sobota, 09 listopad 2019 12:15

Má to smysl. ZUŠ Česká Lípa s Josefem Špačkem

Autorka:

„Koncert se již od prvních tónů stal nádhernou oslavou svátku festivalu.“

„Vystoupení kapely Jazzová farma bylo krásným zakončením celého koncertu. Poslední aplaus byl dlouhý a vyžádal si přídavek.“

„Hudebně se představila Základní umělecká škola v České Lípě s tím nejlepším, co má.“

 

10

 

Dozněly poslední tóny koncertu, na němž na festivalu Lípa Musica vystoupila většina pedagogů vyučujících hudbu na českolipské umělecké škole. Jejich vystoupením se podařilo ukázat, že dovedou interpretovat hudbu velmi kvalitně, i když třeba nejsou koncertními mistry nebo sólisty. Veřejnost tak mohla posoudit, že děti, které jsou svěřovány k hudební výchově, mají dobré vzdělavatele. Kvalitu učitelů potvrzuje i účast dětí na nejrůznějších soutěžích nebo na veřejných vystoupeních, a to buď při slavnostech, nebo festivalech.

Vedle prezentace pedagogů může název epilogu Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica „Má to smysl“ znamenat vhození rukavice do ringu veřejnosti. Všeobecně se dostává více podpory sportovcům, a to nejen od veřejnosti, ale i od státu. Vytvořit v provinčním městě s 37 tisíci obyvateli školu vysloveně uměleckou nebylo v minulosti jednoduché. Stejně tak i dnes, podle slov ředitele hudebního festivalu, nemá hudba takovou popularitu jako sport. Ve městě, kam přišla před časem značná část dnešní starší populace vydělávat peníze prací při těžbě uranu, stále nemá kultura tak vyrovnané postavení jako jinde. I tak je možné srovnávat současnost s minulostí.

Přes Českou Lípu procházela obchodní stezka z Prahy na Budyšín. Navazovala na evropskou dálnici Via regia a současně na významnou stezku Jacobsweg do španělského Santiaga de Compostela. Podle historiků je reálné, že její historie může být starší více než jen tisíc let. Svědčí o tom nálezy archeologů nebo stavby v přírodě, jejichž charakter a účely zatím nikdo neobjasnil. Zajímavé jsou však pozdější zprávy ze života věrozvěstů nebo Přemyslovců. V sedmnáctém století o Čechách píše anglický cestovatel, který je hodnotí jako zemi s nádhernými kostely znějícími dětskými zpěvy. Má snad některá země krásnější koledy či mariánské písně?

Zpěv a hudba byl druh zábavy jednak mezi lidmi při lidových veselicích, ale také organizovaný jako součást liturgie při bohoslužbách. Výchova zpěvu byla pěstována s velkou péčí především v klášterech. Nejinak tomu bylo i v klášteře v České Lípě. Zde byl klášter řádu svatého Augustina založen v roce 1624 Albrechtem z Valdštejna. Později byl postaven kostel Všech svatých a komplex s Biberovou kaplí slouží podnes jak církvi, tak i veřejnosti včetně klášterní zahrady. V klášteře je muzeum, kde se – mimo stálou sbírku – konají různá odborná setkání a výstavy. V hlavní chrámové lodi baziliky pak probíhají bohoslužebné obřady a koncerty. Bazilika je pak „srdcem“ Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica.

Současné vedení města podporuje kulturu v rámci možností a každý má dostatek příležitostí k návštěvě akcí podle zájmu. Ve městě se o rozvoj hudební vzdělanosti stará vedle základních škol a různých kroužků především Základní umělecká škola s obory vzdělávání hudbě, tanci, výtvarným znalostem a literárně-dramatickému umění.

 

6

 

Státem finančně podporovaná hudební a pěvecká škola v České Lípě byla založena 8. prosince 1927. Od roku 1961 byla původní hudební škola přetvořena na výukové zařízení postupně zahrnující i další tvůrčí obory, a to výtvarný, taneční i literárně-dramatický. V budově v Růžovém dvoře byly prostory rozšířeny a došlo i ke zřízení menšího sálu. V osmdesátých letech dostala škola dvě budovy a po roce 1989 byly řešeny i nové podmínky pro zázemí. Od roku 1990 získala škola důstojné místo v bývalém sídle politického centra města.

V koncentrované prezentaci jediného koncertu by bylo zcela nemožné ukázat školu z pohledu historie a současně dnešní výsledky práce pedagogického sboru včetně vlivu ostatních hudebních i dalších činností školy. Ve spolupráci s uměleckým garantem festivalu, koncertním mistrem Josefem Špačkem, se letos uskutečnil další koncert školy, při němž pedagogové a žáci společně předvedli své dovednosti v interpretaci hudby.

