KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Brilantní varhanní matiné Markéty Schley Reindlové english

„Na varhanním matiné FOK ve Smetanově síni Obecního domu vystoupila Markéta Schley Reindlová. Je vítězkou mezinárodní varhanní soutěže v belgických Bruggách, v Dudelange v Lucembursku a cenu získala také na soutěži Musashino-Tokio.“

 „Mimo bohaté koncertní činnosti působí v Plzni, kde vede kurzy pro chrámové varhaníky a v bavorském Bamberku, kde zastává místo ředitelky chrámové hudby v Erlöserkirche a tam také žije.“

 „Program matiné zvolila z německé a české hudby a provedla ho brilantně s velkým zaujetím a temperamentem.“

V cyklu varhanních matiné FOK ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vystoupila Markéta Schley Reindlová. Vystudovala klavír a varhany na konzervatoři v Plzni, hru na varhany na pražské AMU, následně ještě obor varhany na Hochschule für Kirchenmusik v Heidelbergu u Martina Sandera a také obor chrámová hudba. Je vítězkou mezinárodních varhanních soutěží v belgických Bruggách (2003) a v Dudelange v Lucembursku (2007). Ocenění i cenu publika získala také na soutěži Musashino-Tokio (2004). Svoji hudební činnost dělí mezi bohatou koncertní činnost, působení v Plzni, kde už 13 let vede kurzy pro chrámové varhaníky a Německo. Právě zde nejen trvale žije, ale také zastává místo ředitelky chrámové hudby, konkrétně v Erlöserkirche v bavorském Bamberku.

Její výkon na matiné byl technicky neomylný a po všech stránkách brilantní. Hraje nadšeně a s velkou chutí. Ve všech interpretovaných skladbách jednotlivé fráze dýchaly a jiskřivý přirozený rytmus dával naprostou srozumitelnost i logiku výstavbě skladebných celků. Toto vše bylo navíc ještě podtrženo velkou přirozenou muzikálností, která učinila její koncertní výkon na matiné velmi srozumitelný a pro publikum nádherně sdělný. Program matiné, sestavila Markéta Schley Reindlová působivě z německých autorů a českých skladatelů 20. století. Romantické varhany ve Smetanově síni nejsou zvukově ideální pro barokní hudbu, přesto se její největší mistr Johann Sebastian Bach na programu objevil. Vrcholné Preludium a fuga Es dur BWV 552 rámuje skladatelův cyklus velkých chorálových předeher „Dritter Theil der Clavierübung“ a provádí se často samostatně. Interpretka zahrála slavnostní rytmy plenového Preludia velmi energicky. Druhé téma podala překvapivě velmi kontrastně, pouze v mezzoforte, ale přesto udržela jeho velkolepou architekturu přesvědčivě. Dílo korunovala trojitá fuga. Jako kontrast v krásných romantických barvách vyzněly Dvě chorálové předehry z op.122 Johannesa Brahmse, z nichž zvlášť první „Schmücke dich, o liebe Seele“ v prostém trojhlasu, vyzněla jako oáza klidu a vnitřního soustředění.

Z českých autorů zvolila Petra EbenaMiloslava Kabeláče. Z Ebenova cyklu „Job“ zapůsobila přímo drtivě část „Touha po smrti“, hudebně ve formě stále gradující passacaglie, po jejímž strmém vrcholu nastoupí tichá kóda, kde dva jemné hlasy ve vysoké poloze v manuále naznačují, podle výkladu skladatele, „absenci veškeré naděje“. Zde Markéta Schley Reindlová trochu podcenila mohutný prostor Smetanovy síně a závěr této části byl tudíž téměř neslyšitelný. Z cenného díla Miloslava Kabeláče provedla ze Dvou fantasií op.32 Fantasii g moll. Daleko častěji se hrává efektní virtuózní Fantasie d moll, ale Fantasie g moll je hudebně nápaditější a ve výstavbě zajímavější. Interpretka vystihla velmi přesvědčivě její stavebný oblouk a vystupňovala skladbu až do mohutného hymnického závěru.

Dvě chorálové předehry z op.67 Maxe Regera v zajímavých harmonizacích chorálních melodií, převedly matiné do závěru, který tvořila IV. sonáta B dur Felixe Mendelssohna-Bartholdyhoop.65. Její čtyři věty zachovávají rozvrh klasické sonáty. Interpretka nikde nepodlehla svodům pomalejších temp. Hrála svižně a i ve středních větách zpěvně, přesto zcela bez sklonu k sentimentu. Finále ji zastihlo ve vynikající formě a své vystoupení i velmi temperamentně zakončila. Publiku se ještě odvděčila přidaným tichým Finále z Mendelssohnovy VI. sonáty.

Foto: ilustrační – Wikipedie (Uoaei1 – licence: CC BY-SA 4.0), Fb Markéty Schley Reindlové

Jan Hora

Varhaník a hudební pedagog

Vystudoval Pražskou konzervatoř, hudební fakultu AMU ve třídě Jiřího Reinbergera a vzdělání si rozšířil ještě na Franz-Liszt-Hochschule ve Výmaru. Je laureátem bachovských soutěží v Gentu (1958) a v Lipsku (1964). Koncertoval ve všech zemích Evropy, v USA a Japonsku, spolupracoval s mnoha špičkovými orchestry, podílel se mimo jiné na řadě nahrávek Janáčkovy Glagolské mše. Vyučoval v letech 1965 – 2016 na Pražské konzervatoři, v letech 1977-2014 zároveň na AMU, od 1995 jako profesor varhanní hry. V současné době působí na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Často je zván do porot mezinárodních varhanních soutěží. Jeho repertoár zasahuje do všech stylových epoch se zvláštním zaměřením na českou varhanní tvorbu. Pro firmu Vixem nahrál varhanní skladby A. Dvořáka, J. B. Foerstera, L. Janáčka, B. Martinů, M. Kabeláče a A. Háby a staré české mistry J. Zacha, K. B. Kopřivu a J. K. Kuchaře.Příspěvky od Jan HoraVíce z této rubriky