v Litvě.


úterý, 11 červen 2019 07:07

PKF zakončí sezonu Faurého Requiem s Kněžíkovou a Plachetkou

Zítra uzavře v Rudolfinu svou jubilejní 25. sezonu orchestr PKF — Prague Philharmonia. Koncert, který začíná v 19:30, zahájí Debussyho Preludium k Faunovu odpoledni, které otevřelo bránu do světa hudebního impresionismu, a Mozartova Symfonie č. 29 A dur KV 201/186a, ve které autor použil nové kompoziční techniky a je tak určitým mezníkem v jeho tvorbě. V druhé polovině večera orchestr se sólisty Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou a Českým filharmonickým sborem Brno, který připravil sbormistr Petr Fiala, přednesou Requiem d moll, op. 48 Gabriela Faurého. „Francouzskou hudbou jsme sezonu zahájili, francouzskou hudbou sezonu zakončíme. I v závěru spočineme v náručí tóniny d moll, která se tiše prolíná celou sezonou, spojena nenávratně s otázkou víry a přemítáním o životě po životě. Faurého Requiem, které zazní na závěrečném koncertě, je jiné než většina mší za zemřelé. Díky jedinečným harmoniím nás skladatel vtahuje do samotného mystéria stvoření a místo přemítání nad smrtí nás inspiruje k životu. Krásné, optimistické zakončení sezony a mě nezbývá, než se na vás těšit na koncertech PKF,“ doplňuje šéfdirigent PKF — Prague Philharmonia Emmanuel Villaume, který bude závěrečný koncert dirigovat. Koncert bude natáčet Česká televize.


pondělí, 10 červen 2019 14:04

Collegium 1704 zítra v kostele sv. Anny - Pražské křižovatce

Druhý koncert nového cyklu věnovaného výhradně komorní vokální hudbě, který pořádá Collegium Vocale 1704 a Collegium 1704 v čele s Václavem Luksem, zazní zítra od 19:30 v kostele sv. Anny - Pražské křižovatce. Program je postaven na vokální formě pozdní renesance – madrigalu, ke kterému se skladatelé vraceli i v dalších hudebních etapách. Půjde tak o virtuózní pětihlasé skladby na světské texty, nově opatřené barokní rétorikou a často s doprovodem generálbasu. Soubory přednesou díla Lamento di tre amanti Antonia Lottiho, Dalle amare cicute Antonia Caldary, Sdegno la fiamma Alessandra Scarlatiho a Piangete, occhi dolenti Alessandra Stradelly. „V posledních sezónách jsme si zvykli setkávat se v Rudolfinu při koncertech převážně oratorního repertoáru a trochu se nám zastesklo po intimitě komorních koncertů a repertoáru, na kterém soubor Collegium Vocale 1704 vyrostl a který je nám dodnes velmi blízký. Rozhodli jsme se tedy vytvořit cyklus koncertů věnovaný výhradně vokální hudbě, který nám umožní představit co nejširší spektrum vokálního umění minulých staletí, současně bude novou výzvou pro naše zpěváky a pozvánkou k dalším hudebním dobrodružstvím pro naše publikum. S velkou radostí se zároveň navracíme k oblíbeným předkoncertním Ouverturám, během nichž si formou diskuze představíme uvádění díla a okolnosti jejich vzniku,“ vysvětlují organizátoři vznik nového cyklu. I na zítra je připravena přednáška Václava Lukse, která začne hodinu před samotným koncertem.


pondělí, 10 červen 2019 07:33

Trojlístek houslistů Hudeček - Mráček - Hasoňová uzavře festival Antonína Dvořáka v Příbrami

Václav Hudeček, Jan Mráček a Marie Hasoňová - tři houslisté zítra od 19 hodin v Divadle Antonína Dvořáka završí 51. ročník hudebního festivalu nesoucího jméno našeho nejznámějšího skladatele. Ve skladbách Antonína Dvořáka, Josefa Suka, Pabla de Sarasateho a Antonia Vivaldiho je doprovodí Filharmonie Hradec Králové s dirigentem Andreasem Sebastianem Weiserem. Na začátek účinkující vybrali Vivaldiho Koncert pro troje housle F dur, dále Václav Hudeček zahraje Dvořákovu Romanci pro housle a orchestr f moll a Mazurek e moll stejného autora. Sukovu Píseň lásky, Sarasateho Malagueñu a Caprice Basque přednese Marie Hasoňová, o jejímž absolventském koncertu jsme nedávno psali, a Čajkovského Valse scherzo bude patřit Janu Mráčkovi, který s Václavem Hudečkem koncert uzavře Navarrou Pabla de Sarasateho. „Hudební festival Antonína Dvořáka pevně zakotvil v povědomí kulturně orientované příbramské veřejnosti a získává stále větší respekt v českých hudebních kruzích. Svědčí o tom nabídky o spolupráci významných českých i zahraničních interpretů. Z umělců jmenujme alespoň z poslední doby G. Beňačkovou, T. Hampsona, E. Urbanovou, D. Peckovou, V. Hudečka, R. Baboráka, J. Svěceného, J. Bártu, I. Ženatého, A. Plachetku, J. Bouškovou či K. Englichovou. Cílem festivalu samozřejmě i nadále zůstává připomínání cenného díla Mistra Antonína Dvořáka a snaha přiblížit příbramskému publiku v reprezentativní nabídce i další tituly české a světové klasické hudební tvorby minulých staletí i současnosti.  Zároveň si klade za cíl inspirovat vznik nových děl či projektů a rovněž edukativně působit na publikum všech generací,“ informují o směřování festivalu jeho organizátoři.


pondělí, 10 červen 2019 06:54

Óda na radost uzavře 50. sezónu pardubické filharmonie

Devátou symfonií s Ódou na radost uzavře ode dneška do středy svoji jubilejní 50. sezónu Komorní filharmonie Pardubice. Pro orchestr je to ale dvojí loučení, protože po této sérii koncertů zároveň dočasně přeruší účinkování v Sukově síni Domu hudby před jeho rekonstrukcí. Jako hosty si filharmonie pozvala Pražský filharmonický sbor, který připravil Lukáš Vasilek, a sólisty, kterými budou sopranistka Marie Fajtová, altistka Markéta Cukrová, tenorista Richard Samek a basista David Nykl. Taktovky se ujme šéfdirigent tělesa Stanislav Vavřínek. Před středečním koncertem navíc proběhne v Malém sále tradiční beseda s protagonisty programu. „Každé uvedení Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena vybočuje významem i mimořádností svého hudebního sdělení z běžné řady skladeb uváděných na obvyklých koncertech,“ říká k Beethovenovu dílu dramaturg orchestru Bohuslav Vítek, „pravděpodobně žádné jiné dílo na nás nepůsobí takovou aktuálností a obsahem své výpovědi, takovou přesvědčivostí a silou hudebního vyjádření.“  Óda na radost funguje už řadu let jako hymna Evropské unie a i v minulosti měla několikrát společensko-politickou funkci. Celou symfonii provedly spojené německé sbory a světové orchestry pod taktovkou Leonarda Bernsteina v roce 1989 na oslavu pádu totalitního režimu.


