KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

FOK zítra s Alešem Bártou, v úterý Stabat mater od Ryby, ve středu od Dvořáka english

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pozval do svého cyklu varhanních recitálů Aleše Bártu. Zítřejší hudební dopoledne tak zahájí sérii velikonočně laděných programů z produkce FOK. Bárta pro svůj recitál zvolil díla Bacha, Regera, Francka a Messiaena. Koncert se bude konat ve Smetanově síni Obecního domu v 11:00 hodin. Dále se pořadatelé zaměří na oratorium Stabat mater, které uvedou hned ve dvou různých pojetích. Dílo od skladatele Jakuba Jana Ryby zazní v komornějším prostředí kostela svatých Šimona a Judy v úterý 12. dubna v 19:30 hodin a o den později se ve Smetanově síni Obecního domu ve stejný čas rozezní slavná verze Antonína Dvořáka.

Třetí a poslední koncert z cyklu varhanních recitálů ve Smetanově síni bude patřit Aleši Bártovi. Ten patří k nejúspěšnějším českým varhaníkům. Jeho koncertní repertoár obsahuje stěžejní díla světové i české varhanní tvorby od baroka po současnost a takový výlet staletími předvede i tentokrát,“ uvádějí pořadatelé k zítřejšímu dopolednímu koncertu s tím, že program zahájí dílo Johanna Sebastiana Bacha. Jeho Fuga sopra il Magnificat, chorál „Jesus Bleibet meine Freude“ a Passacaglia c moll patří k tradičním varhanním kusům. Do 19. století se program přesune s druhým interpretem, kterým bude César Franck. I ten je obdivován pro své významné varhanní umění, především chorály, z kterých zazní Chorál č. 2 h moll. Následovat budou části IntrodukcePassacaglia z díla 12 Monologů od německého skladatele a varhaníka Maxe Regera, který je znám pro svou křesťanskou tvorbu, nejen katolickou, ale i protestantskou. Do moderní doby se program uchýlí v závěru s francouzským varhanním géniem Olivierem Messiaenem, jehož skladba Dieu parmi nous (Bůh mezi námi) je jednou z částí varhanního cyklu La Nativité du Seigneur (Zrození páně).

Slavný středověký hymnus Stabat mater byl v historii nesčetněkrát zhudebněn mnoha skladateli. Text líčí bolest Panny Marie pod křížem Ježíše Krista. Patří tedy neodmyslitelně k velikonočním svátkům a Pražští symfonikové jej tradičně v této době také uvádějí. Tentokrát uvedou hned dvě různá zpracování tohoto textu, a to jen den po sobě.

Obě díla k sobě mají hodně blízko – jak hloubkou, tak samozřejmě i českou melodičností. Hudba zkomponovaná na duchovní text o utrpení matky Kristovy je uváděna především v době Velikonoc a FOK tuto tradici drží právě s Dvořákovým velkolepým dílem ve Smetanově síni Obecního domu. Rybovo Stabat mater však v této konkurenci hrdě obstojí,“ uvedl dramaturg FOK Martin Rudovský a dodal: „Nebudeme daleko od pravdy, pokud jej označíme za jednu z nejvýznamnějších českých duchovních skladeb vedle mešních kompozic Jana Dismase Zelenky a právě Antonína Dvořáka.

Oratorium Stabat mater od Jakuba Jana Ryby není příliš známé. Tento český skladatel z doby klasicismu je spojován především s vánočními svátky díky své České mši vánoční. Jeho Stabat mater je však nejambicióznějším kantátovým dílem, které napsal. Stylově jde o splynutí pozdního baroka, vrcholného klasicismu i počínajícího romantismu. Dílo je na několika místech velmi expresivní, posluchačovu pozornost uchvátí hned od prvních taktů nervózní, preromanticky zvrásněné předehry, které odkazují až někam k Rossiniho zhudebnění stejného námětu, i když je o tři desetiletí mladší. Předehra má v kostce znázorňovat drama Kristova umučení – chaos, pověstné zemětřesení po jeho ukřižování, nářek a pláč, ale i soucit.

V kostele svatých Šimona a Judy provede Rybovo Stabat mater v úterý 12. dubna v 19:30 hodin komorní soubor L‘Armonia Terrena pod vedením dirigenta Zdeňka Klaudy. Pěvecké party obstará sbor L’Armonia Vocale a sólisté – Slávka Zámečníková, Markéta Cukrová, Dean PowerRoman Hoza.

Dvořákovo Stabat mater patří k nejznámějším a umělecky nejsilnějším dílům svého druhu. Bylo prvním velkým vokálně-instrumentálním dílem Antonína Dvořáka,“ vysvětluje FOK s tím, že dílo pro skladatele znamenalo zásadní zlom na cestě ke slávě a bylo jasnou ukázkou toho, jakých výkonů je skladatel na poli oratorních děl schopen. Pražští symfonikové toto dílo v období velikonočních svátků uvádějí pravidelně.

Tentokrát zazní ve Smetanově síni Obecního domu ve středu 13. dubna v 19:30 hodin. Taktovky se ujme polský dirigent Łukasz Borowicz, šéfdirigent Poznaňské filharmonie. Vokální part bude tradičně v podání Kühnova smíšeného sboru pod vedením Jaroslava Brycha a čtyř sólistů, kterými budou Marie Fajtová, Jana Sýkorová, Ľudovít LudhaMartin Bárta.

Foto: Wikipedia, Fb orchestru, archiv A. Bárty, Fb L’Armonia Terrena, Kühnův smíšený sbor

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky