KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Italské inspirace Plzeňské filharmonie english

„Třiadvacetiletá houslistka Terézia Hledíková ve Scherzu capricciosu Františka Ondříčka zaujala vřelým, intonačně jistým tónem.“

„Volná věta flétnového koncertu Mercadanteho byla v podání Taláckové provedena jakoby jedním dechem.“

„Celkové vyznění Čajkovského Čtvrté symfonie potvrdilo, že orchestr si se svým šéfdirigentem rozumí a jeho kvalita se jeví jako stále stoupající.“

Je skvělé, že současný management orchestrů dává příležitost sólově vystoupit i velmi mladým hudebníkům na začátku jejich kariéry. V Plzni tak vystoupila houslistka Terézia Hledíková, mimo jiné nositelka ceny ze soutěže Young Paganini v polské Legnici v roce 2018, a flétnistka Anna Talácková, laureátka soutěže Pražského jara v roce 2019. Vrcholem programu bylo provedení Čajkovského Čtvrté symfonie f moll, op. 36.

Úvodem čtvrtého abonentního večera řady Platina zazněla kratší virtuózní skladba pro housle a orchestr Scherzo capriccioso Františka Ondříčka. Teprve třiadvacetiletá houslistka Terézia Hledíková, která pochází ze Slovenska a nyní studuje na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze, zaujala vřelým, intonačně jistým tónem zvláště v pomalejším středním dílu kompozice. Poněkud nešťastně působila ale její souhra s orchestrem v rychlých krajních částech. Ondříček dílo komponoval pro housle a klavír a tak je jistě jinak velmi talentovaná sólistka zvyklá skladbu interpretovat. K souhře s orchestrem, kde doprovází poněkud více rukou než pouhé dvě klavíristovy, bude muset nasbírat ještě více zkušeností.

Suverénněji si počínala devětadvacetiletá flétnistka Anna Talácková v sólovém partu Koncertu pro flétnu a orchestr e moll Saveria Mercadanteho. Absolventka Ostravské univerzity, která studovala i na akademiích v Bruselu, Lublani a v Saarbrücken, je sóloflétnistkou Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, členkou Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze a členkou dechového kvintetu Alinde Quintet. Zatímco v předehře v orchestru paradoxně zazněla nějaká intonační nepřesnost, sólistka tvořila na svůj nástroj velké fráze a měla příjemný měkký tón znějící vždy nad orchestrem. Nádherně barevně a zpěvně vyznělo vedlejší téma v E dur. V závěru první věty suverénně zahrála lomené oktávy a veškeré vysoko položené jednotlivé tóny se ozývaly s lehkostí a stoprocentní spolehlivostí. Volná věta byla v podání Taláckové provedena jakoby jedním dechem. V závěrečném rondu bylo velmi vhodně zvolené tempo a spolupráce sólistky s dirigentem byla příkladná. Také reakce publika na výkon sólistky byla spontánní, ale nebyla opětována žádným přídavkem. Škoda…

Jako vrchol večera zazněla Čtvrtá symfonie f moll, op. 36 Petra Iljiče Čajkovského. Monumentální dílo autora, které má v partituře 225 stran, vyznělo v podání Plzeňské filharmonie pod taktovkou jejího šéfdirigenta Chuheie Iwasakiho skvělým způsobem. Pominu-li jediný detail, kdy jsem měl pocit, že hobojové sólo na začátku druhé věty je intonačně mírně nad tónem a působí neklidně, což pak už v dalším motivickém průběhu u klarinetů a fagotů pominulo, dirigent přesvědčil svým vyzrálým pojetím díla. První větě nechyběla noblesnost a obrovské dynamické kontrasty. Dechberoucí bylo třeba místo s pianissimem v tympánech. Druhá věta skvěle vystihla určitou tesklivou náladu, výborně vyzněla změna charakteru v Più mossu, stejně jako klarinetové a fagotové sólo v závěru věty. Ve třetí větě si v naprosté souhře odpovídaly skupiny vrchních a spodních smyčců v pizzicatech, maximum bylo vytěženo i z dynamických změn. Chvíli participující žestě zněly opravdu slavnostně. Finále se rozhodl dirigent připojit hned ke konci třetí věty v pianissimu. Závěrečná věta měla v uchopení Iwasakiho obrovský tah. Šestnáctinový pohyb v komplementárním rytmu mezi skupinami nástrojů výborně navazoval. Celkové vyznění symfonie potvrdilo, že orchestr si se svým šéfdirigentem rozumí a jeho kvalita se jeví jako stále stoupající.

Foto: Filharmonie Plzeň

Petr Novák

Petr Novák

Pedagog klavírní hry, sólista, komorní hráč a korepetitor

Studoval na Konzervatoři Plzeň, na Hudební fakultě AMU v Praze a na Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn-Bartholdy v Lipsku. Jako sólista spolupracoval s tuzemskými orchestry a se Symfonickým orchestrem v běloruském Brestu, recitály měl nejen doma v Plzni, v Praze a na festivalu Janáčkův máj, ale i v Německu. Těžištěm jeho činnosti je ale spolupráce s mladými studenty – instrumentalisty, a to jak na půdě Konzervatoře Plzeň, tak při korepetici například na Letních hudebních kurzech v Domažlicích, Letních hudebních kurzech Plzeňského kraje, Třeboňském letním setkávání a jinde. Per Novák spolupracuje nebo spolupracoval s renomovanými sólisty, nahrává pro Český rozhlas, jeho spolupráci s houslistkou Viktorií Kaunzner zachytil Bavorský rozhlas. Účinkoval ve významných sálech, zvláště v Británii - ve Wigmore Hall v Londýně, Bridgewater Hall v Manchesteru nebo v St. David´s Hall v Cardiffu. Po studiích působí už osmnáctým rokem v Plzni. Zapojuje se i do hudebně – publikační činnosti, mimo jiné pro Plzeňský deník.

www.novakpetr.comPříspěvky od Petr NovákVíce z této rubriky