čtvrtek, 22 červen 2023 12:07

Písně o mrtvých dětech. Peter Mazalán v nejnovějším projektu zpracoval těžké téma

Autor:

„Mazalán však tému nechápe ako tragickú – „umieranie“ chápe ako postupnú premenu dieťaťa v jeho vývoji a analyzuje, čo znamená stratiť alebo prísť o nevinnosť, čistotu, bezprostrednosť a nesebeckosť.“

„Pojem detskej duše rozširuje a trocha aj zámerne znejasňuje.“

„Petrovi Mazalánovi a jeho tímu sa v projekte podarilo aj v nevďačnom asketickom a nezatemnenom priestore so značnými svetelnými limitmi dosiahnuť komornú atmosféru koncertnej piesne a obohatiť ju o podmanivý vizuálny rozmer bez prvoplánovej ilustrácie textov.“

 

2023-06-22-Peter-Mazalan-pisne-o-mrtvych-detech-03

 

Slovenský barytonista Peter Mazalán pokračuje v mapovaní hraníc koncertného a performatívneho formátu i v úvahách o zmysle tvorby a rôznych možnostiach vnímania umenia a reality. Vo svojom najnovšom projekte Piesne o mŕtvych deťoch prostredníctvom neobvyklého koncertno-divadelného projektu svoju pozornosť upriamil na prieniky medzi svetom detí so svetom dospelých. Projekt bude uveden i v Praze, a to v Divadle X10, v úterý 27. června v 19 h.

Spevák sa v autorskej novinke vydal do sveta detskej duše a strácania jej typických vlastností. Ako základná platforma mu poslúžil cyklus Gustava Mahlera Piesne o mŕtvych deťoch, podľa ktorých svoj nový projekt aj nazval. Piesne samotné však neslúžili ako inšpiračný zdroj, hoci na podujatí odzneli. Peter Mazalán skôr vychádzal čiastočne z dvoch svojich starších projektov. Prvým bol Symptóm: dieťa, v ktorom inšpiračným momentom bolo chápanie detskej etapy života v období romantizmu 19. storočia. Bolo vnímané ako obdobie absencie zodpovednosti a pripodobňované k bezprostrednosti prírody, ktorá svojim spôsobom predstavovala pomyselný ideál i vytúžený cieľ – detskej prirodzenosti a nazeraniu na svet bez predsudkov. Druhým projektom bola Zimná cesta, v ktorej sa tradične interpretovaný schubertovský recitál inscenovaným zásahom zmenil na činohru s kolážou textov Elfriede Jelinek. V ňom sa, vďaka osobnej skúsenosti so svojim synovcom, tvorca empaticky pozrel na tému poruchy autistického spektra. Novinka je syntézou oboch predchádzajúcich projektov a pracuje s jednotlivými, na prvý pohľad nie celkom súrodými zložkami, podľa podobných princípov. Základ tvoria Piesne o mŕtvych deťoch Gustava Mahlera. Mazalán však tému textov Friedricha Rückerta nechápe ako tragickú – „umieranie“ chápe ako postupnú premenu dieťaťa v jeho vývoji a analyzuje, čo znamená stratiť alebo prísť o nevinnosť, čistotu, bezprostrednosť a nesebeckosť. Zároveň v kontexte s druhou nosnou témou – detským autizmom – pojem detskej duše rozširuje a trocha aj zámerne znejasňuje.

 

2023-06-22-Peter-Mazalan-pisne-o-mrtvych-detech-08

 

Kostru piatich scénických obrazov tvorí päť Mahlerových piesní v (zatiaľ) prázdnej sále v zrekonštruovanej budove Slovenskej národnej galérie. Slovenské preklady piesní sú premietané na horizont scény. Suverénny spev Petra Mazalána s dokonalou dikciou a znalosťou štýlu, s maximálne empatickým klavírnym sprievodom Petra Pažického, je elektronicky manipulovaný zvukovým dizajnérom Ferom Királym, ktorý medzi piesne vstupuje aj s vlastnými ambientnými intervenciami. Do hudobných obrazov vstupujú vizuálni aktéri projektu: v prvej polovici tanečnica a choreografka Renata Ptačin so svojou dcérou Zojou realizujú sugestívny pohybovo-tanečný model, v ktorom skúmajú limity, ktoré prekonáva intenzívna túžba malej tanečnice, klaviristky a herečky. Druhej, pomerne improvizovanej polovici dominuje príchod časti rodiny autistického chlapca Felixa, v ktorom protagonisti v civilnej vzájomnej neverbálnej interakcii analyzujú iné limity – detského šťastia, jeho formy, schopnosti mu porozumieť a nachádzať prieniky so svetov „normálnych“ ľudí. Projekcia textov je doplnená o (s ostatným obsahom nie celkom kompatibilnú) videodokrútku s nemeckou hudobnou producentkou a hudobníčkou Dorianou Faganelli a skvelým nostalgickým videom Petra Fröhlicha s klavírnym Impromptu Franza Schuberta. V krátkom filme je Felix prezentovaný ako šťastné dieťa hrajúce sa v idylickej prírode a pokúša sa po svojej matke opakovať slová a vety. Reálny protagonista pritom sám seba, spolu s ostatnými členmi rodiny, pozoruje.

