KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Hudebníci s cejchem.
Audiokniha o uměleckých osudech, na které padl stín nacistické totality

„Pokud autor známé postavy, hudební umělce, nasvěcuje z trochu jiné strany, než jak jsme zvyklí je vnímat, činí tak bez snahy bulvarizovat, skandalizovat, šokovat.“

„Určité období ve svém životopise, kam patří třeba i členství v NSDAP, zamlčovaly i zapíraly takové hvězdy jako dirigent Karajan nebo sopranistka Schwarzkopfová. A v podstatě odpudivě se zachoval Carl Orff.“

„Sdělují se naléhavé a vážné věci, nejde o historky, ale o historii a o lidské osudy v ní, o detaily a souvislosti, náhody i nevyhnutelné zákonitosti, o paradoxy dějin.“

Tucet příběhů, dvanáct netuctových lidských osudů. Čtyři hodiny, po které lze, nejlépe na pokračování, poslouchat audioknihu Roberta Rytiny Andělé s vlčím cejchem, je intelektuálním i uměleckým zážitkem. Podtitul Slavní hudebníci ve stínu hákového kříže napovídá mnohé. Možnost ponořit se do fabulovaného vyprávění…

Číst dál…

ČtenářiPlus: Fandím všem – skladatelům, libretistům, účinkujícím… Už nejsem rozhněvaný mladý muž

„Violetta je náročná role a Lucie Kaňková se jí zhostila výborně. Její dynamický rejstřík ve mně maximálně rezonoval ve druhém a třetím dějství jak v dojemných pianissimech, tak i úpěnlivých fortissimech.“

„Představení je minimalisticky koncipované a kéž by si z toho vzali příklad ti, kdo ´obohacují´ podobně slavná díla o novátorské přístupy až základní ´revoluční´ pojetí.“

„Bruckner je stejně tak milovaný velkými a náhlými kontrasty božských pianissim, jako i majestátnými katedrálními plochami fortissimo – a alespoň ze čtrnácté řady bych si byl přál, aby celková zvuková úroveň orchestru byla povětšinou o stupeň nižší.“

Se dvěma čerstvými zážitky z pražského kulturního dění se na sociálních sítích a zároveň na portálu KlasikaPlus.cz dělí se čtenáři publicista a skladatel Alexander Goldscheider, žijící čtyři desetiletí v Británii, ale pravidelně se vracející do původní vlasti. Vyznává se současně z toho, jak se vyvíjelo jeho chápání smyslu psaní o hudbě – kritického v mládí, přejného a sympatizujícího v pozdějším věku.

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (53)
Vzpomínka na vzpomínky

„Jiřího oddanost hudbě byla bezmezná.“  „Koncerty ho dokázaly neuvěřitelně nabít a po jejich konci jako by magicky omládl, nabral sil, energie – vskutku úžasná proměna.“  „Vše interpretoval s maximální věrností skladatelským záměrům ve snaze, aby jejich díla co nejkrásněji, co nejvěrohodněji, co nejpravdivěji zazněla.“ Dnes je smutné páté výročí úmrtí Jiřího Bělohlávka.…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (52)
Statistiky VII. – Festivaly a Pražské jaro

„Sepětí Jiřího Bělohlávka s Pražským jarem je výrazné nejen rekordním počtem padesáti koncertů, ale od roku 1993 také jeho dramaturgickým podílem jako člena umělecké rady festivalu a pak od roku 2006 jeho pozicí předsedy rady a prezidenta festivalu.“ „Během let řídil všechny ´své´ orchestry, Státní filharmonii Brno, FOK, Českou filharmonii, PKF a přivezl dokonce…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (51)
Statistiky VI. – 82 operních produkcí v 453 provedeních

„Jiří se těžko vyrovnával s některými režijními pojetími oper a jejich hudební kvality se proto snažil obnažit a demonstrovat v koncertních provedeních.“ „Svou první operu, Mozartovu Così fan tutte, dirigoval v divadle Disk 25. listopadu 1970, poslední, Janáčkovu Věc Makropulos, v Londýně 19. srpna 2016.“ „Výsledných 82 produkci zahrnuje jak 7 oper, v nichž Jiří v dětství zpíval,…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (50)
Statistiky V. – 837 zpěváků a zpěvaček

