KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Audite Organum zítra: Pavla Salvová a Jan Rotrekl english

Další koncert Mezinárodního varhanního festivalu Audite Organum bude ve čtvrtek patřit dvěma českým varhaníkům – Pavle Salvové a Janu Rotreklovi. Oba mají společného jmenovatele – studovali u ředitelky festivalu a titulární varhanice u sv. Jakuba Ireny Chřibkové. V bazilice od 19:00 hodin zahrají díla Jana Dismase Zelenky, Arvo Pärta, Antonína Rejchy, Jehana Alaina, Césara Francka, Oliviera Messiaena a Denise Bédarda , dvě z nich na čtyři ruce.

Festival oba varhaníky představuje takto: Pavla Salvová pochází ze Svitav z hudební rodiny. Na varhany začala hrát nejdříve pod vedením svého otce a potom dále pokračovala u Ireny Chřibkové v Praze. Je laureátkou Soutěže mladých varhaníků v Opavě a soutěže Organum Regium v Pardubicích. Na Královské akademii v Londýně nastoupila do třídy Susan Landale. Za své vynikající studijní výsledky obdržela opakovaně stipendium. V Londýně působila jako regenschori v Christ Church, Crouch End a získala i dvě první ceny v interpretačních soutěžích (Henry Richards Prize, Eric Thiman Prize). Magisterský diplom obdržela na AMU v Praze u Josefa Popelky. Účastnila se interpretačních kurzů u Lionela Rogga, Daniela Rotha, Stefana EngelseBine Katrine Bryndorf. Vystupuje na koncertech v České republice a ve Velké Británii. V německém Neresheimu se podílela na živém natáčení nešpor rozhlasem BBC a na natáčení CD „Welte restored“ na historických varhanách v anglickém hrabství Kent. Také se představila jako hráčka na harmonium v Queen Elisabeth Hall. Působí jako varhanice a pedagožka na Berounsku. Spolupracuje se zpěváky a instrumentalisty.

Jana Rotrekla už delší dobu v rovnováze hra na varhany a chemie. První varhanické vzdělání získal u Ireny Chřibkové v ZUŠ Klementa Slavického. Pod jejím vedením se stal vítězem Soutěže mladých varhaníků v Opavě a opakovaně laureátem soutěže Organum Regium v Pardubicích. S vyznamenáním absolvoval studium hry na varhany ve Francii u Erica Lebruna na konzervatoři v Saint-Maur-des-Fossés. V letech 2010−2014 pokračoval ve Vídni na Universitě hudby a umění ve třídě Martina Haselböcka. Zúčastnil se mistrovských kurzů u Martina Sandera, Luigi Ferdinanda  TagliavinihoPiera Damiana Perettiho. Sólově vystupuje v České republice, na Slovensku, v Německu, Francii, Rakousku, Rusku a Finsku. Jeho repertoár zahrnuje závažná díla od renesance po hudbu 21. století s důrazem na hudbu současnou. Provedl např. cyklus Petra Ebena Labyrint světa a ráj srdce a v rámci festivalu soudobé hudby Wien Modern uvedl v premiéře varhanní skladby rakouského skladatele Friedricha Cerhy. V roce 2012 obdržel diplom s vyznamenáním v oboru fyzikální chemie na VŠCHT v Praze a od roku 2013 pokračuje v doktorském studiu na Ústavu chemických procesů AV ČR.

Foto: archiv Audite Organum

Josef Zedník

Zpěvák, publicista

Rodák z Prahy, který vyrůstal v Mladé Boleslavi. Zájem o hudbu ho však přilákal zpět do rodného města. Studoval zpěv na Pražské konzervatoři a Akademii múzických umění (u Prof. Magdalény Hajóssyové). Hrál také na housle a na kontrabas. V mládí o Vánocích při hledání stanic v rádiu namátkou zaslechl krásnou hudbu, která ho doslova fascinovala. Byl to přímý přenos Pucciniho Bohémy z Metropolitní opery s Richardem Leechem a Angelou Gheorghiu. Od té doby je klasická zpívaná hudba jeho největším zájmem. Sólově zpíval v několika českých divadlech, ale jeho vkus se přiblížil zejména k velkým vokálně-symfonickým dílům. Má za sebou tenorové party např. v Mahlerově Písni o zemi, Dvořákově Stabat mater, ale s největším úspěchem se setkal v Brazílii, kde se v Riu představil v Janáčkově Věci Makropulos jako Albert Gregor (dir. Isaac Karabtchevsky) a následně v Sao Paulu v tenorovém partu z Glagolské mše (dir. Osmo Vänskä). Pracoval jako produkční na stanici Vltava (na té mimochodem od té vánoční Bohémy vyrůstal). Také pracoval několik let pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Má rád své nejbližší a pejska Endyho. A jeho koníčkem je dobré víno a s ním spojené cestování.Příspěvky od Josef ZedníkVíce z této rubriky