KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Palmu vítězství trombonové soutěže Pražského jara získal Gonçalo Nova z Portugalska english

„Program Filasovy kompozice naznačený v podtitulu se pregnantně odrazil v provedení. První část dala příležitost k plnému, dynamicky vyhrocenému nasazení a prověřila hned v úvodu hráčskou výdrž.“

„Gonçalo Nova byl velkolepý v nástupech frází, mýtický v pedálových tónech, báječný v držení trylku a vyzrálém, jemném a sličném pianu.“

„Úroveň soutěžících byla velmi vysoká, hráli vskutku krásně jak z hlediska techniky, tak muzikality. Osobně bych nejvíce vyzdvihl schopnost osobní kreativity a skutečnost, že mladí umělci hráli opravdu niterně, od srdce. Bylo mi velkou poctou poslouchat všechny soutěžící. Rád bych také vyzdvihl perfektní přípravu soutěže ze strany organizátorů,“ (předseda poroty Zdzisław Stolarczyk z Polska)“

Finálový maraton 74. ročníku Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2023 v oboru trombon se konal v nedělní podvečer 14. května ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Soutěž uváděla anglickým slovem Klára Boudalová a tři finalisté předstoupili na podium slušně zaplněného auditoria se dvěma soutěžními skladbami. Byly to Concertino pro trombon a orchestr Es dur op. 4 Ferdinanda Davida, houslisty a skladatele romantismu, a poté Koncert pro trombon a orchestr „Don Chisciotte o un autoritratto“ (Don Quijotte aneb Autoportrét) Juraje Filase, soudobého autora, jehož život se naplnil na konci roku 2021. Finalisty doprovázel orchestr PKF – Prague Philharmonia pod vedením Ondřeje Vrabce.

Orchestr i finalisté prošli opravdu náročným večerem, který se táhl od osmnácté do jednadvacáté hodiny se dvěma dvacetiminutovými přestávkami. Pro media a náruživé posluchače, kteří čekali na vyhlášení výsledků, dokonce se třemi pauzami. Na podium vystoupil nejprve reprezentant Portugalska Gonçalo Nova s Davidovým Concertinem a vzápětí se představil v téže skladbě Juhyeon Seo z Korejské republiky. Publiku se tak dostalo okamžitého srovnání úrovně obou finalistů a nastavení osobní hitparády. Cenu publika ale podmínky této soutěže neznají. Po přestávce předvedl svou soutěžní vyzrálost v Davidově Concertinu Tim Ouwejan z Nizozemí a na podiu ho vystřídal Gonçalo Nova s druhou soutěžní skladbou, donkichotským autoportrétem Juraje Filase ve formě Trombonového koncertu. Program kompozice naznačený v podtitulu se pregnantně odrazil v provedení. První část dala příležitost k plnému, dynamicky vyhrocenému nasazení a prověřila hned v úvodu hráčskou výdrž. V dalším průběhu se skladba stala proměnlivě doprovázenou poutí sólového nástroje s častým využitím sordina. Pestré střídání dynamických náporů a ztišených frází bylo další zkouškou ovládnutí trombonového partu v součinnosti s pohybem orchestru. Filas, ostatně i David ve svém Concertinu, s rozkoší využívali jak pověstného hlaholu ve forte, které bezpečně zaplnilo objemný prostor Smetanovy síně, tak nejhlubšího trombonového rejstříku, nehledě na presto ve figuracích a škálách a konečně také efektní finesy retní techniky. Všechny tyto prvky pak dávaly bezpečnou příležitost k bodovému hodnocení a je pravda, že i pozorný posluchač našel rozdíly v jistotě provedení virtuózního sólového partu. Dispozice Filasova koncertu výstižně charakterizoval americký trombonista Joseph Alessi, který vyzdvihl schopnosti nástroje v kantiléně, obrovské dynamice, nebývalých škál a postavení v konfrontaci se silným orchestrem. Po další přestávce hráli Filasův koncert nejprve Juhyeon Seo a poté Tim Ouwejan, který soutěž uzavíral. Předsedou poroty byl Zdisłav Stolarczyk z Polska, Maďarsko reprezentoval Zoltán Kiss, dále byl i v porotě Oliver Siefert z Německa, Fabrice Millischer z Francie, Jeremy Wilson z USA a našimi zástupci v porotě byli Robert KozánekLukáš Moťka. Na začátku soutěže před sebou měli výběr z 81 kandidátů z 29 zemí. Jejich nahrávky byly posouzeny na základě anonymního poslechu a do prvního kola bylo přizváno 46 soutěžících. Domácích kandidátů bylo na počátku celkem 12, Gonçalo Nova a Tim Ouwejan byli jedinými zástupci svých zemí a vydrželi až do finále, Korejská republika měla v soupisce na počátku tři trombonisty, laureátem se stal Juhyeon Seo. K vyhlášení výsledků se na podiu sešlo celé grémium soutěže v čele s ředitelem festivalu Pavlem Trojanem a předsedou stálé soutěžní komise Pražského jara, violoncellistou Michalem Kaňkou, výše jmenovaní porotci a také reprezentanti dalších cen mimo Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Porota vyhlásila následující pořadí: 1. cena – Gonçalo Nova, 2. cena – Juhyeon Seo, 3. cena – Tim Ouwejan. Všichni nositelé hlavních cen získali současně titul „Laureát soutěže“. Společně s tím udělila porota i dvě čestná uznání, jež obdrželi Botond Drahos (Maďarsko) a Jarosƚaw Meisner (Polsko).