„Karita Mattila je jedinou zahraniční hvězdou mezi první dvacítkou zpěváků, kteří s Jiřím Bělohlávkem vystupovali nejčastěji. Jejich spolupráce byla významná pro oba.“ „Ze všech sólistů, ať už instrumentálních, či vokálních, drží primát Dagmar Pecková s celkem 176 společnými vystoupeními a nahrávkami.“ „Jiří Bělohlávek, uznávaný jako všestranný dirigent, byl mimořádně oblíbený pro svou práci…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (49)
Statistiky IV. – Sólisté/instrumentalisté

„Kde na to vše nacházel čas a sílu a jak měl v rámci takové pestrosti a neustálého přemísťování udržovat četná životní přátelství?“  „Je běžné, že mezi umělci se cesty rozcházejí a opět křižují a spojují…“  „Ve smyčcových nástrojích je dvakrát tolik houslistů (195) než cellistů (97) a překvapivě 33 violistů.“ V roce pátého výročí úmrtí dirigenta Jiřího…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (48)
Statistiky III. – Jedna výzva a 32936 důsledků

„Pokusím se dokumentovat, kam zavede výzva zdokumentovat životní aktivitu předního světového dirigenta.“ „Naprosto každý dokument jsem odatoval a docela se divím, že jsem to přežil.“ „Jiřího jsem také sám často fotil a doceňoval jeho naprostou důvěru a trpělivost nechat se fotit prakticky kdykoliv.“ V roce pátého výročí úmrtí dirigenta Jiřího Bělohlávka pokračuje portál…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (47)
Statistiky II. – 222 orchestrů a 132 sborů

„Bylo mi jasné, že budu muset pracovat s dokumentačním materiálem v omezené velikosti a rozlišení, abych se do limitu vešel. Nakonec se podařilo vtěsnat vše téměř zázrakem.“ „Programování je tak podle mne v principu obdobné poezii, která se snaží abstrahovat to nejpodstatnější v pár verších, ne-li slovech. Podobně je přímo nutné zadávat počítači jednoznačný úkol…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (46)
Národní charakter v hudbě

„Nečeský“ orchestr může přinést impuls, zajímavou kvalitu, která mne může oslovit – a mohu ji převzít.“ „Anglický orchestr si zachovává svou jasnou představu o interpretaci partitury, která musí být v první řadě kompletní po technické stránce, a pak se eventuálně může přidávat nějaká další, řekněme národnostní přísada.“ „Pozornosti k detailu, zaměřené v řadě interpretací jen na…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (45)
Za hranicemi II.

„Zahraniční cesty umělců za socialismu se vázaly na celou řadu faktorů, ne vždy ryze uměleckých, a působení v zahraničí bývalo mnohem komplikovanější.“ „Trochu mě děsí, kolik času musel Jiří strávit na cestách a kolik z něj asi považoval za promarněný.“ „Zatímco socialismem zavrhovaná Amerika zabírá celou stránku, preferované Rusko až šokujícně jednu jedinou řádku..“…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (44)
Za hranicemi I.

„Zahraniční činnost pro mne byla významná především tím, že to byla příležitost prohlubovat si repertoár. Přivážel jsem tam samozřejmě hodně české hudby, ale snažil jsem se, aby to mělo určitou vyrovnanost, abych nebyl jenom dirigent české hudby, ale uváděl hudbu z celého světa.“ „Za socialismu jsem byl – jako ostatně všichni…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (43)
A Life in Pictures – Život v obrazech III. Dirigent a přátelství

„Dirigent má nejvyšší možný podíl jak autorovu zakódovanou informaci v notách interpretovat: přesvědčit o ní interprety, motivovat je, strhnout… a přesvědčit i posluchače, že taková byla autorova představa.“ „Lze očekávat, že tak velcí komunikátoři, jakými jsou dirigenti, budou typicky obklopeni kruhem přátel?“ „Jiří nahlížel na svou profesi jako na samotářskou.“ V roce pátého výročí…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (42)
A Life in Pictures – Život v obrazech II.

