KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Irena Chřibková u Jakuba english

„Na úvod zvolila vrcholné Preludium g moll Dietricha Buxtehudeho, formálně toccatovou fugu střídající improvizační a polyfonní části, a skloubila je do koncisního celku.“

„Sympatickým odskočením bylo provedení variační Arie Bernarda Storaceho na malé barokní varhany na postranním kůru.“

„Narejstříkování se vyhnulo bombastickému plenu a upřednostnilo jemnější, barevnější a intimnější zvuk.“

Irena Chřibková působí v Praze jako titulární varhanice v minoritské bazilice svatého Jakuba na Starém Městě třicet let. V roce 1996 zde založila Mezinárodní varhanní festival, který úspěšně pokračuje šestadvacátým ročníkem a na němž se vystřídala celá plejáda špičkových evropských a zámořských varhaníků. Díky její iniciativě, organizačním schopnostem a neutuchajícímu elánu stihne sama to, co při jiných festivalech zvládají celé skupiny spolupracovníků. Přitom pilně koncertuje, studuje nový repertoár a udržuje své interpretační umění na záviděníhodné vysoké úrovni. Její hráčská jistota si zaslouží obdiv a její každoroční koncerty v rámci festivalu jsou pozoruhodné. Při detailní znalosti „svých“ jakubských varhan a jejich barevných možností dokáže vyhledat zvukové kombinace málokdy slýchané a interpretované skladby dotváří do pevného tvaru.

Tentokrát zvolila na úvod svého vystoupení vrcholné Preludium g moll Dietricha Buxtehudeho (BuxWV 149), formálně toccatovou fugu střídající improvizační a polyfonní části, a skloubila je do koncisního celku.

Sympatickým odskočením bylo provedení variační Arie Bernarda Storaceho na malé barokní varhany na postranním kůru, ke škodě posluchačů málo využívaných. Jejich křehké rejstříky velmi kontrastovaly s mohutným zvukem velkých varhan, na které sólistka ve svém vystoupení pokračovala.

Další tři skladby pocházely od významných varhanních virtuózů a pedagogů, kteří zároveň komponovali pro svůj nástroj. Zde se nabízí otázka, zda bylo výhodné skladby, které přes veškerou sympatickou snahu interpretky nepůsobily příliš zajímavě, v jednom pořadu uvést. Také třikrát forma variací nemohla přivést do koncertu přílišný kontrast.

Naji Hakim, francouzský varhaník libanonského původu a nástupce Oliviera Messiaena v Sainte-Trinité v Paříži, napsal nepříliš nápadité variace Aalaiki´ssalaam na mariánskou píseň, zpívanou maronitskými křesťany v Libanonu. Zdá se, že přísná tonalita písně ho ve srovnání s jeho ostatními skladbami značně svazovala.

Gabriël Verschraegen působil v katedrále v belgickém Gentu a jako profesor a ředitel tamní konzervatoře. Koncertoval po celém světě a v šedesátých letech minulého století taky u nás. Jeho Partita per octavo tono super „Veni Creator“ zpracovává variačně svatodušní hymnus modálně v čistých liniích a průhledném kontrapunktu. Velmi zřetelně narejstříkované jednotlivé části byly s chutí zahrány.

Závěrečná Toccata na žalm 146 „Chval duše má, Hospodina“ holandského varhaníka a skladatele Jana Zwarta byla pojata kompozičně spíš tradičně. Nepřinesla nápaditější harmonické spoje a její stálý toccatový pohyb v malých rytmických hodnotách byl přerušený pouze před efektním závěrem citací harmonizovaného chorálu ve fortissimu. Toccata byla z hlediska nástrojového výborně napsaná a vytvořila přesvědčivý závěr vystoupení Chřibkové.

Mezi tyto skladby byly jako připomínka stoletého výročí od smrti Camilla Saint-Saënse vloženy jeho dvě kompozice. První z nich, Fantasie, op. 157/3, byla formálně značně roztříštěná. Lépe zapůsobily Preludium a fuga E dur, op. 99/1, z roku 1894. Zachovávaly klasickou formovou výstavbu a nebyly nijak ovlivněny tehdy ve Francii převládajícím „symfonickým stylem“ Guilmanta a Widora.

Určitou pozoruhodností bylo, jaké Irena Chřibková zvolila narejstříkování celého koncertu – vyhnulo se bombastickému plenu a upřednostnilo jemnější, barevnější a intimnější zvuk v mezzoforte a měkkém forte. Svatojakubská akustika to rozhodně dovoluje.

Foto: Zdeněk Chrapek 

Jan Hora

Varhaník a hudební pedagog

Vystudoval Pražskou konzervatoř, hudební fakultu AMU ve třídě Jiřího Reinbergera a vzdělání si rozšířil ještě na Franz-Liszt-Hochschule ve Výmaru. Je laureátem bachovských soutěží v Gentu (1958) a v Lipsku (1964). Koncertoval ve všech zemích Evropy, v USA a Japonsku, spolupracoval s mnoha špičkovými orchestry, podílel se mimo jiné na řadě nahrávek Janáčkovy Glagolské mše. Vyučoval v letech 1965 – 2016 na Pražské konzervatoři, v letech 1977-2014 zároveň na AMU, od 1995 jako profesor varhanní hry. V současné době působí na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Často je zván do porot mezinárodních varhanních soutěží. Jeho repertoár zasahuje do všech stylových epoch se zvláštním zaměřením na českou varhanní tvorbu. Pro firmu Vixem nahrál varhanní skladby A. Dvořáka, J. B. Foerstera, L. Janáčka, B. Martinů, M. Kabeláče a A. Háby a staré české mistry J. Zacha, K. B. Kopřivu a J. K. Kuchaře.Příspěvky od Jan HoraVíce z této rubriky