Koncert uvedl a slovem provázel Marek Šulc, který přivítal starostku města Jitku Volfovou a požádal ji, aby koncert zahájila. Na úvod promluvil i ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica Martin Prokeš a ředitel ZUŠ Marek Kučera.

 

7

 

Pro rodiče dětí, které působí v Komorním symfonickém orchestru, určitě nemohlo být překvapením, když vyslechli pod vedením učitele Pavla Hrice skladby od Beethovena, Verdiho a navíc Humoresku Antonína Dvořáka se sólistou Josefem Špačkem. Koncert se již od prvních tónů stal nádhernou oslavou svátku festivalu. Mládež prodchla nálada hry s koncertním mistrem a podala ten nejlepší výkon. Na jednom z dalších míst v programu žáci předvedli s pedagogem Pavlem Hricem ještě skladbu Bohuslava Martinů, a to první větu Sonatiny pro klarinet. Komorní orchestr se koncertu „Má to smysl“ účastnil již potřetí a každým rokem v něm přibývají noví členové.

Pedagožka hry na klavír Jiřina Jeništová představila svého nejlepšího žáka Štěpána Šubrta, který získal čestné uznání v národním kole soutěže základních uměleckých škol v Praze. Dalším vystoupením uvedla učitelka hry na flétnu, Michaela Mülhausová Annu Hoškovou a Simonu Zimovou, úspěšné flétnistky. Ty spolu se Štěpánem Šubrtem předvedly tři skladby. Také Jana Christovová působí na škole řadu let a její absolventi mají velmi dobré výsledky ve hře na flétnu. Její žákyně Anežka Marková v ústředním kole soutěže MŠMT získala čestné uznání.

 

13

 

Pedagog Jakub Mašek spolu se zástupcem ředitele Janem Ševčíkem představili své nejmladší žáky – Petra Stejskala (trombon) a Jana Stejskala (klavír). Oba byli za své skvělé vystoupení odměněni obrovským potleskem.

Saxofonové kvarteto, jehož vedoucím je Pavel Hric, působí na ZUŠ od druhého pololetí roku 2015. Z ankety, kterou vyplňovali někteří účinkující, nám moderátor prozradil, že členové Saxofonového kvarteta nejraději hrají vánoční koledy v mrazu na náměstí a jejich životním snem je hrát vánoční koledy v Betlémě.

 

19

 

Dalším aktérem na jevišti se se svou žákyní Lucií Hadravovou stal Jaroslav Kovacs, externí učitel, který je sólistou v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Byl nominován na Cenu Thálie za roli hraběte Tassila v Kalmánově operetě Hraběnka Marica. Vedle kmenových pedagogů ze školy v České Lípě se představila i externistka Zdeňka Cmuntová se zpěvačkou Annou Blažkovou, která se účastnila celostátního kola soutěže Karlovarský skřivánek.

V celém programu se vystřídala řada žáků a téměř všichni pedagogové. Na závěr vystoupilo uskupení Jazzová farma spolu s garantem festivalu Josefem Špačkem a zpěvačkou Máří Magdalénou Fotrovou. Jazzová farma vznikla v roce 2006 a snaží se obsáhnout všechny hudební styly. Každoročně se účastní různých českolipských akcí, jako je Majáles, Městské slavnosti či hudební festival Všudybud. Vystoupení této kapely na závěr bylo krásným zakončením celého koncertu. Poslední aplaus byl dlouhý a vyžádal si přídavek. Účinkující uvedli Paganiniho Capriccio, ve kterém exceloval Josef Špaček a klarinetista Jiří Novotný.

 

3

 

Hudebně se představila Základní umělecká škola v České Lípě s tím nejlepším, co má. A ti nejmenší budou vzpomínat, že s nimi na jevišti byl Josef Špaček a že kdysi hráli pod dozorem obětavých pedagogů, kteří jim předávali své zkušenosti a ukázali, jak dál pokračovat v hudbě na krásné cestě životem.

 

23

 

16

 

14

 

11

 

4

 

9

 

Foto: Vít Černý 

Eva Bečvaříková

Eva Bečvaříková působila jako učitelka českého a anglického jazyka, hudební a výtvarné výchovy a také občas dějepisu. Příležitostně publikovala v místním tisku tipy na výlety a reakce na kulturní události v okolí. Ráda fotografuje. V poslední době se více zaměřuje na oblast vážné hudby, které je velkým příznivcem.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.