neděle, 09 červen 2019 18:30

Vinořská benefice v Zámeckém areálu Ctěnice: hudební mládí i renomovaní umělcí

Letošní tradiční koncert, který organizuje městská část Praha-Vinoř, je beneficí ve prospěch desetiletého Samuela Buška, který žije sám s maminkou a statečně bojuje s osteosarkomem stehenní kosti. Veřejná sbírka, kterou letos na jaře zorganizovala místní Kulturní komise, nese název „Najednou po jedné“. Dramaturgii koncertu vytvořila mladá sopranistka Nikola Uramová, která k sobě přizvala cembalistku Jiřinu Dvořákovou-Marešovou, hobojistu Jiřího Sejkoru a fagotistu Ondřeje Šindeláře. Organizátor koncertu a neúnavný propagátor klasické hudby Robert Rytina pak pozval ještě další tři účinkující, těmi budou sólistka Opery Národního divadla, sopranistka Anda-Louise Bogza, harfistka Kateřina Englichová a mladý slovenský basista Peter Kellner. „Tento absolvent salcburského Mozartea má za sebou hostování či angažmá na mnoha prestižních scénách včetně londýnské Royal Opera Covent Garden, Salzburger Festspiele, Opera Graz nebo Wiener Volksoper. Od letošní sezóny je sólistou Vídeňské státní opery, kde už ztvárnil například Panthea v Berliozových Trójanech, Hraběte Lamorala v Arabelle nebo Masetta v Donu Giovannim... Na sestavu umělců, kterou se pro koncert podařilo oslovit, jsem zkrátka moc pyšný a všem jim nesmírně děkuji za jejich vstřícnost,“ doplňuje pěvcův profil i své poděkování Robert Rytina a sděluje: „Vstup je volný, ale budeme rádi za každý příspěvek do kasiček na sbírku Najednou po jedné.“ Koncert se koná ve středu 12. června od 19:00 v Zámeckém areálu Ctěnice v Praze-Vinoři.


neděle, 09 červen 2019 11:51

Concertino Praga v Praze a v jižních Čechách

Laureáty letošní rozhlasové soutěže Concertino Praga doprovodí dnes večer v Rudolfinu v Praze Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Marka Šedivého. Soutěž se uskutečnila v kategoriích harfa, klavír, housle a violoncello. Jejím absolutním vítězem se v únoru stal patnáctiletý klavírista Jan Čmejla, v jehož podání dnes zazní virtuózní třetí věta z 1. klavírního koncertu Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Dále jsou na programu Claude Debussy, Edward Elgar, Franz Liszt, Joseph Haydn nebo Camille Saint-Saëns. Vítězové Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga, která měla letos už 53. ročník, vystoupí tradičně v příštích dnech také v rámci Jihočeského festivalu Concertino Praga na komorních koncertech 10. června v Maškarním sále zámku v Českém Krumlově, 11. června ve Vokově sále zámku v Bechyni, 12. června ve Schwarzenberské hrobce v Třeboni a 14. června v Rytířském sále na zámku v Jindřichově Hradci. V soutěži se utkalo svými nahrávkami 31 mladých interpretů z Arménie, Bulharska, Nizozemska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovinska, Ukrajiny a Velké Británie. Českou republiku reprezentovalo pět soutěžících. Od roku 2020 jsou spolupořadateli soutěže Český rozhlas a s ním nově Akademie klasické hudby. Soutěž bude tříkolová, finálové kolo se nově bude konat formou veřejného koncertu. Ten první se uskuteční 12. září 2020 v rámci hudebního festivalu Dvořákova Praha.


neděle, 09 červen 2019 08:22

Českolipský kruh přátel hudby uzavře Belfiato Quintet

Poslední koncert letošní sezony nabídne druhý ročník Českolipského kruhu přátel hudby v úterý 11. června v 19 hodin. Pod širým nebem v českolipském Městském parku vystoupí mladé dechové Belfiato Quintet složené z vynikajících sólových, komorních i orchestrálních hráčů - hobojisty Jana Součka, flétnisty Oty Reipricha, klarinetisty Jiřího Javůrka, fagotisty Ondřeje Šindeláře a hornistky Kateřiny Javůrkové. Na koncertě zazní v dechové úpravě předehra k opeře Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta, Dechový kvintet D dur č. 3, op. 91 z pera českého skladatele působícího v Paříži Antonína Rejchy, Humoreska Alexandera Zemlinského, nebo úprava Dvořákova „Amerického“ smyčcového kvartetu. Ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Českolipska bude úvod koncertu již tradičně patřit dalšímu představení výrazné osobnosti spjaté s Českou Lípou. „Tentokrát půjde o osobnost z oboru sběratelství – rodáka z České Lípy, který působil jako textilní továrník, zanícený sběratel a zakladatel muzea, Heinricha Wedricha. Ten se narodil v roce 1835 v České Lípě a jeho sbírky umělecké i přírodovědné se staly dědictvím města Česká Lípa. Jeho život se uzavřel v rodné České Lípě v roce 1904,“ doplňují organizátoři, kteří v případě špatného počasí volně přístupný koncert přesunou kostela Mistra Jana Husa. Součástí posledního hudebního setkání v této sezoně bude i občerstvení z nedalekého pivovaru.


sobota, 08 červen 2019 18:47

Hybatele rezonance zakončí v pondělí Ivo Kahánek

Klavírní cyklus Hybatelé rezonance uzavře v pondělí 10. června v Anežském klášteře v Praze Ivo Kahánek, jeho komorní sólový recitál začíná v půl osmé. Bude tak následovat Tomáše Kača, Beatu Hlavenkovou a Jana Bartoše. Na mistrovskému nástroji C. Bechstein přednese Partitu č. 1 B dur, BWV 825 Johanna Sebastiana Bacha, 8 preludií, op. 30 Miroslava Kabeláče, poslední klavírní skladbu Leoše Janáčka V mlhách a Beethovenovu Sonátu č. 8 c moll, op. 13 „Patetickou“. „Program jsem připravil na míru prostoru Anežského kláštera. Volil jsem větší zastoupení starší hudby. Zároveň jsem jej koncipoval jako určitou harmonii protikladů: světová hudba, zastoupená Bachem a Beethovenem, tvoří rámec koncertu, do nějž je zasazen český blok – emocionálně vypjatý Janáček a mystický Kabeláč. Střídají se tedy hudební styly, střetává se objektivněji cítěná hudba s vysoce subjektivní a v neposlední řadě se potkává český hudební svět s německým,“ říká k osobně vybrané dramaturgii koncertu Ivo Kahánek. Cyklus Hybatelé rezonance bude pokračovat i v příští sezóně a jeho program bude oznámen právě v pondělí.


sobota, 08 červen 2019 08:55

Festival Mahler Jihlava dnes a v úterý

Dnes se na Mezinárodním hudebním festivalu Hudba tisíců Mahler Jihlava koná koncert k 30. výročí odstranění hranic s Rakouskem. Od 19 hodin ve Velké gotické síni radnice Jihlava zahraje rakouský komorní orchestr Allegro Vivo (což je zároveň název dolnorakouského festivalu) suitu Z časů Holbergových Edvarda GriegaPiazzollovo Cuatro estanciones porteñas (překládáno jako Čtvero ročních období v Buenos Aires) a Dvořákovu Serenádu E dur. Uměleckým vedoucím orchestru je houslista a dirigent Vahid Khadem-Missagh. „Festival Allegro Vivo oslavil v roce 2018 čtyřicáté výročí své existence. Jeho zakladatel, významný houslista, dirigent a producent Vahid Khadem-Missagh se rozhodl založit festival v prostředí Dolního Rakouska – Waldviertel, což je z hlediska přírodních krás a kulturních památek velmi zajímavá oblast, navíc sousedící na své severní hranici s Českou republikou.  V minulosti zde existovaly přirozené sousedské a příhraniční vazby, které se v současnosti po roce 1989 začaly postupně obnovovat. Festival postupně vybudoval prestižní „Evropské centrum komorní hudby“ a stal se místem, kde se setkávají významné osobnosti světového interpretačního umění s mladými umělci z Rakouska i z dalších zemí Evropy i zámoří,“ doplňují organizátoři. V úterý 11. června od 19 hodin se pak v Horáckém divadle v Jihlavě uskuteční vystoupení Lisztova komorního orchestru (The Ferenc Liszt Chamber Orchestra) z Budapešti s uměleckým vedoucím Péterem Tfirstem. Na koncertě zazní Mozartovo Divertimento D dur K. 136, a taky Serenáda G dur K. 525 „Malá noční hudba“. Gustavu Mahlerovi, nositeli jména festivalu, bude svým způsobem patřit závěrečná skladba koncertu Smyčcový kvartet č. 14 d moll „Smrt a dívka“ Franze Schuberta, který právě Mahler pro komorní orchestr upravil.


