KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Benefiční koncert s Kristinou Fialovou, Petrem Nouzovským a Barocco sempre giovane english

„Koncert zahájilo půvabné Nocturno Antonína Dvořáka, v němž Barocco sempre giovane představilo svou vysokou kvalitu nejen v barokní hudbě.“

„V Romanci Maxe Brucha se představila první dáma české violy Kristina Fialová, která udivuje svým prozářeným projevem.“

„Ve Dvořákových skladbách se blýskl Petr Nouzovský.“

Betlémská kaple na Starém Městě hostila ve čtvrtek 11. dubna již 19. ročník benefičního koncertu pro Nadační fond Impuls na podporu psychoterapie pacientů s roztroušenou sklerózou. Koncert s ambasadorkou violistkou Kristinou Fialovou, violoncellistou Petrem Nouzovským a komorním ansámblem Barocco sempre giovane nabídl špičkové provedení známých romantických skladeb pro smyčcové nástroje Antonína Dvořáka a Maxe Brucha a stal se také součástí letošního projektu Roku české hudby.

Význam koncertu podtrhl přímý přenos televize Noe a průvodce celým večerem Jan Čenský přivítal hosty z Nadačního fondu, zástupce Prahy a Senátu i ředitele televize Noe a provázel zasvěceným slovem vybrané skladby i všechny vystupující. 

Koncert zahájilo půvabné Nocturno H dur, op. 40 Antonína Dvořáka, v němž Barocco sempre giovaneIvou Kramperovou u prvních houslí představilo svou vysokou kvalitu nejen v barokní hudbě. Dvořákova skladba dýchala romantickým ztišením melodie smyčců s jemným pizzicatem kontrabasu a vyvážené svítivé výšky zakončil jemný houslový akord.

Ve skladbě Dvořákova vrstevníka, německého skladatele Maxe Brucha Romance pro violu a smyčce F dur, op. 85 se představila první dáma české violy Kristina Fialová, která udivuje svým prozářeným projevem, hrou plnou emocí a výrazem rozezpívávajícím nástroj do nejjemnějších odstínů. V dokonalé souhře s ansámblem kladla důraz a jednotlivé melodické prvky s něžností a precizností v trylkových pasážích. Obtížné dvojhmaty zůstaly v jejích rukou vždy zpěvné a svrchované podání sóla prokazovalo výtečný smysl pro kontrastní detaily.

Ve Dvořákových skladbách Klid lesa, op. 68Rondo g moll, op. 94 pro violoncello a smyčce se blýskl Petr Nouzovský, známý svým poetickým přednesem romantických děl. Půvabný Klid lesa dostal v Petru Nouzovském zasvěceného interpreta s niternou melodickou linkou podkreslenou jemným doprovodem Barocco sempre giovane diferencovým do posledního tónu se světlým klidným zakončením. Rondo g moll zaujalo rytmickou hravostí a pestrou melodikou, do něhož violoncellista vložil hluboký prožitek i romantickou rozevlátost v pěkné souhře. Rondová forma dávala příležitost sólu i ansámblu využít mistrovskou kompozici k představení všech technických i výrazových valérů prosvětlených oddaností a virtuozitou až do nadýchnutého závěru.

Po přestávce uvedl Jan Čenský ředitelku NF Impuls Kateřinu Böhmovou, která promluvila o zřízení a činnosti Nadačního fondu Impuls, zaměřeného na podporu psychoterapie pacientů a lékařka prof. Eva Havrdová ozřejmila vývoj léčby roztroušené sklerózy. Ambasadorka koncertu Kristina Fialová přiblížila svůj vztah k této spolupráci, jež vedla k uspořádání Benefičního koncertu a rovněž Petr Nouzovský vyslovil své přání přispívat v nelehkých situacích potřebným; zakladatel a ředitel Tv Noe Leoš Ryška pohovořil o vzniku této televizní stanice, která pracuje pouze díky darům především široké veřejnosti a věnuje se církevnímu i společenskému životu u nás i v zahraničí. Na závěr předala paní Kateřina Böhmová všem těmto osobnostem Řád dobrého srdce, které mohou jeho nositelé předávat dále lidem nezištně pomáhajícím.

Koncert ve druhé části večera pokračoval Dvořákovými Valčíky, op. 54 v provedení členů Barocco sempre giovane pod vedením Ivy Kramperové. Valčík č. 1 A dur je znám z mnoha provedení i v různých úpravách, komorně zahráli členové ansámblu s úchvatnou suverenitou a sytým tónem plným jemnosti a zvukomalebné pestrosti. Střídání rytmických pasáží svědčilo jejich hře stejně jako jistota tónu dovedeného k naprosté dokonalosti. Valčík č. 2 D dur s pěkným zvýrazněným tanečním rytmem zaujal jedinečnými trylky a vytříbeností souhry diferencované dynamiky. Vrcholem večera pak byl Koncert pro violu a violoncello e moll, op. 88 Maxe Brucha, v němž se ve třívěté skladbě blýskli oba sólisté, jemná a vždy pevná ruka violistky Kristiny Fialové s hrou prodchnutou srdcem, jasný tón violoncella Petra Nouzovského s procítěným výrazem a celý soubor Barocco sempre giovane, který ve svém složení nemá srovnání širokým záběrem repertoáru, propracovanou technikou i výrazovou pestrostí. Romantická charakteristika Bruchova Koncertu byla v podání těchto umělců plná zpěvných melodií, zadumané touhy, violových procítěných partů a violoncellovou podmalbou s následnou barevnou dychtivostí, precizních rytmických sekvencí a neskrývané lásky. Závěrečné fanfárové tóny v ansámblu se vzrušenými sólovými vstupy se lomily do ztichlého dialogu. Stoupající emoce naznačily rozsvětlené smyčce a sóla cella a violy přenesly důraz na hlavní melodickou linku k působivému naléhavému vrcholu společně s celým souborem. Dramaturgie koncertu byla s myšlenkou Benefičního koncertu propojena dokonale.

******

Foto: Nadační fond Impuls / Petr Vreštiak

Marta Tužilová

Marta Tužilová

Publicistka

Věnuje se produkci a oboru marketing communication. Vystudovala klavír a dějiny hudby, hudební publicistice se věnuje celoživotně a jako typický Blíženec se zaměřuje na zdánlivě odlišné žánry, obory a osobnosti. Stála u počátků Hudební mládeže a vysokoškolské vzdělání využila zejména v Supraphonu přípravou tiskových materiálů, recenzemi nahrávek a interview s vítězi soutěží Pražského jara a dalšími osobnostmi v denním i periodickém tisku, dále scénáři výstav, televizních pořadů a produkcí koncertů doma i v zahraničí, často spojených s výstavami a veletrhy. Počátkem 90. let založila MATagency pořádající koncerty, výstavy s hudební i výtvarnou tématikou a spolupracující s produkcemi zaměřenými na operní a písňové cykly, průběžně publikovala v časopisech zaměřených na klasickou hudbu a špičkový zvuk. Hudební publicistika ji celoživotně těší jako možnost zúročení hudebního vzdělání, znalostí a zkušeností s propojováním lásky k hudbě a inspirací novými hudebními směry a umělci.Příspěvky od Marta TužilováVíce z této rubriky