„Dirigenti až na opravdové výjimky zůstávají na pódiu němí, a přesto dokážou stmelit stovky interpretů a umocnit jejich soulad ve vjem a zážitek s nehasnoucím dopadem.“ „Mezi prvními 25 skladbami, které za svůj život provedl nejčastěji, jsou jen tři, které nesložili Dvořák, Smetana, Janáček a Martinů: Mozartova Pražská, Beethovenův 3. klavírní koncert a jeho Devátá.“ „Dodávám…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (41)
A Life in Pictures – Život v obrazech I.

„V dnešní pohnuté době nepovažuji za zcela správné pokračovat v seriálu o Jiřím Bělohlávkovi, jako by se nic nedělo.“ „Nepřísluší mi dělat závěry, jak by Jiří reagoval, byť nemám žádných pochybností, jak dozajista silně a adresně by tak činil.“ „Kéž by tomu napomohla i hudba – a jaká škoda, že už tu Jiří Bělohlávek není,…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (40)
Statistiky I.

„Když jsem před více než deseti lety stál poprvé v místnosti, kde měl Jiří Bělohlávek desítky šanonů naplněných materiály, které sesbíral, pečlivě seřadil a evidoval jeho tatínek, sestra a spolupracovník Dan Voříšek, přišlo mi jako strašná škoda, že by vše mohlo jednou přijít nazmar.“ „Pokud jde o země, tak dirigent, který se politicky nijak…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (39)
K nedožitým 76. narozeninám

„Jeho smysl pro sebemenší detail, aniž by přitom ztrácel představu o celku, mi jen dokresluje zcela mimořádnou osobnost výjimečně talentovaného a neméně mimořádně pracovitého umělce.“ „Ve skutečnosti byl vřelý, hodný, moudrý a přemýšlivý člověk, jehož určitá zdrženlivost byla i respektem pro druhé.“ „Velcí umělci dokážou kombinovat vysokou kvalitu s nemenší kvantitou a jejich osobní velikost spočívá…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (38)
Nahrávky III.

„Řada jeho nahrávek se dostala na nejrůznější komerční a utilitární kompilace, z nichž by ho mnohé nepotěšily.“ „Zde na portálu KlasikaPlus.cz je uveden na 17 stránkách ediční seznam 259 nahrávek, které Jiří Bělohlávek plánovaně nahrál a které vyšly na celkem 304 nosičích.“ „Jde o katalog nahrávek, z nichž byly mnohé oceněny a desítky jsou z celé řady…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (37)
Nahrávky II.

„Budoucnost nahrávek je v oblacích, a to doslovně.“ „Zatímco jsem před deseti lety pracně sháněl LP desky Jiřího Bělohlávka či informace o nich, poté sledoval, zda a kdy bylo každé LP vydané jako CD a naopak, tak v posledních letech jsem byl nucen přeorientovat se na probírání se nespočtem nejrůznějších reedicí a kompilací.“ „Je dokumentováno, že vážná…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (36)
Nahrávky I.

„Nahrávky tak systematicky podchycené nebyly.“ „Na 18 stranách jsem seskupil 299 obalů.“ „Mé koláže získaly časem nostalgický nádech, a to nejen smutkem, že to letos bude už pět let od smrti Jiřího. Už dávno před tím totiž skončila éra LP desek, které poskytovaly grafikům nepoměrně větší prostor než CD.“ V roce…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (35)
Nahrávání

„V rozhlase byla norma nahrát patnáct minut za jednu čtyřhodinovou frekvenci a v případě nahrávek na gramofonové desky byla ta hranice takřka poloviční.“ „Projevoval jsem opravdový zájem, jak se vše zachycuje a vyrábí, tehdy se ještě natáčelo na magnetový pás na takových velkých špulkách a veškeré střihy, veškeré úpravy se dělaly fyzicky skutečně…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (34)
Moje pedagogika