pátek, 07 červen 2019 10:52

Závěr festivalu Kutná Hora dnes, zítra a v neděli

Dvanáctý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora spěje ke svému konci. Dnes od půl osmé v chrámu sv. Barbory bude mít sólový recitál v současné době jeden z nejsledovanějších klavíristů mladé generace Lukáš Vondráček. Zahraje Sonátu pro klavír č. 10 C dur, K. 330 Wolfganga Amadea Mozarta, Dětské scény, op. 15 Roberta Schumanna, Vzpomínky, op. 6 Vítězslava Nováka, Sukovu Píseň lásky, op. 7 a koncert uzavře částmi Cibulička, Hulán a Skočná z druhé řady cyklu České tance Bedřicha Smetany. Závěrečný koncert se taky odehraje v půl osmé ve sv. Barboře, a to zítra. Orámuje ho PhilHarmonia Octet Prague, který hraje ve složení Vilém Veverka a Monika Boušková – hoboje, Irvin Venyš a Karel Dohnal – klarinety, Ondřej Vrabec a Přemysl Vojta – lesní rohy a Václav Vonášek s Martinem Petrákem – fagoty. Tato vynikající sestava sólových i komorních hráčů na začátku zahraje Mozartovu Serenádu pro dechy č. 11 Es dur K. 375 a na konci Dvořákovu Serenádu pro dechové nástroje, violoncello a kontrabas d moll, op. 44. Violoncellový part zahraje Jiří Bárta a kontrabasu se ujme Pavel Nejtek. Mezi serenádami zazní v podání houslistů Romana Patočky a Matouše Pěrušky, violisty Karla Untermüllera a violoncellistů Kristiny Vocetkové s Jiřím Bártou Beethovenův Smyčcový kvintet A dur „Kreutzer“. Jako tradičně je v plánu festivalový „dovětek“ v kostele Zvěstování Panny Marie v Bohdanči u Kutné Hory. Tam se v neděli 9. června od tří hodin odpoledne ještě jednou sejdou Roman Patočka s Jiřím Bártou. Zazní Bachova Suita č. 3 C dur BWV 1009 pro sólové violoncello a Sonáta č. 1 g moll BWV 1001 pro sólové housle. Společně Postludium (jak koncert nazval dramaturg festivalu) oba protagonisté uzavřou Sonátou pro housle a violoncello Maurice Ravela.


pátek, 07 červen 2019 07:35

Dvořákova opera Šelma sedlák po letech na jevišti

Soubor opery plzeňského Divadla J. K. Tyla uvede v sobotu v premiéře novou inscenaci Dvořákovy komické opery Šelma sedlák. Neoprávněně opomíjené dílo, jehož děj se odehrává na Domažlicku v 18. století, se znovu zařadí do repertoáru divadla po 65 letech.  Stane se tak v režii Zbyňka Brabce a v hudebním nastudování Jiřího Štrunce. V ústřední zamilované dvojici v rolích Bětušky a Jeníka uvidí diváci oblíbenou sopranistku Ivanu Veberovou v alternaci s finalistkou Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka Marií Schmidtovou a tenoristy Tomáše Kořínka nebo Amira Khana, který se stal sólistou opery na počátku tohoto roku a již se s úspěchem představil v inscenacích Iris, Idomeneo a Nabucco. Dvořákova opera Šelma sedlák měla premiéru 27. ledna 1878 v Praze. Je skladatelovou pátou operou. „Hudba Šelmy sedláka je radostná, v národním tónu, čehož Dvořák dosahuje zejména hojným používáním českých tradičních tanců, zejména polky. Je také plná komplikovaných ansámblů se zajímavým vedením zpěvních hlasů. Hudba této opery je typicky dvořákovsky zdravá, a přestože patří k raným dílům, je v ní již mnoho z toho, co známe v jeho pozdější tvorbě,“ přibližuje operu dirigent Jiří Štrunc. Dramaturg a režisér Zbyněk Brabec to potvrzuje: „Po hudební stránce se jedná o zralé dílo již renomovaného skladatele, v němž vyniká česká melodika, kde je vypracovaná rytmická stránka i harmonie s instrumentací.“ Šelma sedlák, ač v poválečném období patřil k populárním operám, se u nás v posledních letech hrál velmi sporadicky. Plzeňské divadlo tuto ryzí českou klasiku uvedlo naposledy v roce 1954 v režii Bedřicha Kramosila a pod taktovkou Alberta Rosena. Nyní připravuje inscenaci pro všechny věkové skupiny. „Žádná Dvořákova opera se nehraje bez škrtů. K těm jsme přistoupili i v naší inscenaci, abychom jí zajistili větší spád a aby byla přijatelná pro dnešního diváka. Jsem přesvědčen, že půvabný lidový příběh diváky dojme i pobaví zároveň,“ vysvětluje režisér. Libreto nezapře inspiraci z tehdy úspěšných děl, jako byla Smetanova Prodaná nevěsta či Mozartova Figarova svatba. Bohatý sedlák zaslíbí svou pohlednou dceru Bětušku, milující chudého Jeníka, bohatému ženichovi. A tak se rozehrává příběh, ve kterém téměř každý připravuje nějakou lest a zároveň se stává i obětí.

 


čtvrtek, 06 červen 2019 07:13

Dnes v Hradci Králové: Benefice plná legend a ság

Dnešní mimořádný koncert, který pořádá Filharmonie Hradec Králové, je beneficí pro Oblastní charitu Hradec Králové na podporu výstavby lůžkového hospice ve Stěžerách u Hradce Králové. Od půl osmé v sále filharmonie budou před zdejším orchestrem stát studenti Universität der Künste Berlin, kteří se zúčastnili dirigentských kurzů. Jejich uměleckým garantem je Harry Curtis, který na univerzitě v Berlíně vyučuje právě obor dirigování. Na koncertě zazní Předehra k opeře Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta, orchestrální fantazie Noc na Lysé hoře Modesta Petroviče Musorgského v úpravě Nikolaje Rimského Korsakova, Suita z baletu Louskáček Petra Iljiče Čajkovského, Dvořákova symfonická báseň Polednice a suita Aladin Carla Nielsena. Martin Weisbauer z Oblastní charity Hradec Králové k projektu a benefičnímu koncertu dodává: „V dnešní době umírá mnoho lidí osamoceno, často bez využití všech moderních metod paliativní medicíny. Výtěžek koncertu bude proto věnován na podporu výstavby lůžkového hospice ve Stěžerách u Hradce Králové. Toto zařízení si klade za cíl zlepšit dostupnost péče o lidi nevyléčitelně nemocné a přispět k tomu, aby byl jejich život i v závěru důstojný. V uvedeném zařízení, jehož investorem i budoucím provozovatelem bude Oblastní charita Hradec Králové, bude zejména lůžkový hospic, ambulance paliativní péče, zázemí střediska Domácí hospicové péče a půjčovna kompenzačních pomůcek. Projekt vzniká v souladu se strategickými dokumenty města Hradec Králové i Královéhradeckého kraje, doporučuje ho vedení Fakultní nemocnice Hradec Králové i další odborníci z oblasti paliativní a hospicové péče. V současné době usilujeme o soustředění finančních prostředků z různých zdrojů na první etapu – projektovou dokumentaci k výstavbě lůžkového hospice. Všem účastníkům koncertu předem srdečně děkujeme za jejich zájem podpořit změnu k lepšímu!“


