KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

To nejlepší z klasiky. Čeští autoři v olomoucké filharmonii english

„Ohlasů na folklor, případně obecněji na staré časy, je v Lukášových Bagatelách řada, ale výsledek je plně samostatný, sdělný a moderní.“

„Ve dvojkoncertu Bruromano Sylvie Bodorové zaujala kytaristka drobnokresbou i ráznějšími plochami, kontrabasista téměř violoncellovými kantilénami.“

„Robert Kružík nabídl poctivé, pěkně inspirované nastudování Sukovy Pohádky – emotivní provedení s hezkými detaily, přehledně strukturované ve vertikále i horizontále.“

Moravská filharmonie čelí pocitům nejistoty, pramenícím z úvah politiků spojit ji s Moravským divadlem. Při pátečním koncertě na začátku olomouckých jarních prázdnin však nebylo nic poznat. Měl obvyklé umělecké parametry a vyzněl pod taktovkou Roberta Kružíka atraktivně.

Abonentní koncert připravený v olomoucké Redutě Moravskou filharmonií na 1. března měl podtitul Něha a temperament české hudby, ale stejně tak by se klidně mohl jmenovat To nejlepší z klasiky. Do Roku české hudby 2024 zapadl výborně. První polovinu obsadili Zdeněk LukášSylvie Bodorová, soudobí autoři spříznění tvůrčí poetikou, druhou polovinu zaplnil klasik Josef Suk. Robert Kružík i hráči tělesa se popasovali s Lukášovým neoklasicismem i s dravou virtuozitou hudby Sylvie Bodorové víc než dobře. Kompozicím obou spřízněných tvůrců dali dostatečné podněty a přístupnou modernost a jednoznačný charakter.

Život Zdeňka Lukáše se uzavřel v devětasedmdesáti letech v roce 2007, zdá se nám však, že je ještě stále naším současníkem. Jeho hudbu interpreti rádi hrají a pěvecké sbory rády zpívají, je životná. Tvořil v Plzni, v Praze a výrazně často v Jílovém u Prahy – na chatě v lokalitě Kamenná Vrata. Právě tam vznikly v roce 1980 jeho Bagately. Zdeňka Lukáše silně ovlivnila lidová hudba. Byla pro něj celoživotní inspirací, ale nenapodoboval: dokázal ji přetvořit v osobitý projev.

Nejinak je tomu i v případě opusu 150, který vybrala do svých programů olomoucká filharmonie. Tři orchestrální kusy s názvem Bagately – tedy něco jako příležitostné, drobné skladby – mají své podtituly. První je slavnostní, druhá zpěvná a třetí taneční. Ohlasů na folklor, případně obecněji „na staré časy“, je v nich řada, ale výsledek je plně samostatný, sdělný a moderní. Bagatela solenne začíná chytlavým fanfárovým motivkem, exponuje v pěkném souzvuku trubky a lesní rohy, je poutavě rytmizována, je výrazná. Bagatela cantabile využívá převažující smyčcový zvuk, včetně sóla koncertního mistra, vyznívá emotivně. Bagatela di danza je plná energie. Od výrazného motivu svěřeného houslím se rozvíjí za přispění trubek a tympánů až do narůstajícího přívalu hudby. Robert Kružík v partituře vyhmátl a s orchestrem uspokojivě dokázal zrealizovat ty prvky a momenty, kterými autor přesně vystihuje obrysy a charakter názvů.

Sylvii Bodorovou, naši současnici, se Zdeňkem Lukášem – přes jedinečné tvůrčí zaměření každého z nich – spojují obdobná názorová a estetická východiska: přesvědčení, že hudba má vyvolávat emoce a být sdělná, že umění má být „ekologií duše“… Spolu s obdobně smýšlejícími Otmarem MáchouLubošem Fišerem vytvořili v roce 1996 tvůrčí skupinu Quattro, která se takového kréda s přirozenou samozřejmostí držela. Tři kolegové už nežijí, jen Sylvie Bodorová nadále tvoří – a tvoří přesně v tom duchu: píše přes veškerou modernost přístupnou, ale ani trochu podbízivou, přehnaně jednoduchou či povrchní hudbu. O hudbě hovoří jako o zázraku a daru a z její hudby je cítit, že je to autentické.

Moravská filharmonie pozvala dva sólisty, kterým autorka v roce 2019 vyhověla v jejich objednávce a „na tělo“ jim napsala dvojkoncert. Byli to Miriam Rodriguez BrüllováRoman Patkoló, jejichž sólovými nástroji jsou kytara a kontrabas. Neobvyklé spojení vedlo skladatelku k řešení kombinujícímu klasický koncertantní princip s nenápadným využitím absolutního kontrastu dvou světů: intimního, výše posazeného zvuku strunného nástroje s relativně sytým a mnohem hlouběji usazeným zvukem nejspecifičtějšího ze smyčců. Nepříliš velký sál olomoucké Reduty napomohl jejich propojení, tím spíše, že kytaristka hrála amplifikovaně. Sblížení obou proplétajících se sólových partů vychází ovšem vstříc i fakt, že kontrabas je exponován spíše ve vyšších a nejvyšších polohách. Oba sólisté mají poměrně obsáhlé, hustě prokomponované party. Kytaristka zaujala drobnokresbou i ráznějšími plochami, kontrabasista téměř violoncellovými kantilénami, hodně vzdálenými povrchním představám o hřmotně drsných a málo znělých tónech „basy“, která jen „tvrdí muziku“.

V názvu skladby „Bruromano“ netřeba hledat žádný mimohudební program. Jde o vykrácené spojení jmen obou sólistů… Právě jejich využití a v kompozičním propojení dvou ne běžně propojovaných nástrojů spočívá „program“ díla, neseného hudebními, veskrze muzikantskými parametry, důvody a postupy. Mimořádně zajímavá položka obohacující obvyklé programy o něco neslýchaného, a přitom ani trochu bizarního. A k tomu dostatečně suverénní interpretace.

Rok české hudby se do tohoto večera propsal absolutně. Po dvou uvážlivě vybraných „soudobých“ kompozicích přišel na řadu klasik. Josef Suk se svou Pohádkou, čtyřdílnou suitou upravenou jím samým ze scénické hudby k Zeyerově Radúzovi a Mahuleně. Robert Kružík nabídl poctivé, pěkně inspirované nastudování, přehledně strukturované ve vertikále i horizontále, s hezkými detaily; emotivní provedení, sice ještě s malými rezervami v eleganci ve Hře na labutě a pávy a v odstiňování naléhavosti ve Smuteční hudbě, ale provedení stylové, sdílné a s opravdovou katarzí, když láska zruší kletbu… Pětadvacetiletý Suk na samém konci devatenáctého století samozřejmě ještě trochu vychází z poetiky svého učitele Antonína Dvořáka, ale zároveň už nepřeslechnutelně naznačuje, kam se jeho představivost i řemeslo budou ubírat: dál k moderně. Jeho Pohádka s krásným houslovým sólem je naprostá česká klasika a jako taková v podání Moravské filharmonie velmi potěšila.

******

Foto: MFO / Radka Piskačová

Petr Veber

Novinář, hudební kritik

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispíval do odborných českých hudebních měsíčníků i do deníků a dalších časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe například do Lidových a Hospodářských novin a do Týdeníku Rozhlas, publikoval na internetu. Píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem a spolumajitelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...Příspěvky od Petr VeberVíce z této rubriky