KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

FOK v zajetí vody english

„Šéfdirigent vyhmátl ve Dvořákově Vodníkovi obojí, tradiční i novátorské.“

„Sibeliovy pozoruhodně exotické Oceanidy Inkinen vymodeloval a vyložil zdařile.“

„Fuchsovo cítění Mozarta bylo překvapivě neobvyklé, vlastně nestylové.“

Tři velké symfonické skladby inspirované vodním živlem – a k tomu pro kontrast Mozartův Klarinetový koncert… Sestava abonentního koncertu Pražských symfoniků v prvním březnovém týdnu byla nápaditá. Dvořákův Vodník vyšel Pietaru Inkinenovi velmi pěkně, Sibeliovy Oceanidy byly mimořádně zajímavé. Přesně to, co dostatečně působivému Debussyho Moři přece jen přebývalo na věcnosti, mohlo ale ubýt příliš romantizující interpretaci Mozarta.

Symfonické básně Antonína Dvořáka z devadesátých let, komponované na náměty Erbenových balad, jsou pozoruhodnou částí jeho odkazu. Vodník, první z nich, tak ve středu jednoznačně vyzněl. Tónomalebné, náladové, epické i dramatické okamžiky jsou v partituře neseny motivy, tématy a prostředky, které jsou rozkročeny mezi typicky dvořákovskou líbeznost a mezi výhledy do budoucna. Ozývá se tu vedle symfonismu typu Dvořákova Karnevalu i cosi z budoucího světa Rusalky, tedy impresionistický potenciál, také trochu verismu, ale možná i tušení něčeho ještě modernějšího – mimoděk přišlo na mysl v jednom místě dokonce pocitové srovnání s pochodem ve volné větě Mahlerovy vizionářské První symfonie, která už měla pár let po premiéře… Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK umí zahrát, když je potřeba, opravdu dobře. Dvořákova hudba zněla inspirovaně. Neúprosný rytmus tympánu v podání jedinečně empatického bicisty, názorné smyčcové plochy, jakoby smutný balet, temné trombony, sóla hoboje a flétny, strašidelný úder gongu… to vše spoluvytvářelo vyprávění i děsivé okamžiky, jednu epizodu za druhou. Šéfdirigent vyhmátl ve Dvořákově hudbě obojí, tradiční i novátorské. Při poslechu Vodníka není potřeba počítat verše a uvědomovat si, jak zajímavě a opravdu neotřele Dvořák vychází v hudebních motivech z rytmu Erbenovy básně. Jeho hudba je i bez toho podmanivá.

Oceanidy Jeana Sibelia měly premiéru v roce 1914 ve Spojených státech, kde je skladatel na festivalu v Norfolku ve státě Connectitut sám dirigoval, mimochodem společně s Novosvětskou symfonií. Pietari Inkinen v tomto případě seznámil pražské publikum s něčím, co by bez finského umělce v čele orchestru hned tak v tuzemsku asi nezaznělo; jako když čeští dirigenti vozí do ciziny Dvořákovy symfonické básně… Námět z řecké mytologie Sibeliovi nepřekážel v tom, aby napsal hudbu „seversky“ temnou. Není to v jeho případě klišé, tematický materiál a instrumentace jsou u něj opravdu jiné než u francouzských impresionistů, třebaže námět a průběh díla k impresionistickému slyšení vede. Hlavní téma sice svou hravostí a modelováním silně upomíná na charakteristické místo z jedné z jeho hranějších symfonií, ale převažující a čím dál víc převládající náladou této básně jsou hlubší polohy, přelévání ploch a pásem, jakýsi baladický podtón… A je v ní vedle častého užívání dvou harf téměř neustále přítomno tiché dunění tympánu. Pozoruhodně „exotická“ skladba, kterou Pietari Inkinen vymodeloval a vyložil velmi podrobně a zdařile.

Debussyho Moři v závěru večera nechyběly impresionisticky měkké barvy a náhlé monumentální nárazy, mohlo ale přece jen být přítomno ještě víc mihotání, básnivosti a jemnosti v konturách i v dynamice. V některých místech nástroje spouštěly příliš konkrétně.

Sólistou abonentního programu byl Wenzel Fuchs, sóloklarinetista Berlínských filharmoniků. Jeho pojetí Mozartova Koncertu A dur, opravdu slavného díla, bylo překvapivě neobvyklé, vlastně i nestylové. Interpret si až moc zakládal na kulatých pianissimech. Měl tendenci hrát skladbu s takovým přístupem téměř celou – klasicistní invence však vyžaduje méně zakrytých a zahalených míst, víc konkrétnosti, zřetelnosti, veselosti. I v pomalé větě, která samozřejmě potřebuje jemný a měkký tón, hrál však Mozarta spíše jako Webera, tedy – obrazně řečeno – o jeden stupeň emotivněji než bývá zvykem. Nicméně ani orchestr nepřinesl do společného projektu mozartovskou lehkost. Artikuloval rovněž mlhavěji a zněl zatěžkaněji, než by skladba v krajních větách potřebovala. Klarinetový koncert bohužel vrcholem večera nebyl.

Neobvyklý byl před přestávkou i Fuchsův přídavek. Nezahrál sám, ale s orchestrem. A jak se ukázalo, šlo o podmanivý vyšší populár. Autorem byl italský aranžér, skladatel a dirigent Michele Mangani, věc se jmenuje Pagina d´album. Fuchsovi tento typ hudby paradoxně „sedl“ mnohem lépe než klasika.

Foto: Petr Dyrc

Petr Veber

Novinář, hudební kritik

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispíval do odborných českých hudebních měsíčníků i do deníků a dalších časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe například do Lidových a Hospodářských novin a do Týdeníku Rozhlas, publikoval na internetu. Píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem a spolumajitelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...Příspěvky od Petr VeberVíce z této rubriky