středa, 05 červen 2019 06:47

Závěrečné koncerty 70. sezony Slovenské filharmonie

Koncertní sezona Slovenské filharmonie jde do finále. Orchestr, který bude na podzim slavit 70 let, čekají 6. a 7. června koncerty v Redutě, na kterých zazní Symfonie č. 85 B dur „La Reine“ Josepha Haydna, Symfonie č. 31 D dur „Pařížská“ Wolfganga Amadea Mozarta a Beethovenova Třetí symfonie Es dur „Eroica“. Orchestr bude řídit jeho šéfdirigent James Judd. 12. a 13. června se na stejném místě filharmonie blýskne v posledním symfonickém koncertě v klavírních dílech Wolfganga Amadea Mozarta pod taktovkou bulharského dirigenta Pavla Baleffa. Zazní předehra k opeře Figarova svatba, Koncert pro klavír a orchestr č. 20 d moll, Koncert pro dva klavíry a orchestr č. 10 Es dur a Koncert pro tři klavíry a orchestr F dur. Sólových partů se ujmou Marian Lapšanský, Jakub Čižmarovič a Ladislav Fančovič. Komorní pěvecký koncert je přichystán na 11. června do Malého sálu Slovenské filharmonie. Ve Večeru písní se představí dvojice mladých zpěváků Dávid Harant – baryton a Katarína Flórová – soprán. Společně s klavíristou Róbertem Pechancem přednesou písně Hugo Wolfa, Ludwiga van Beethovena, Francesca Paola Tostiho, Eugena Suchoně, Mikuláše Schneidera-Trnavského, Antonína Dvořáka a Sergeje Rachmaninova. Závěrečný koncert cyklu Hudba v chrámech se uskuteční 16. června v kostele Nejsvětějšího Spasitele (Jezuitský kostel) a Slovenský komorní orchestr se Slovenským filharmonickým sborem přednesou Schubertovu Mši č. 4 C dur a duchovní skladbu lotyšského skladatele Pēterise  Vaskse Da Pacem, Domine. 16. června ukončí sezonu hostování Cleveland Youth Orchestra a během léta se Slovenská filharmonie, Slovenský filharmonický sbor a Slovenský komorní orchestr objeví v několika slovenských a zahraničních městech.


úterý, 04 červen 2019 19:06

Eben, Šostakovič, Vasks, Dvořák, Piazzolla, Janáček a Bach na festivalu v Kutné Hoře

Okna podle Marca Chagalla, skladba Petra Ebena pro trubku a varhany inspirovaná jeruzalémskými synagogálními vitrážemi, to je jedna z hlavních položek dnešního koncertu na 12. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora.  S Markem Zvolánkem ji večer v chrámu sv. Barbory hraje varhanice Michaela Káčerková. Koncert vystihují čtyři „M“ – pojmy mysticismus, minimalismus, modlitba a meditace. Zazní v jeho programu také prolog z Ebenova varhanního cyklu Labyrint světa a ráj srdce, inspirovaného stejnojmenným dílem protestantského myslitele a teologa Komenského, a skladba The Fruit of Silence (Ovoce ticha), kterou na text misionářky Matky Terezy napsal pro smíšený sbor, klavír, dvoje housle, violu a violoncello světově proslulý lotyšský autor Peteris Vasks. Charakterizoval dílo jako velmi klidnou meditaci o symbolu cesty, která má pět zastavení – modlitbu, víru, lásku, službu a mír. Eben, Vasks i Dmitrij Šostakovič jsou skladatelé, jejichž život poznamenaly v Československu a v Sovětském svazu politické represe. První dva hledali inspiraci v duchovním umění, Šostakovič v groteskních a tragických hudebních polohách. Od něj zazní na koncertě suverénně a mistrovsky stylizovaný Kvintet pro klavír, dvoje housle, violu a violoncello g moll, op. 57 z válečného roku 1940. Ironií osudu byl autor právě za tuto skladbu vyznamenán Stalinovou cenou – a stejný komunistický diktátor ho o pár let později obvinil z estetického formalismu, jdoucího proti zájmům pracujícího lidu… Na koncertě se vedle několika instrumentalistů podílí rovněž Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl a studentský sbor Gaudeamus. Festivalový program s deseti koncerty je rozvržen na dny od 1. do 9. června. Ve středu hrají houslistka Corinne Chapelle a pianista Konstantin Lifschitz sólové skladby od Bacha a Janáčka. Ve středu zahrají Dvořáka a Piazzollu Terezie Fialová – klavír, Roman Patočka – housle a Jiří Bárta – violoncello. Na festivalu pak vystoupí klavírista Lukáš Vondráček a na závěr PhilHarmonia Octet Prague.


úterý, 04 červen 2019 15:17

Kytarista Milan Zelenka oslavil osmdesátiny

Přední český klasický kytarista a skladatel Milan Zelenka se dnes dožívá 80 let. Má za sebou bohatou koncertní a pedagogickou kariéru a je laureátem mezinárodních kytarových soutěží v Moskvě a ve Vídni. Studoval na Pražské konzervatoři u Štěpána Urbana a sám dlouhá léta působí pedagogicky na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze, kde se 23. května konal k umělcovým narozeninám gratulační koncert. K nejznámějším žákům Milana Zelenky patří Rudolf Dašek, Lenka Filipová, Lubomír Brabec nebo Pavel Steidl, který byl mezi ostatními gratulanty na koncertě přítomen a také na něm zahrál. Koncert byl poskládán z kompozic a úprav Milana Zelenky – zazněly dvě části z Janáčkova cyklu Po zarostlém chodníčku, Roudnické obrazy, Suita Castelnuovo, Gemini, Slavnostní suita, Memory a v závěru Koncert Hommage à M. Zelenka, kterou oslavenci věnoval jeho syn, kytarista Vilém Zelenka. Ostatními účinkujícími byli Lukáš Vencovský, Filip Moravec, Kristýna Švábová, Martin Klančík, Jan Tuláček, Tomáš Hanzlíček, Jan Irving, Ivana Bažantová, Nikita Krein a orchestr HAMU. Redaktorka Českého rozhlasu Nikola Prokopcová s dnešním jubilantem na konci minulého roku natočila dokument o pozdních létech kytaristy Milana Zelenky s názvem Struna a vlasec.


úterý, 04 červen 2019 13:13

Arturo Sandoval zítra a pozítří hostem FOKu

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK pozval do Prahy vyhlášeného sólistu - zítra a pozítří tak v Praze vystoupí kubánský trumpetista, hráč na křídlovku, klavírista a skladatel Arturo Sandoval, který v roce 1990 během turné se slavným Dizzym Gillespiem emigroval do USA. „Narozen v chudobě na Kubě, kde byl pronásledován tamní vládou, riskoval všechno, aby se mohl podělit se světem o svůj hudební dar,“ řekl o něm Barrack Obama, když mu uděloval Prezidentskou medaili svobody. Ve středu a ve čtvrtek vždy od 19:30 zazní ve Smetanově síni Obecního domu skladby George Gershwina, Dizzyho Gillespieho, Aarona Coplanda, ale také kusy, které napsali Arturo Sandoval a dirigent koncertu Jan Kučera, který pro příležitost pražského koncertu s FOK zaranžoval pro orchestr Sandovalovu skladbu Caribeňo. „S kubánským zázrakem a držitelem deseti Grammy Arturo Sandovalem jsme se potkali díky Smetanově Litomyšli 2017. Tehdy to byl den s Arturo Sandovalem. Odpoledne koncert, kde s FOK a Janem Kučerou bravurně provedl svůj druhý trubkový koncert. Večer jam session s předními českými jazzmany, za klavírem Jan Kučera. Arturo se tak rozjel, že za klavír zasedl i on. Občas i za bicí. A skvěle zpíval. Se stejným očekáváním neočekávatelného je proto třeba hledět i na červnové setkání v roce 2019. Vždyť Arturo bude opět na pódiu s Janem Kučerou a FOK! Vzácnými hosty na koncertech budou rovněž zaměstnanci Akademie věd ČR, která je proslulá i svou hudbymilovností,“ poznamenává dramaturg orchestru Martin Rudovský.