Poté byly uděleny následující ceny: Cena Nadace Český hudební fond za nejlepší provedení skladby zkomponované pro Mezinárodní hudební festival Pražské jaro 2023Gonçalo Nova, Cena hl. města Prahy pro nejúspěšnějšího laureátaGonçalo Nova. Cena nakladatelství Bärenreiter, dárkový poukaz na výběr notového materiálu z produkce Bärenreiter Praha a Bärenreiter-Verlag Kassel pro nejúspěšnějšího laureáta – Gonçalo Nova. AMATI Kraslice Prize pro nejúspěšnějšího laureáta – profesionální trombon VFC–SL6677HR – Gonçalo Nova. Podle dispozic soutěže obdržel nositel první ceny, Gonçalo Nova z Portugalska, pozvánku k vystoupení na 79. mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro 2024.

Finalisté, vesměs studenti konzervatoří – Gonçalo Nova je posluchačem Hochschule für Musik Freiburg v Německu, Juhyeon Seo reprezentuje střední školu Sunhwa Arts High School, soukromou koedukovanou vysokoškolskou přípravnou uměleckou akademii se sídlem v Soulu v Jižní Koreji a Tim Ouwejan je studentem instituce s názvem Conservatorium van Amsterdam – prokázali mimořádnou připravenost fyzickou a uměleckou. Jejich výkon na podiu Smetanovy síně Obecního domu v Praze byl opravdu obdivuhodný. Juhyeon Seo dokázal zahrát forte na hranici snesitelnosti, zatímco jeho kolegové se evidentně v boření klenby sálu mírnili. Tim Ouwejan vynikal v přednesu melodických frází a dynamických proměnách, Gonçalo Nova byl velkolepý v nástupech frází, mýtický v pedálových tónech, báječný v držení trylku a vyzrálém, jemném a sličném pianu. V soutěžním klání mohl ale zvítězit jen jeden a tentokrát šlo o vítězství pozoruhodné. Gonçalo Nova si odnesl, kromě dvou čestných uznání, které soutěž uděluje, první cenu a všechny čtyři další přidružené ceny. Doprovázející PKF – Prague Philharmonia pod vedením Ondřeje Vrabce byl jistý a bezpečný partner mladých trombonistů a s neutuchající pozorností, s vlídnou podporou déletrvajících pauz (které mohly ovšem atakovat soustředění) podal spolehlivý a chvályhodný výkon.

*******

Foto: Pj / Ivan Malý

Rafael Brom

Rafael Brom

Hudební publicista

Dlouholetý hudební redaktor stanice Český rozhlas Vltava, kde působil od počátku osmdesátých let přes třicet let. Byl od začátku i u vysílání stanice Český rozhlas D dur, kde dodnes přispívá k tvorbě programu. Dále publikoval v Týdeníku Rozhlas a v hudebních časopisech. Absolvoval hudební vědu na Karlově univerzitě v Praze s vidinou práce v oblasti organologie, rozhlasová praxe ale převážila nad badatelskými úmysly. Je mu blízká historie a stavba smyčcových hudebních nástrojů, vedle obligátního seznámení s hrou na klavír v rámci studií získal základy hry na violoncello a trubku. Otec hrával na pozoun a obeznámení s žesťovými nástroji mu vyneslo možnost strávit vojenskou službu jako hráč na lesní roh ve vojenském dechovém orchestru. Od poloviny devadesátých let se díky nabídkám mezinárodní rozhlasové výměny častěji setkával s hudbou vídeňské valčíkové rodiny Straussů, což vedlo roku 1999, jubilejním roce stého výročí úmrtí Johanna Strausse syna, k přímému kontaktu s vídeňskou straussovskou společností, archivem knihovny města Vídně a potomky rodiny. Léta připravoval rozhlasové pořady i články s touto tématikou. Deset let moderoval přímé přenosy Novoročních koncertů Vídeňských filharmoniků a moderoval i přenosy koncertů Rozhlasových symfoniků. Ze sportovních aktivit mu zůstala obliba sledování přenosů kolektivních sportů, tenisu a lehké atletiky. Příležitostně se vrací do přírody, má rád psy a obdivuje koně. Spolupráci s hudebním portálem KlasikaPlus.cz považuje za přirozené a přátelské pokračování své profese.Příspěvky od Rafael BromVíce z této rubriky