 

2023-06-22-Peter-Mazalan-pisne-o-mrtvych-detech-06

 

Petrovi Mazalánovi a jeho tímu sa v projekte Piesne o mŕtvych deťoch podarilo aj v nevďačnom asketickom a nezatemnenom priestore so značnými svetelnými limitmi dosiahnuť komornú atmosféru koncertnej piesne a obohatiť ju o podmanivý vizuálny rozmer bez prvoplánovej ilustrácie textov. Hlboké sústredenie a neafektovaný spevácky prejav i klavírny sprievod, sugestívny tanec, skvelý vizuál. Silná myšlienka, silná atmosféra.

Peter Mazalán študoval operný spev na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a okrem hudobného vzdelania vyštudoval tiež Fakultu architektúry Slovenskej technickej univerzity. Je laureátom viacerých speváckych súťaží a víťazom Hilde Zadek International Vocal Competition vo Viedni a Medzinárodnej súťaže Antonína Dvořáka. Medzi jeho najvýznamnejšie umelecké zastávky patrí účinkovanie v Bavorskej štátnej opere v Mníchove, v rakúskom Štátnom divadle Klagenfurt a v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. Doteraz vydal dva piesňové albumy s cyklami Johannesa Brahmsa, Richarda Straussa, Jána Cikkera a Franza Schuberta. Vo svojej tvorbe sa dlhodobo venuje najmä autorským intermediálnym projektom, ktoré prepájajú klasickú piesňovú literatúru s inými médiami a snaží sa o medzižánrové prepojenie hudby, divadla, tanca a vizuálneho umenia. Zásadný koncept vo svojich projektoch realizuje umelec sám, no k spolupráci pravidelne pozýva aj iných kolegov zo spomínaných oblastí. Výsledkom býva nový, špecifický útvar ako prezentácia konkrétnej jednotiacej myšlienky prostredníctvom vzájomnej interakcie jednotlivých zložiek.

 

2023-06-22-Peter-Mazalan-pisne-o-mrtvych-detech-04

 

******

 

2023-06-22-Peter-Mazalan-pisne-o-mrtvych-detech-09

 

2023-06-22-Peter-Mazalan-pisne-o-mrtvych-detech-02

 

2023-06-22-Peter-Mazalan-pisne-o-mrtvych-detech-01

 

2023-06-22-Peter-Mazalan-pisne-o-mrtvych-detech-07

 

2023-06-22-Peter-Mazalan-pisne-o-mrtvych-detech-05

 

Foto: Peter Fröhlich

Jozef Červenka

Vystudoval ekonomii; soukromě studoval operní a divadelní dramaturgii u Branislava Krišky a scénografii u Aleše Votavy, což ho přivedlo ke studiu na Vysoké škole múzických umění. Absolvoval studijní pobyt na Bayreuther Festspiele v Německu. Pracuje jako redaktor v RTVS (Rozhlas a televízia Slovenska) - Rádiu Devín, kde připravuje a uvádí pořady Ars musica, Musica vocalis a Operné Rádio Devín. Spolupracuje také s Českým rozhlasem Vltava. Věnuje se kritické a publicistické činnosti v oblasti vážné hudby, filmu, opery a tanečního divadla, dlouhodobě spolupracuje s časopisy Hudobný život, KØD, Svět a divadlo, Kino Ikon, Anthropos a internetovými médii Monitoring divadiel a Opera Slovakia. Provozuje obchod s hudebninami Hummel Music, který se specializuje na klasickou hudbu a jazz. Pracoval jako dramaturg operního festivalu Viva Verdi. Pro Divadelní ústav byl kurátorem výstavy Lucia Popp - vrúcny hlas svetovej opery a operní části výstavy Divadelné storočie - stopy a postoje. Spolupracoval na knize Jaroslava Blaha Legenda bez legiend - Peter Dvorský a jeho doba (Kalligram/Harmony). Byl členem autorských týmů knižních publikací Zlaté šesťdesiate (roky) v Slovenskom národnom divadle (Veda), 100 rokov Slovenského národného divadla (Slovart/SND), Rodinné filmové striebro (Slovenský filmový ústav) a online projektu Zlatý fond slovenského profesionálneho divadla (Divadelný ústav). Od roku 2021 je šéfdramaturgem Opery Slovenského národního divadla.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.