úterý, 04 červen 2019 10:18

Přijel orchestr z Toulouse, končí Pražské jaro

Letošní Pražské jaro uzavírají dva koncerty proslulého francouzského tělesa Orchestre National du Capitole de Toulouse, které jsou jeho festivalovým i českým debutem. Po pondělním programu, jehož sólistou byl flétnista Emmanuel Pahud, hrají hosté dnes večer ještě jednou. Očekáván je houslista Renaud Capuçon jako sólista Dvořákova Houslového koncertu. I dnes na stupínku stojí šéfdirigent Tugan Sochijev. Jejich vystoupení ve Smetanově síni je závěrečným koncertem 74. ročníku Pražského jara. I dnešní večer je koncipován jako slovansko-francouzský hudební dialog. Orchestr z Toulouse, města na jihozápadě Francie, je po léta považován za ztělesnění francouzského ideálu orchestrálního zvuku, kultivovaného a průzračného. Obecně panuje shoda, že Sochijev (který je zároveň hudebním ředitelem dvou dalších institucí, moskevského Velkého divadla a Deutsches Symphonie-Orchester Berlin) během více než desetiletého působení v čele francouzského tělesa obohatil zmíněný zvukový ideál o technickou brilanci a ruskou živelnost. Na programu je dnes Debussyho Moře,  patřící k vrcholným dílům francouzského impresionismu. Stravinského Pták Ohnivák, který večer završí,  ohromuje pestrou škálou orchestrálních barev a brilantně tak navazuje na instrumentační mistrovství francouzských impresionistů. Další spojitost s Francií je v osobě baletního impresária Sergeje Ďagileva, pro jehož soubor Stravinskij balet zkomponoval. Světová premiéra se odehrála roku 1910 v Pařížské opeře. Houslový koncert Antonína Dvořáka zahraje Capuçon na své housle Guarneri del Gesù „Panette“ z roku 1737. Klíčovou osobností v jeho kariéře byl Claudio Abbado, jehož doporučení jej dovedla k nejvýznamnějším orchestrům a dirigentům Evropy a Ameriky. V roce 2013 s Capuçonem na Pražském jaru hrála pianistka Khatia Buniatishvili.


úterý, 04 červen 2019 07:12

Orchestr BERG: polední Hudba k siréně a večerní Tehillim

V rámci projektu Hudba k siréně pořádá zítra Orchestr BERG poslední předprázdninové alternativní setkání s další světovou premiérou. V 11:50 se na Gymnáziu Jana Keplera v Praze rozezní nová skladba Martina Klusáka Podhoubí, jejíž část od 11:57 se zvukem sirén převezme do přímého přenosu Český rozhlas Vltava. Celou akci najdou zájemci i na facebookovém streemu. Do provedení novinky, která reaguje na studentský aktivismus v oblasti ochrany životního prostředí, autor zapojil celkem deset studentů. Pro veřejnost se také výjimečně otevře architektonicky vydařená přístavba gymnázia z roku 2009. Večer od 19:30 pak zazní v jednom z nejnovějších pražských sálů DOX+ koncert ze skladeb Arvo Pärta, Steva Reicha a našeho Petra Wajsara, ke kterému organizátoři uvádí: „Dva zásadní představitelé hudebního minimalismu – jeden z Východu, druhý ze Západu, dvě skladby, které zaujímají významné místo v jejich tvorbě. V případě Estonce Arvo Pärta šlo o totální umělecký přerod, pro Američana z New Yorku Steva Reicha znamenalo Tehillim přelomovou skladbu hned z několika důvodů. Obě díla navíc spojuje práce s texty z biblické Knihy žalmů. Na programu je také novinka skladatele Petra Wajsara, se kterým Orchestr BERG intenzivně spolupracuje již téměř dvacet let a za tu dobu uvedl jeho devět nových skladeb. Ta desátá vznikla pro špičkového mladého trombonistu Štěpána Janouška a uplatňuje principy řízené improvizace. V Tehillim, které klade mimořádné nároky na interpretaci, se představí unikátní kvarteto zpěvaček – přesně podle instrukcí autora z oboru autentické interpretace staré hudby a jazzu.“ Pärtova skladba nese název U řek babylónských – tam jsme sedávali a plakali a zazní v Čechách vůbec poprvé. Wajsarova skladba se jmenuje Algorytmus pro trombón a malý orchestr. V Reichově Tehillim se představí v sólových pěveckých partech Pavla Radostová, Sylva Sasková, Veronika Vítová a Alice Bauer. Orchestr BERG bude řídit jeho šéfdirigent Peter Vrábel.


pondělí, 03 červen 2019 06:57

Festival A. Dvořáka nabídne školní projekty, immersive concerts a houslové duo s varhanami

Tento týden bude na Hudebním festivalu Antonína Dvořáka od ostatního programu zcela odlišný. Zítra ožije Příbram Dnem Antonína Dvořáka - dvaceti koncerty a pořady. Umělecká setkání se odehrají na nejrůznějších místech i přímo v ulicích města. Na projektu se aktivně podílí příbramské základní umělecké školy a žáci základních a středních škol. Například dopoledne se uskuteční interaktivní pořady Petry Žďárské o hudebních nástrojích „Hraji, hraješ, hrajeme …. na cembalo“ určený dětem od 6 do 9 let, v programu „Letem hudebním světem“ Václav Tobrman představí improvizační a hudební show, která předvede provázanost jednotlivých hudebních žánrů a dokáže to, že hudba je skutečně jenom jedna. Český výrobce kytar Petr Láska ve svém pořadu „Jak vzniká … kytara“ seznámí nejmenší posluchače s tím, jak vytváření tohoto nástroje probíhá a v pořadu „Co je …. operní sbor“ představí Anna Novotná Pešková mladým divákům zajímavý svět opery, kde je sbor stejně důležitý jako sólisté a některé sborové party jsou dokonce slavnější než árie. Kromě těchto akcí určeným školám v 11 hodin před budovou příbramské nemocnice zahraje trombonové kvarteto HAMU, flétnový soubor ZUŠ A. Dvořáka a akordeonové duo ZUŠ na nám. T. G. Masaryka. Ve 12:30 na Masarykově náměstí zahrají a zazpívají ještě žesťový soubor a pěvecký sbor Světlušky ZUŠ A. Dvořáka, ve 13:30 se ve foyeru příbramské nemocnice odehraje koncert Unique kvarteta a smyčcového souboru, kvarteta příčných fléten a kytarové komorní hry ZUŠ na nám. T. G. Masaryka a na třetí hodinu odpolední je naplánován koncert Unique kvarteta, pěveckého sboru Canzonetta a žesťového souboru ZUŠ na nám. T. G. Masaryka. Součástí Dne s Antonínem Dvořákem je rovněž unikátní koncert v Domě Natura. Od 19 hodin se zde bude konat tzv. immersive concert v podání Příbramské filharmonie a dirigentů Debashishe Chaudhuriho z Indie a Davida Rutherforda z USA. V těchto koncertech se ruší odstup mezi umělci a diváky, kteří se stávají nedílnou součástí uměleckého výkonu a zažijí hudbu zevnitř tělesa, které jí provádí. Na koncertě zazní skladby Willa Mariona Cooka, Rubena Goldmarka, Johna Stepana Zamecnika (amerického skladatele a dirigenta, jehož rodiče pocházeli z Čech) a Oskara Nedbala. Koncert se bude opakovat ve středu od 18 hodin ve Waldorfské škole. Předposledním koncertem letošního ročníku festivalu bude ve čtvrtek 6. června v kostele sv. Jakuba od sedmi hodin večer hudební setkání s manželským houslovým duem Spohr Violin Duo a varhaníkem Pavlem Černým. Na koncertě zazní skladby od Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka, Josefa Suka nebo Leoše Janáčka.