„Na Akademii jsem působil celkem patnáct let. Pedagogická činnost pro mne byla ohromně obohacující, měl jsem to štěstí, že jsem učil velmi zajímavé, dychtivé studenty.“ „Zažil jsem celou řadu zajímavých typů, po Tomáši Hanusovi v Brně to byl v Praze především mimořádně talentovaný i průbojný Jakub Hrůša.“ „Klíčovým momentem bylo vybojovat dostatek financí,…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (33)
Dirigentská technika a dnešní postavení dirigenta

„Dirigentský obor má takovou skulinu a v určitých případech lze ansámbl řídit, aniž člověk tuto průpravu má.“ „Existuje řada mladých, velmi zajímavých dirigentů, kteří mají techniku v malíčku, ale nepoužívají ji dostatečně zřetelně.“ „Když sleduji některé výkony těch nejslavnějších matadorů a nejslavnějších orchestrů, musím konstatovat, že závod s časem a rychlost přípravy zanechává stopy na…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (32)
Návrat do České filharmonie II.

„Po první sezóně bylo také mým právem vyzvat jednotlivce buď k přehrávkám, nebo navrhnout jejich odchod, pokud by nevyhovovali.“ „Snažil jsem se být od začátku velmi korektní a senzibilní a podařilo se mi například domluvit se s řadou starších hudebníků na jejich penzionování.“ „Maximálně dva dny zkoušek a generálka v den koncertu je praxí všech světových…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (31)
Návrat do České filharmonie I.

„Viděl jsem, že kdybych měl přijít znova do čela tohoto ansámblu, tak jedině tehdy, pokud se skutečně promění celá situace existence té organizace.“ „David Mareček to pak se svým projektem na celé čáře vyhrál.“ „Argumentoval jsem, že do České filharmonie jsem vlastně vůbec jít nepotřeboval, a dokázal jsem se tehdy skutečně…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (30)
BBC III. – Proms

„To je další cenná kvalita britského publika a celého národa: je vlastně velmi seriózní, velmi dbalý všech pravidel a současně umí úžasně řádit. To je báječná kombinace.“ „Po koncertě k jejím osmdesátinám byla krátká audience. Byl to tehdy parný letní večer, každý se potil, bylo to krajně nepříjemné. Královna byla ale naprosto nedotknutá,…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (29)
BBC II.

„…a nebude prý vystaven dirigování legendárního posledního koncertu, Last Night. Ha ha! Jiří jich dirigoval celkem osmatřicet a z toho tři slavné Last Night!“ „Jiřího angličtina se stala se všemi přenesenými výrazy a nepřesnostmi tak populární, že orchestr mu na rozloučenou opravdu dojemně připravil slovník výrazů, které pobavily.“ „Pokud nehraje britský hudebník právě…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (28)
BBC I.

„Řada lidí mě varovala, jak je BBC obtížný orchestr, jak jsou nepříjemní a žádného dirigenta nepřijmou. Já musím říci, že jsem měl naprosto opačnou zkušenost.“ „Věnoval jsem se především klasicko-romantickému repertoáru, to mně velmi vyhovovalo, cítil jsem se v tom nejsilnější a měl jsem dojem, že tam mohu hudebníky nejvíce ovlivnit, nejvíce jim…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (27)
PKF II.

„Ansámbl měl v té době už tolik společných zážitků, zkušeností, odhodlání a víry v budoucnost, že byla naprosto obecná vůle pokusit se to všemi prostředky udržet, nezahodit a zkusit najít jinou existenční platformu.“ „Po pěti letech jsem hodlal svoji činnost ukončit, ale dostal jsem tehdy takovou injekci žádostí, abych pokračoval, a tak to bylo silné,…

Číst dál…

Alexander Goldscheider: Jiří Bělohlávek (26)
PKF I.

„Vrtalo mi hlavou, abych jenom tím, že odmítám cokoliv s armádou, takovou šanci neznemožnil, nenechal ji zahynout, a začal jsem se tou myšlenkou zabývat.“ „Bylo to ohromné období, novum nejenom pro všechny ty hráče, kteří přicházeli do prvního angažmá, ale i pro mne.“ „Ani ne po dvou měsících se to projevovalo jako velmi…

Číst dál…