KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Monika Holá: Odešla stálice hudebního Brna, teoretik a hudebník Jiří Beneš english

„V profesním životě Jiřího Beneše bylo velmi důležité období, kdy se stal členem obnoveného Moravského kvarteta.“

„Díky umělecké zralosti Moravského kvarteta se těleso stalo profesionálním souborem Státní filharmonie Brno a jeho členové byly vyjmuti z povinnosti pravidelně se účastnit orchestrálního koncertního dění.“

„Interpretační sféra ale nezůstala jedinou v Benešově činnosti.“

Ve věku nedožitých 92 let zemřel v noci z 23. na 24. srpna muzikolog a hudebník Jiří Beneš. Patřil neodmyslitelně ke stálicím hudebního Brna, byl živoucí pamětí brněnské filharmonie, s níž jej pojilo více jak půlstoletí spolupráce. Udivoval rozsáhlými vědomostmi a byl nekonečnou studnicí profesních vzpomínek, jeho elán byl vzdor věku nezměrný a dobrá nálada jej snad nikdy neopouštěla. Pro Brno je jeho odchod velkou ztrátou – kdo jej znal, se s ním může přijít v pondělí 31. srpna naposledy rozloučit.

Jiří Beneš se narodil 24. září 1928 v Komárně, ve svých deseti letech se s rodiči přestěhoval na Moravu, nejprve do Kroměříže, kde vystudoval reálné gymnázium, později do Brna. Zde začal studovat současně hru na violu na konzervatoři a krátký čas pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, než se rozhodl přestoupit na fakultu filosofickou a vystudovat zde obor estetika-hudební věda. Hudební vzdělání si doplnil později ještě studiem na brněnské JAMU. Jak sám říkal, mládí prožil v době obrovského brněnského rozmachu kultury, jehož mohl být součástí: ještě v době konzervatorijních studií se stal violistou nově založeného Moravského komorního orchestru, od roku 1951 nově zřízeného Symfonického orchestru kraje Brněnského jako zástupce prvního violisty a od roku 1956 se stal hráčem nově vzniklé Státní filharmonie Brno. Zde měl možnost poznat velké dirigentské osobnosti: Břetislava Bakalu, Jaroslava Vogla či tehdy v Brně působícího Václava Neumanna, s nímž jej pojilo osobní přátelství vycházející z porozumění a stejných uměleckých hodnot.

V profesním životě Jiřího Beneše bylo velmi důležité období let 1965–1992, kdy se stal členem obnoveného Moravského kvarteta. Těleso na sebe upozornilo v roce 1965 vítězstvím v soutěži o Cenu Italského kvarteta (Premio Quartetto Italiano) v Benátkách a úspěch to byl de facto dvojí: jednak v československé rozehrávce, na jejíž přípravu mělo kvarteto dle Benešových vzpomínek pouhých deset dní (!!) a v níž vyřadilo pražské soubory, a pak v samém benátském soutěžním klání, kde se stalo laureátem a spolu s bulharskými kolegy si odvezlo společnou první cenu.

Moravské kvarteto, které převzalo pomyslnou štafetu po ukončení činnosti původního Moravského kvarteta s primáriem Františkem Kudláčkem, hrálo v mladém obsazení: Rudolf Šťastný – 1. housle, Ludvík Borýsek – 2. housle, Jiří Beneš – viola a Bedřich Havlík – violoncello. Beneš se zde výrazně spolupodílel na jeho umělecké profilaci, snažil o repertoárové odlišení souboru, který začal být brzy považován doma i v zahraničí za specialistu na soudobou hudbu. „S krachem socialistického realismu, povinného v socialistickém táboře, získali tvořící skladatelé možnost zapojit se konečně do současného vývoje euroamerického hudebního myšlení – a v koncertním, rozhlasovém a teprve se rozvíjejícím televizním provozu mohutně vzrostla poptávka po soudobé tvorbě. Nové Moravské kvarteto, o němž bylo známo, že dovede i v soudobých skladbách dělat muziku (soubory vystupující tehdy na večerech Svazu hudebních skladatelů praktikovaly svůj úkol většinou tak, že primárius se naučil odehrát svůj part čistě a rytmicky tak, aby byl přijatelný pro rozhlasovou techniku, a ostatní se prostě přidali), začalo být na roztrhání, zvlášť po rozpadu pražského Novákova kvarteta, které se na tuto činnost do té doby specializovalo. Své úspěchy v tomto ohledu doplnil mladý soubor prvními cenami ze soutěží na festivalech soudobé hudby v Neapoli a v Santiagu, jejichž pořady obohatil zahraničními (někdy dokonce absolutními) premiérami nových českých skladeb.“

Díky umělecké zralosti Moravského kvarteta se těleso v roce 1969 stalo profesionálním souborem Státní filharmonie Brno a jeho členové byly vyjmuti z povinnosti pravidelně se účastnit orchestrálního koncertního dění. Mohli se tak naplno věnovat jen kvartetní hře. A díky úspěchům z mezinárodních soutěží se stal jedním z mála souborů v celém tehdejším Československu, který mohl i v období normalizace cestovat do západních zemí. Beneš vzpomínal, jak na některých dlouhých zájezdech, strávených v režimu „hotel-koncert-přejezd-hotel“, často chybělo málo, aby přišla tzv. „hráčská ponorková nemoc“, tedy nesoulad mezi lidmi, kteří spolu trávili příliš mnoho společného času. Tehdy byl jeden z hotelových pokojů „pravidelně dějištěm hojně navštěvované a hltem skotské whisky oživené besedy, v níž se ventilovaly všechny osobní problémy dříve, než mohly vyvolat nežádoucí ponorkový konflikt.“