neděle, 02 červen 2019 13:57

Závěr sezóny České filharmonie: Eschenbach a Bell, Welser-Möst a open air s Keithem Lockhartem

Po úspěšném turné České filharmonie v Číně se orchestr vrátil do svého domovského Rudolfina, aby nabídl ještě několik koncertů a uzavřel sezonu tradičním open air koncertem na Hradčanském náměstí. Přinášíme výběr koncertů, které si jistě zaslouží pozornost. Večery od 5. do 7. června vždy od 19:30 budou patřit dvěma americkým umělcům – houslistovi Joshuovi Bellovi, který se ujme sólového partu v Třetím houslovém koncertu Camilla Saint-Saënse a dirigentovi Christophovi Eschenbachovi. Ten s Českou filharmonií přednese ještě Třetí symfonii Antona Brucknera. 26. až 28. června, opět od půl osmé večer, se s naším předním orchestrem poprvé představí vynikající a světové uznávaný rakouský dirigent Franz Welser-Möst, který je už delší dobu šéfdirigentem Clevelandského orchestru ve Spojených státech. Na programu bude Třetí symfonie Franze Schuberta a Sinfonia Domestica Richarda Strausse. Ještě před tímto koncertem se na Hradčanském náměstí 19. června od 20:20 uskuteční open air koncert, který bude v přímém přenosu přenášet ČT art. Na programu bude tentokrát filmová hudba ze Star Wars, Harryho Pottera a dalších snímků. Vedle České filharmonie pod taktovkou Keithe Lockharta se představí houslistka Olga Šroubková a trio Time for Three. Večer bude moderovat generální ředitel České filharmonie David Mareček. Vstupné je zdarma.


neděle, 02 červen 2019 07:35

Zítra začíná festival Tanec Praha 2019

Tanec Praha 2019, o kterém jsme psali zde, začíná už zítra a nově nabídne i představení v Jihlavě. Zahájení proběhne ve třech večerech v divadle Ponec, a to choreografií Let Me Change Your Name nekonformní Jihokorejky Eun-Me Ahn, která se na festivalu představila s velikým úspěchem už loni v představení Dancing Grandmothers. Tanec Praha 2019 bude trvat až do 22. června a kromě Prahy, kde se bude odehrávat na více místech, se bude konat v dalších 22 městech a obcích České republiky a nabídne doprovodný program ve formě workshopů, diskusí nebo fotografické dokumentace z výzkumu na africkém kontinentu. Za zmínku stojí i mezinárodní projekt „Eymen“ Úhel pohledu (“Eymen“ Point of View), který připravují české organizace ve spolupráci s Institutem afrických studií v Ghaně a jeho Národním tanečním souborem (Ghana Dance Ensemble). Představení se uskuteční 12. června od 18 hodin v Parku Gustava Mahlera v Jihlavě. „Odrazovým můstkem byla cesta tanečnice a choreografky Lenky Knihy Bartůňkové a zpěvačky Ridiny Ahmedové do hlavního města Ghany Akkry, kde začaly se sběrem audio materiálu pro představení, jehož tématem je stáří a smrt: nahrávaly s řadou místních rozhovory na toto téma. Po návratu pokračovaly ve sběru materiálu tak, aby vznikla mozaika výpovědí na téma smrt,“ sdělují organizátoři projektu. Představení lze v průběhu konání festivalu vidět i na zámku v Chocni, v pražské Stromovce, v Kladrubském a Broumovském klášteře, v Městském muzeu ve Volyni, v synagoze ve Čkyni, ve Svatoboru u Sušice a na Tržní kolonádě v Karlových Varech. 


sobota, 01 červen 2019 08:11

ZUŠ Open a dnešní Den dětí v Litni

Happening ZUŠ Open, kterému se průběžně věnujeme, se kromě jiných míst v České republice, bude odehrávat od dnešních dopoledních hodin až do večera i v prostorách středočeského zámku Liteň. Dnešní oslava Dne dětí s názvem ZUŠparáda pod hlavičkou ZUŠ Řevnice se koná ve spolupráci s Festivalem Jarmily Novotné. Celodenní akce zahrnuje program napříč obory, prezentaci hudebních sborů a souborů mnoha žánrů, rozsáhlou výstavu v zahradě, historické i lidové tance, provedení autorského muzikálu či živou fotolaboratoř. Ředitelka neziskové organizace Zámek Liteň Ivana Leidlová ke spolupráci s organizátory ZUŠ Open a k odkazu slavné české sopranistky Jarmily Novotné poznamenává: „Liteňský zámek je spojen zejména s osobností legendární pěvkyně Jarmily Novotné, která zde s rodinou prožila několik šťastných let. Jarmila Novotná si zakládala na podpoře mladých umělců, o což se v návaznosti na její odkaz snažíme i my. A tak máme velkou radost, že vedle pořádání interpretačních kurzů pro mladé či začínající profesionální hudebníky, které se v Litni letos uskuteční šestým rokem, a dalších aktivit, můžeme dát příležitost k sebevyjádření mladým ještě touto cestou.“ Slavnostní zahájení akce začne v 11 hodin a program potrvá do 18 hodin, vstup je zdarma.  


pátek, 31 kvě 2019 08:57

100 let Jihočeského divadla – Maringotka a Kabinet zázraků

Rok 2019 je pro Jihočeské divadlo obzvlášť významný, protože nadcházející sezóna divadla bude již stá. „Datum výročí připadá na 6. září, ale protože tento rok provází divadlo i další významná výročí, budeme si je připomínat po celou sezónu. Mimo region jsme oslavy zahájili na konci února v Praze první divadelní přehlídkou Jihočeského divadla s názvem Jižní spojka. Na jihu Čech startujeme oslavy právě v těchto dnech,“ oznamují organizátoři. Dnes se v rámci čtvrtého ročníku slavnosti Posousedsku uskuteční výstava k dalšímu jihočeskému výročí – sedmdesátinám Malého divadla. Autoři projektu Veronika Poldauf Riedlbauchová, Jan Čtvrtník a Klára Hejlková připravili interaktivní vizuálně-zvukovou instalaci určenou pouze jednomu divákovi v Maringotce Malého divadla po slavném loutkáři Matěji Kopeckém, kde se objeví loutky z inscenací divadla a nová zvuková technologie bude schopná simulovat 3D prostor. Vernisáž s názvem 100 let Jihočeského divadla - Kabinet zázraků připravenou ve spolupráci s Jihočeským muzeem budou moct diváci shlédnout už dnes a výstava pak potrvá do konce října. Expozice v muzeu bude rozdělena do dvou částí. První část představuje klíčové momenty a osobnosti Jihočeského divadla v průřezu deseti dekád. Budou k vidění zajímavé a vzácné dokumenty, archiválie z fondu Jihočeského muzea, Jihočeského divadla i ze soukromých sbírek. Michala Piskačová, která je společně s Helenou Stejskalovou z Jihočeského muzea garantem této výstavy dodává: „Druhá část výstavy je především zážitková. Dopřejeme zde návštěvníkům nahlédnout ´za oponu´, vstoupit do světa snů a iluzí, ´přičichnout´ k tomu, co je to magie divadla, osahat si některé divadelní profese. Na této části konceptu spolupracuje výtvarnice Jitka Nejedlá a bývalá ředitelka písecké Sladovny Tereza Dobiášová.“ Více o oslavách a plánovaných akcích Jihočeského divadla jsme psali ve VýhleduPlus


čtvrtek, 30 kvě 2019 16:05

PFS dnes na festivalu Leoše Janáčka v Honeggerově Králi Davidovi

Druhou komorní verzi dramatického žalmu – oratoria Král David (Le Roi David) člena „Pařížské šestky“ Arthura Honeggera dnes večer v Domě kultury města Ostravy od 19 hodin přednese Pražský filharmonický sbor se svým sbormistrem Lukášem Vasilkem, se sólisty, vypravěčem a Pražským komorním instrumentálním ansámblem. Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka tak dokončí už šestačtyřicet let starý plán toto dílo v Ostravě uvést. Tehdy ho totiž z ideologických důvodů v den koncertu s odkazem na "zájmy pracujícího lidu"  zakázala politická reprezentace města. Honeggerova vokálně symfonická díla jsou Pražskému filharmonickému sboru vlastní – jeho koncerty a nahrávka třetí verze Krále Davida nebo Jany z Arku (Jeanne d'Arc au bûcher) jsou vysoce hodnoceny. Obě díla sbor kdysi natočil pod taktovkou velkého Honeggerova propagátora,  francouzského dirigenta Serge Bauda. Pro dnešní provedení se ženských sólových partů zhostily sopranistka Kateřina Kněžíková a altistka Markéta Cukrová a tenorový part zpívá Martin Slavík, který je členem sboru. Partu vypravěče se ujal herec Jaromír Meduna. Dnes uváděnou podobu díla z roku 1923 chystá Pražský filharmonický sbor i pro nadcházející sezonu doma v metropoli.


čtvrtek, 30 kvě 2019 06:29

Olga Jelínková zítra poprvé jako Markétka v Saarbrückenu

Před nedávnem se česká sopranistka Olga Jelínková stala novou stálou členkou ansámblu operního domu v německém Saarbrückenu, kde ztvárnila už několik rolí. Například Královnu noci z Mozartovy Kouzelné flétny nebo Violetu ve Verdiho opeře La traviata. V závěru letošní sezony přišla další významná role – Markétka z Gounodovy opery Faust a Markétka. „Snažím se o Faustovi zjistit co nejvíce. O inspiraci příběhu, původní verzi, z níž následně Goethe rozvinul své celoživotní filosofické dílo, různých pojetích, výkladech, o všem, co mi může pomoct,“ popisuje Olga Jelínková svou přípravu na roli a dodává: „Velmi se zde dbá na dokonalou francouzštinu, protože Saarbrücken je hraniční město a mnoho místních obyvatel pochází ze smíšených německo-francouzských rodin, případně žijí ve Francii a pracují v Německu nebo naopak.“ Ruský režisér Vasily Barkhatov, který je letos nominován na International Opera Awards, Faustův příběh přenesl do nejaktuálnějších reálií. V zítřejší premiéře bude mladého Fausta zpívat řecký tenorista Angelos Samartzis, starého pak Algirdas Drevinskas z Litvy. Německý basista Markus Jaursch ztvární postavu Mefista, Valentina zazpívá chilský barytonista Salomón Zulic del Canto, Wagnera japonský basista Hiroshi Matsui, Siebela a Martu ztvární německé mezzosopranistky Carmen Seibel a Judith Braun. S Olgou Jelínkovou se v roli Markétky alternuje Australanka Valda Wilson. Obě začínaly v Saarbrückenu současně, a to v sezoně 2017/2018. Operní sbor a orchestr bude řídit šéfdirigent Sébastien Rouland. Další představení do konce této sezony se odehrají 8., 15., 23., 25. a 30. června. O Olze Jelínkové jsme psali již vícekrát, o jejím působení v Saarbrückenu si můžete přečíst v podzimním rozhovoru.


středa, 29 kvě 2019 12:26

Svátky hudby s Václavem Hudečkem v Třebíčí a Moravských Budějovicích

Festival Václava Hudečka, který se pravidelně konal v Moravských Budějovicích na konci prázdnin, změnil název a přemístil do Třebíče, kde ho pořádá tamní kulturní středisko. Program by mohl mít podtitul Od baroka po romantickou operu. V pátek na nádvoří třebíčského zámku a v sobotu v bazilice sv. Prokopa od sedmi hodin večer zazní dva koncerty. Nedělní třetí koncert se ale vrátí "na místo činu" a uskuteční se v Městském kulturním středisku – Besedě v Moravských Budějovicích, začne také v 19.00. Zahajovací koncert bude ve znamení sólových houslí Václava Hudečka a operních hlasů mladých pěvců – sopranistky Michaely Katrákové, mezzosopranistky Elišky Zajícové a tenoristy Petera Bergera. Filharmonii Bohuslava Martinu Zlín bude řídit Tomáš Brauner. Návštěvníky bude po koncertě čekat ještě barokní ohňostroj. Sobotní koncert bude patřit opět Václavu Hudečkovi a Janáčkovu komornímu orchestru. Ti spolu zahrají Vivaldiho Čtvero ročních dob podkreslené barevným nasvícením chrámu. Závěrečný nedělní koncert je pojmenován Setkání s Carmen a sólisty světových operních a koncertních pódií. Vystoupí na něm opět Václav Hudeček, mezzosopranistka Jana Hrochová a tenorista Luciano Mastro s klavíristou Lukášem Klánským.  


úterý, 28 kvě 2019 14:09

Na Pražském jaru nediriguje Alondra de la Parra, ale Jessica Cottis

Australsko-britská dirigentka Jessica Cottis vystoupí v neděli 2. června na festivalu Pražské jaro. Objeví se v Praze místo dirigentky Alondry de la Parra, která musela vystoupení odříci. Symfonický orchestr Českého rozhlasu není prvním českým tělesem v její dosavadní kariéře - loni už Jessica Cottis dirigovala Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK. Program zůstává nezměněn – Šostakovič, Aruťuňan, Stravinskij. Na Australské národní univerzitě vystudovala Jessica Cottis hru na varhany, klavír a také muzikologii, ve varhanní hře pak pokračovala v Paříži ve třídě Marie-Claire Alain. Kariéru varhanice však ukončilo zranění. V roce 2006 proto začala studovat na londýnské Royal Academy of Music u Colina Metterse a Colina Davise dirigování. Absolvovala s výborným ohlasem, její talent podpořili mimo jiné Vladimir Ashkenazy a Donald Runnicles. Ihned po studiích se stala asistentkou dirigenta BBC Scottish Symphony Orchestra a poté zastávala tutéž pozici u Sydney Symphony Orchestra. Jessica Cottis je populární zejména v Británii a v Austrálii. V roce 2016 debutovala na festivalu BBC Proms. V posledních dvou letech k britským a australským tělesům přibyly orchestry v Malmö, Barceloně, v Milánu nebo v Malajsii. Loni debutovala v USA u Houston Symphony Orchestra a Los Angeles Philharmonic. Před sebou má první hostování v Singapuru a také s English Chamber Orchestra. Její doménou je hudba 20. a 21. století. Od roku 2015 je hlavní dirigentkou ansámblu Glasgow New Music Expedition, který uvádí v premiérách na objednávku napsané nové skladby především skotských autorů. Výrazná je její spolupráce se souborem London Sinfonietta se zaměřením na hudební dění současnosti. V Královské opeře Covent Garden v Londýně nastudovala už operu Mamzer Bastard, jejímž autorem je izraelský skladatel Na’ama Zisser, operní novinku The Monstrous Child od Gavina Higginse a na podzim ji čeká světová premiéra operní prvotiny Geralda Barryho The Intelligence Park.