Interpretační sféra ale nezůstala jedinou v Benešově činnosti. Velmi výraznou stopu zanechalo jeho dramaturgické působení ve Státní filharmonii Brno (dnes Filharmonie Brno). Beneš se dlouhodobě snažil prosadit odlišnou dramaturgii, která nevycházela jen z uvádění běžného a posluchačsky vděčného repertoáru, ale představovala námětově ucelené koncertní řady s pravidelným zařazováním skladeb soudobých. Takto vytvářel dramaturgii pro filharmonické koncerty určené jak dospělým, tak i dětským posluchačům – je tvůrcem oblíbené řady Koncerty pro rodiče s dětmi, která vychovala dnes již dospělou posluchačskou generaci. Obdobně přistupoval i ke dramaturgické spolupráci s různými festivaly (Mezinárodní hudební festival Brno Moravský podzim, Mezinárodní festival třinácti moravských měst Concentus Moraviae, Podzimní festival duchovní hudby Olomouc), i zde usiloval o odlišení od dalších festivalů prostřednictvím jasného tematického vyhranění jednotlivých ročníků. Vytvořenou koncertní dramaturgii podporoval psaním fundovaných průvodních slov programů i moderováním koncertů; uspořádal a psal také texty pro řadu koncertních katalogů, vtipně glosoval hudební dění Brna v aktuálních či vzpomínkových textech.

V posledních měsících života se věnoval i větším hudebně-historickým pracím. V roce 2016 vydal Spolek přátel hudby při Filharmonii Brno jeho publikaci Co nebude v učebnicích: kapitoly z hudebního Brna, v níž Beneš vtipným způsobem komentuje jak současné dění, tak na základě vzpomínek některé historické momenty hudebního Brna. Pro hudební časopis Opus musicum psal na pokračování erudované texty o Beethovenových smyčcových kvartetech (ve třech pokračováních dosud vyšlo zpracování 11 z 16 skladatelových kvartetů). A konečně v tisku je v této době kolektivní monografie Osobnosti Hudební fakulty JAMU II, do níž Beneš přispěl medailonkem představujícím jeho přítele a kvartetního kolegu, violoncellistu Bedřicha Havlíka.

Za svoji činnost v kultuře získal Jiří Beneš několik ocenění ať již jako kvartetní hráč (Premio Quartetto Italiano 1965; Smetanova medaile 1978; Premio ´900 Musicale Europeo, Neapol 1988), nebo za své dramaturgické zásluhy (Cena České hudební rady, 2002; Cena města Brna za rok 2010).

V rozhovoru pro portál Brno město hudby Jiří Beneš prozradil, že velmi významný vliv na jeho hudebně teoretický rozvoj v počátcích měl profesor Gracian Černušák, který v době jeho studií působil pedagogicky na konzervatoři. Dovoluji si tato slova na závěr ohlédnutí za Jiřím Benešem citovat a troufnu si označit je za jakési jeho krédo, neboť přesně takto Jiří Beneš všechny své texty koncipoval: „Na konzervatoři si mě všiml Gracian Černušák a začal mě zvát na soukromé hodiny. Když jsem u něj byl poprvé, přinesl jsem mu nějaký text a on začal s něčím, co mi připomnělo kvartu na gymnáziu. Rozebírali jsme gramatiku, význam jednotlivých slov a vazeb – nezdálo se mi, že tohle by měla být ta věda. On mě takhle ale učil přesně myslet: hudbu nelze vyjádřit přímo, musí se o ní psát obrazně, ale tím přesněji. Mnozí se domnívají, že se o hudbě může bůhvíjak fantazírovat, když je tak těžko postižitelná. To ale není pravda – člověk musí mít o tom, co chce říct, úplně přesnou představu a jednoznačně ji umět vyjádřit.“

————-

Uvedené citace pocházejí z textu Jiřího Beneše pro chystanou publikaci Osobnosti Hudební fakulty JAMU II a z rozhovoru Jiří Beneš: Člověk musí mít přesnou představu, co chce říct na portálu Brno město hudby.

Foto: archiv Filharmonie Brno 

Monika Holá

Monika Holá

Muzikoložka

Působí na Hudební fakultě JAMU, na níž přednáší zejména dějiny vokální hudby a dějiny opery. Osm let pracovala jako dramaturg Janáčkovy opery v Brně, působila též jako redaktorka časopisu Opus musicum. V oblasti janáčkovské problematiky se profilovala jako spoluautorka knihy Režijní přístupy k operám Leoše Janáčka v Brně (2004), na svém kontě má rovněž monografii janáčkovského režiséra Ota Zítek v dokumentech a vzpomínkách (2011). V současnosti působí též jako muzikolog v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Vedle řady popularizačních článků byla kurátorkou čtyř výstav o skladateli a v roce 2018 vydala publikaci Kresby Bohuslava Martinů: Martinů obrázky kreslící.Příspěvky od Monika HoláVíce z této rubriky