úterý, 28 kvě 2019 14:08

Knihu Varhany na Královédvorsku zítra pokřtí Ivan Klánský

Reprezentativní celobarevnou knihu mapující na 219 stranách varhany v regionu Královédvorska, včetně světového unikátu – barokní zvonkohry objednané pro Kuks v roce 1732 hrabětem F. A. Šporkem, napsal Vít Havlíček, varhaník, hudební teoretik a vedoucí Oddělení hudebně teoretických disciplín HAMU v Praze. V publikaci podrobně popsal 24 nástrojů od nejstaršího z roku 1668 až po varhany dokončené v polovině 20. století. Autor v knize vydané Královédvorským chrámovým sborem u všech varhan zdokumentoval historickou i organologickou část, cituje originální prameny a rozšířil obsah o další témata, například o opravách varhan nebo necitlivém umístění elektroinstalace u varhan. Ve svazku s 250 barevnými fotografiemi nechybí bohatý poznámkový aparát s odkazy na jednotlivé prameny a literaturu, rejstřík osob a míst a stručné resumé v anglickém a německém jazyce. Křest knihy Varhany na Královédvorsku se uskuteční zítra od 15:00 v Respiriu Lichtenštejnského paláce a kmotrem jí bude klavírista a děkan HAMU Ivan Klánský. Mezi dalšími významnými hosty, kteří přislíbili účast, budou rektor AMU Jan Hančil, hlavní organolog Národního památkového ústavu Petr Koukal nebo koncertní varhaník Jaroslav Tůma.


úterý, 28 kvě 2019 06:54

Baby Balet Praha ve světové premiéře tanečního divadla „Letem světem“

Komorní soubor složený z nejlepších studentů nižších ročníků Tanečního centra Praha, konzervatoře – gymnázia, letos slaví 15. výročí svého založení. Zítra od 19 hodin v pražském Divadle Hybernia uvede premiéru tanečního divadla s názvem „Letem světem“, které je v historii formace už třetím celovečerním titulem. „Nový projekt Baby Baletu Praha navazuje na předchozí představení Vítej na světě, které mělo premiéru před třemi lety“, říká Vlasta Schneiderová, autorka námětu a scénáře, ale spolu s pedagožkami Tanečního centra Praha Pavlou Königsmarkovou a Terezou Hlouškovou i choreografkou jednotlivých obrazů. A dodává: „Zatímco v předchozím choreografickém pásmu byl ústředním tématem člověk, jeho narození a zrání do dospělosti, v nové inscenaci jsou to lidé na celém světě. Nebude to ale jen systematický zeměpisný průvodce. Taneční etudy, postavené na hudbu z jednotlivých částí světa, přiblíží charakter, životní styl a kulturu lidí, kteří v příslušném kraji žijí. Stylizovaný pohyb, tanec a hudba zprostředkují veskrze lidské prožívání, sdílenou radost, starost, víru, naději, touhu… Průvodní slovo doplní charakteristiku obyvatel jednotlivých regionů o zeměpisné, historické či kulturní zajímavosti a počítačová animace na projekčním horizontu podpoří vstup do další části světa i vizuálně.“ Do roku 2022 má Baby Balet Praha v plánu přes osmdesát repríz „Letem světem“ po celé České republice, což Vlasta Schneiderová doplňuje: „Na 70% území naší republiky není zajištěna dostupnost a možnost navštívit taneční představení. Věříme, že naše činnost pomůže zlepšit tento handicap a přispěje k celkové emancipaci tanečního umění v dnešní komerční době. V současné době jsou příležitosti pro dělání věcí ‚od srdce‘ velmi redukovány. Náš večer by měl diváky přesvědčit, že ještě stále stojí za to hlouběji poznat a pochopit, jaký svět nás to vlastně obklopuje, že přes rozdílnosti je tu společný základ.“ V představení vystoupí ti nejmladší konzervatoristé ve spolupráci se scénáristou Štěpánem Benovzským, animátorem zadní projekce Michalem Mocňákem, herečkou Nelou Boudovou, která namluvila text, a kostýmní výtvarnicí Markétou Kubíčkovou. Výtvarnou složku scénografie a programu vytvořila Miloslava Novotná a Ondřej Urban s Vladimírem Sojkou měli na starosti hudební stránku.


pondělí, 27 kvě 2019 12:23

Letošní zahájení Beethovenových dnů s Ivanem Klánským a Petrem Altrichterem

„Tradičním festivalem Beethovenovy dny si Karlovarský symfonický orchestr každoročně připomíná pobyt a benefiční vystoupení jednoho z největších skladatelů všech dob v srpnu 1812 v Karlových Varech,“ vysvětlují organizátoři pravidelné konání letní řady koncertů. Letos festival zahájí ve středu 5. června v 19:30 hodin v Grandhotelu Ambassador Národním domě domácí orchestr s dirigentem Petrem Altrichterem skladbami Ludwiga van Beethovena a Fryderyka Chopina. V úvodu zazní Beethovenova předehra Egmont, op. 84, kterou skladatel složil jako hudbu ke stejnojmenné tragédii Johanna Wolfganga Goetha – skladatelova oblíbence. Následovat bude Koncert pro klavír a orchestr č. 2 f moll op. 21 Fryderyka Chopina z roku 1829, věnovaný hraběnce Delfině Potocké, polské aristokratce, své múze a přítelkyni. Sólový part přednese uznávaný klavírista Ivan Klánský. Ten je také předsedou Společnosti Fryderyka Chopina a řadu let prezidentem Mezinárodního Chopinova festivalu v Mariánských Lázních. Jeho nejvýznamnějšími žáky jsou vítězové soutěže Pražského jara Martin Kasík a Ivo Kahánek. Závěr zahajovacího koncertu bude patřit opět Beethovenovi – jeho Symfonii č. 4 B dur, op. 60, kterou napsal v roce 1806. Premiéru měla v březnu roku 1807 na soukromém koncertě v sídle Prince Franze Josepha von Lobkowitze ve Vídni, kde zazněl i skladatelův Čtvrtý klavírní koncert.


pondělí, 27 kvě 2019 06:50

Dvořákova pěvecká soutěž, J. Boušková, Quattro i světová premiéra na festivalu A. Dvořáka

Zítra a ve čtvrtek Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram nabízí další dva ze své řady osmnácti koncertů. První z nich se bude konat v úterý od 19:00 hodin v Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami a zazní na něm písňové cykly a výběr árií z oper Antonína Dvořáka, Vítězslava Nováka, Bedřicha Smetany a Leoše Janáčka, a to v podání dvou laureátek Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech, sopranistek Kristýny Kůstkové a Lucie Vagenknechtové. Ty bude na klavír doprovázet Kateřina Ochmanová. Zajímavostí je, že všechny tři protagonistky pocházejí z pardubické konzervatoře. Koncert se koná v den druhého výročí úmrtí mistrova vnuka, příbramského patriota Antonína Dvořáka III., kterému organizátoři vzdají hold výběrem repertoáru i průvodním slovem. Ve čtvrtek zahraje na dobříšském zámku od 19:00 hodin Komorní orchestr Quattro se svým zakladatelem a dirigentem Markem Štilcem Sukovu Meditaci na chorál sv. Václave a následovat budou Händelův Koncert pro harfu a orchestr B dur a Debussyho Tance pro harfu a smyčce. V obou skladbách se sólových partů ujme významná česká harfistka Jana Boušková. Závěr první poloviny koncertu bude patřit světové premiéře Suity pro smyčcový orchestr Petra Koronthályho, vítěze 3. ročníku Kompoziční soutěže pro skladatele do 40 let. Hlavním a závěrečným dílem hudebního večera bude Serenáda pro smyčce C dur, op. 48 Petra Iljiče Čajkovského, která poprvé zazněla na soukromém koncertě na Moskevské konzervatoři v roce 1880, ale první veřejné provedení řídil téměř o rok později v Petrohradě český dirigent a hudební skladatel Eduard Nápravník.

Strana 1 z 13